ساختار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده توسعه تکنولوژی

پژوهشکده توسعه تکنولوژی وابسته به سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف می باشد. جهت مشاهده پست های مصوب این مجموعه روی لینک ذیل کلیک نمایید:

ساختار سازمانی و تشکیلات سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف