دستورالعمل اخذ مصوبه کمیته اخلاق در ارزیابی بالینی وسایل پزشکی

 [1]به پیوست، دستوالعمل "اخذ مصوبه کمیته اخلاق در ارزیابی بالینی وسایل پزشکی" ابلاغی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اقدام مقتضی تقدیم است. این دستورالعمل با هدف شفاف سازی فرآیند بررسی پروتکل های کارآزمایی بالینی وسایل پزشکی در اداره کل تجهیزات پزشکی و هم چنین نحوه اخذ کد اخلاق و ثبت آن ها در سامانه کارآزمایی بالینی ایران ابلاغ است.


 

[1]- طی شماره 4621/98/ص مورخ 28/03/1398  از سوی معاونت پژوهش و فناوری به واحدها ابلاغ شد.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل