فهرست پستهای تخصیصی به رشته شغلی کارشناس علوم پایه

 

 کارشناس (فیزیک کاربردی)

کارشناس آزمایشگاه شیمی

کارشناس علوم پایه

کارشناس (ریاضی کاربردی)

کارشناس (زمین شناسی)

کارشناس (زیست شناسی)

کارشناس (ژئوفیزیک)

کارشناس (شیمی)

کارشناس (فیزیک)

کارشناس (آمار)

 

فهرست رشته های تحصیلی مرتبط

گروه‌های :

علوم پایه

تبصره : گرایش‌های گروه‌های فوق بر حسب پست مورد تصدی مورد قبول می‌باشد.