بخشنامه افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ نیروهای کارگری (قرارداد مدت معین)

[1] بدین‌وسیله به پیوست بخشنامه حقوق و دستمزد، جدول خلاصه مزد و جدول احتساب مزد سنوات سال 1398 مشمولان قانون کار (قرارداد مدت معین) برای استحضار و بهره‌برداری ارسال می‌شود. واحدهای سازمانی می‌توانند پس از اعمال تغییرات لازم در نرم افزار سیاق احکام اعضای مشمول را صادر کنند. شایان ذکر است مزد روزانه سنوات نیروهای کارگری جهاد دانشگاهی بر اساس اولین ستون جدول احتساب مزد سنوات (ستون 0) و بر اساس سابقه کار افراد محاسبه و منظور می‌شود.


 

[1]-طی شماره 239/98/ص مورخ 20/01/1398 ابلاغ شد.

 

دانلود پیوست:


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: کارگری