فرم ارزیابی دوره آموزشی ضمن خدمت

 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • کد ملی*
  2
 • نام واحد سازمانی*
  3
 • عنوان پست سازمانی*
  4
 • عنوان دوره آموزشی*دوره مورد نظر را انتخاب کنید
  5
 • نام مدرس*
  6
 • محتوا
  7
 • موارد زیر تا چه حدی در دوره آموزشی وجود داشت؟*خیلی کم (1)کم (2)متوسط (3)زیاد (4)خیلی زیاد (5)
  كاربردی بودن محتوای ارائه شده
  تازگی و نو بودن محتوای ارائه شده
  تناسب مدت زمان دوره با محتوا ارائه شده
  ارتباط محتوای ارائه شده با مسئوليت های شغلی
  انسجام و پیوستگی محتوای دوره
  8
 • مدرس
  9
 • موارد زیر تا چه حدی در دوره آموزشی وجود داشت؟*خیلی کم (1)کم (2)متوسط (3)زیاد (4)خیلی زیاد (5)
  قدرت بيان و تفهيم مطالب
  مشخص بودن اهداف آموزشی در هر جلسه
  استفاده از روش‌های متنوع مختلف تدريس
  تخصص و تسلط مدرس
  ارائه مثال، حل تمرين و رفع اشكال
  معرفي و ارائه منابع درسی
  توانايي اداره كلاس
  مشارکت فراگیران در مباحث
  پاسخ مناسب و اقناع کننده به سوالات
  مهارت و توانایی مدرس در برقراری ارتباطات
  رعايت اخلاق حرفه‌ای
  رعایت برنامه زمان‌بندی توسط مدرس
  استفاده از شيوه‌های ارزيابی مناسب با توجه به اهداف دوره و ارائه بازخورد
  استفاده و بهره‌گیری از وسایل کمک آموزشی مناسب و متناسب
  نقش دستیار مدرس در ارائه موثر محتوای دوره آموزشی (در صورت داشتن دستیار)
  10
 • برنامه ریزی
  11
 • موارد زیر تا چه حدی در دوره آموزشی وجود داشت؟*خیلی کم (1)کم (2)متوسط (3)زیاد (4)خیلی زیاد (5)
  نحوه اطلاع رسانی دوره
  زمان(ساعت) برگزاری دوره
  نظم و ترتیب در برگزاری دوره
  فضای آموزشی از نظر نور، صدا، تهویه و ...
  کیفیت پذیرایی
  12
 • خود ارزیابی
  13
 • موارد زیر تا چه حدی در دوره آموزشی وجود داشت؟*خیلی کم (1)کم (2)متوسط (3)زیاد (4)خیلی زیاد (5)
  سطح دانش و مهارت خود را در زمینه موضوع این دوره قبل از شرکت در آن ارزیابی نمایید.
  سطح دانش و مهارت خود را در زمینه موضوع این دوره پس از شرکت در آن ارزیابی نمایید.
  ارزیابی کلی فراگیر از دوره آموزشی
  14
 • 15
 • نكات مثبت دوره :*
  16
 • نكات منفی دوره :*
  17
 • به نظر شما محتوای اين دوره در چه قسمتی از فعاليتهای شما اثر گذار خواهد بود ؟*
  18
 • به نظر شما اين دوره مناسب چه مشاغل ديگری می باشد ؟*
  19
 • 20
 • با کلیک بر روی کد امنیتی، ترکیب آن تغییر می کند:

  21