نحوه ارسال طرح های پژوهشی به سازمان برنامه و بودجه

 [1] با توجه به همکاری معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با سازمان برنامه و بودجه درخصوص اجرای طرح‌های پژوهشی و فناورانه در راستای رفع چالش‌ها و مسائل ملی، و ضرورت ارزیابی اولیه طرح‌ها و مدیریت یکپارچه این طرح‌ها در این معاونت، بدین وسیله تأکید می‌شود همه طرح‌های جهاددانشگاهی و زیرمجموعه‌های آن منحصراً باید از طریق معاونت پژوهش و فناوری به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود. لازم به ذکر است که طرح‌های دریافت شده از ابعاد مختلف (تکراری نبودن، مساله محور بودن، رعایت استانداردهای علمی و ...) بررسی و در صورت تأیید، به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد شد.


 

[1]- طی شماره 1365/96/ص مورخ 07/02/1396 به واحدها ابلاغ شد.