ساختار سازمانی و تشکیلات پژوهشکده مطالعات توسعه

پژوهشکده مطالعات توسعه وابسته به سازمان جهاددانشگاهی تهران می باشد. جهت مشاهده پست های مصوب این مجموعه روی لینک ذیل کلیک نمایید:

ساختار سازمانی و تشکیلات سازمان جهاد دانشگاهی تهران