مدیران حوزه پشتیبانی و مدیریت منابع


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۶ مورد.
نامنام خانوادگیپست سازمانی
سید محمد جوادشوشتریمعاون پشتیبانی و مدیریت منابع
بهروزمهجوریمسئول دفتر معاونت
سید احمدصالحی مرندمدیرکل دفتر بودجه، تشکیلات و روشها
هدیهفلاحمدیر اداره طرح های عمرانی
امیرحسینخانکشی پورمدیر اداره خدمات رفاهی و اجتماعی
ابوالقاسمخردپیشهمدیر اداره خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد
احمدرهنمازادهمدیر اداره پشتیبانی نرم‌افزار و اطلاع‌رسانی
محمد باقرجعفریان آزادمدیر اداره نظارت و بازرسی های فنی
حسام الدینخامکیمدیر گروه مهندسی روش
سید رضیآقاسیدیمدیرگروه سازماندهی ساختار و تشکیلات