ابلاغ دستورالعمل اجرایی تشویق و اخطار مراکز تحقیقاتی

[1] به پیوست "دستورالعمل اجرایی تشویق و اخطار مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور" که توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردیده است، حضورتان ارسال می گردد. خواهشمند است ضمن توجه دقیق به مفاد این دستورالعمل، از تاریخ این ابلاغ، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا وضعیت عملکرد مراکز تحقیقاتی و هرگونه مکاتبات انجام گرفته در این زمینه، بطور منظم و در اسرع وقت به اطلاع این معاونت رسانده شود.


 

[1]- طی شماره 2837/91/ص مورخ 31/02/1391 به واحدهای مربوطه ابلاغ گردید.

 

دانلود پیوست:


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل