انتصاب آقای حسن بسلان‌پور به عنوان «معاون پشتیبانی» واحد علوم پزشکی تهران

۰۴ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۴ مصوبات
تعداد بازدید:۲۰۲

دکتر حمیدرضا طیبی رئیس محترم جهاددانشگاهی، با انتصاب آقای حسن بسلان‌پور به عنوان «معاون پشتیبانی» واحد علوم پزشکی تهران موافقت نمود.


نظر شما :