انتصاب آقای مهدی فلاح مهنه به عنوان «سرپرست معاونت پشتیبانی» مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

۰۱ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۵ مصوبات
تعداد بازدید:۱۴۸

دکتر حمیدرضا طیبی رئیس محترم جهاددانشگاهی، با انتصاب آقای مهدی فلاح مهنه به عنوان «سرپرست معاونت پشتیبانی» مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موافقت نمود.


نظر شما :