تشکیل شورای حقوق مالکیت فکری جهاددانشگاهی

[1] در راستای حمایت از مخترعین و صیانت از دارایی های فکری جهاد دانشگاهی ، شورای حقوق مالکیت فکری با هدف سیاستگذاری ، ایجاد هماهنگی ، تعیین ضوابط واگذاری یا دریافت امتیاز دارایی های فکری و رسیدگی به اختلافات احتمالی در زمینه های مرتبط با مالکیت فکری درجهاد دانشگاهی تشکیل گردیده و فعالیت خود را آغاز نموده است. دبیرخانه این شورا در دفتر نیازسنجی و پروژه یابی مستقر شده و مسائل مرتبط با مالکیت فکری جهت رسیدگی ، طرح موضوع و تصمیم گیری در شورا و پیگیری های بعدی از طریق دبیرخانه صورت می پذیرد. لذا ضمن اعلام آمادگی جهت پذیرش درخواست ها خواهشمند است مسائل مرتبط با مالکیت فکری را به دبیرخانه شورا منعکس فرمایید تا اقدامات بعدی در این خصوص به عمل آید.جهت بهره برداری ایفاد می گردد.

به پیوست یک نسخه آئین نامه شورای حقوق مالکیت فکری جهاددانشگاهی مصوب هیات محترم امنا ، جهت بهره برداری ایفاد می گردد.


 

[1]- طی شماره 19364/95/ص مورخ 26/08/1395 به واحدها ابلاغ گردید.

 

دانلود پیوست:


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل