انتصاب آقای سهیل بختیار سنجابی به عنوان «معاون پشتیبانی» سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه

۰۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۸ مصوبات
تعداد بازدید:۱۴۱

دکتر حمیدرضا طیبی رئیس محترم جهاددانشگاهی، با انتصاب آقای سهیل بختیار سنجابی به عنوان «معاون پشتیبانی» سازمان کرمانشاه موافقت نمود.


نظر شما :