ساختار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده تکنولوژی تولید

پژوهشکده تکنولوژی تولید وابسته به سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان می باشد. جهت مشاهده پست های مصوب این مجموعه روی لینک ذیل کلیک نمایید:

ساختار سازمانی و تشکیلات سازمان جهاد دانشگاهی استان خوزستان