اعلام کمک هزینه مسکن نیروهای کارگری (قرارداد مدت معین)

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۰ اصلاحات مجموعه مقررات
تعداد بازدید:۷۵۰

بر اساس مصوبه هیات محترم دولت ، مبلغ کمک هزینه مسکن مشمولان قانون کار از ابتدای سال 1398  اعلام شد.

 

کمک هزینه مسکن نیروهای کارگری (قرارداد مدت معین)