فوق‌العاده مناطق عملیاتی و مرزی

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۹ اصلاحات مجموعه مقررات
تعداد بازدید:۷۷۴

پیرو بند «ث» و «ج» ماده 112 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه درباره مناطق عملیاتی دفاع مقدس و دستورالعمل اجرایی آن و همچنین پیرو مصوبه جلسه یکصد و چهل و نهم مورخ 1398.04.05 هیات امنای محترم  جهاد دانشگاهی در خصوص اصلاح آیین‌نامه بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی، مصوب شد:

1- در اجرای بند «ث» ماده مذکور، اعضایی که طبق بخشنامه‌های دولت و اصلاحات بعدی آن در مناطق عملیاتی دفاع مقدس مشغول فعالیت هستند از مابه‌التفاوت بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی تا سقف 25 درصد جمع حقوق (حقوق پایه، حقوق مبنا و افزایش سنواتی) و فوق العاده شغل برای شاغلان با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر و سقف 20 درصد جمع حقوق (حقوق پایه، حقوق مبنا و افزایش سنواتی) و فوق العاده شغل برای سایر اعضا برخوردار می‌شوند.

2- اعضایی که طبق بخشنامه‌های دولت و اصلاحات بعدی آن در مناطق مرزی مشغول فعالیت هستند نیز در صورت عدم دریافت سقف بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی ذکر شده در بند یک، تا سقف تعیین شده از این فوق العاده بهره‌مند می‌شوند.

3- در اجرای بند «ج» ماده مذکور، اعضایی که طبق بخشنامه‌های دولت و اصلاحات بعدی آن در مناطق عملیاتی دفاع مقدس مشغول فعالیت هستند از یک گروه یا پایه تشویقی علاوه بر گروه یا پایه استحقاقی خود بهره‌مند می‌شوند.

4- این مصوبه از تاریخ 1398.04.05 (مصوبه هیات امنا) تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه قابل اجرا است و پس از آن با توجه به اصلاحات بعدی برنامه توسعه قابل اجرا خواهد بود.


نظر شما :