فهرست پستهای تخصیصی به رشته شغلی کمک کارشناس امور آموزشی

 

کاردان آموزشی

کمک کارشناس (آموزش و تحصیلات تکمیلی)

کمک کارشناس (امور آموزشی)

کمک کارشناس (برنامه‌ریزی آموزشی)

کمک کارشناس (خدمات آموزشی)

متصدی امورآموزشی

متصدی پذیرش و ثبت‏نام

متصدی خدمات آموزشی

متصدی امور دوره های کوتاه مدت و پودمانی

متصدی امور فارغ التحصیلان

متصدی امتحانات و صدور گواهینامه(111293)

متصدی ثبت نام (111293)

کمک کارشناس و متصدی امور رایانه (111293)