مدیران حوزه پشتیبانی و مدیریت منابع


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.
نامنام خانوادگیپست سازمانی
بهروزبادکومعاون پشتیبانی و مدیریت منابع
بهروزمهجوریمسئول دفتر معاونت
سید احمدصالحی مرندمدیرکل دفتر بودجه، تشکیلات و روشها
رحمت الهحق شناسمدیر اداره طرح های عمرانی
امیر حسینخانکشی پورمدیر اداره دبیرخانه و بایگانی
ابوالقاسمخردپیشهمدیر اداره خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد
احمدرهنمازادهمدیر اداره پشتیبانی نرم‌افزار و اطلاع‌رسانی
هدیهفلاحمدیر اداره نظارت و بازرسی های فنی
حسام الدینخامکیمدیر گروه مهندسی روش
سید رضیآقاسیدیمدیر گروه سازماندهی ساختار و تشکیلات