اساسنامه مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه

ماده 1 ـ تعاریف

1-1. مرکز رشد کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه: مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه‌ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه‌های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه‌های منتهی به فناوری متشکل شده‌اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می‌کند. این خدمات شامل موارد زیر است:

  • · تأمین محل کار (بصورت اجاره)
  • · خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع‌رسانی
  • · خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه‌یابی و بازاریابی
  • · آموزش تخصصی ویژه و مشاوره
  • · سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوری

1-2. واحدهای فناوری: واحدهای دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می‌نمایند. این واحدها منجمله شامل شرکتهای خصوصی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع، و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌ها یا دستگاه‌های اجرایی هستند.

1-3. دوره رشد مقدماتی:دوره‌ای حداکثر 6 ماهه است که در آن، به افراد و یا گروه‌های مستعدی که دارای ایده‌های نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزش‌های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده‌کاری و ایجاد هویت‌های حقوقی مستقل داده می‌شود. در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می‌توانند متقاضیان اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره با تصویب رییس مرکز رشد تا 9 ماه قابل افزایش است.

1-4. بخش رشد مقدماتی (Pre – Incubator): بخشی از مرکز رشد است که در آنجا دوره رشد مقدماتی برگزار می‌گردد.

1-5. دوره رشد: دوره‌ای است حداکثر 3 ساله که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشدیافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می‌شوند. زمان این دوره با تصویب شورای فناوری مرکز تا 5 سال قابل افزایش است.

 

ماده 2 ـ اهداف مرکز رشد کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه  :

2-1. بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

2-2. ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

2-3. کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

2-4. ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش‌مدار و فناور فعال در زمینه‌های فناوری

2-5. بسترسازی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در زمینه‌های فناوری

2-6. تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار

 

ماده 3 ـ وظایف مرکز رشد کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه  :

3-1. حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد با توجه به فعالیتهای مندرج در بند 1ـ3

3-2. تلاش برای فراهم آوردن حمایت‌های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد

3-3. ارائه خدمات و مشاوره‌های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده‌های نو به محصولات قابل تجاری شدن وتجاری‌ساز آنها.

3-4. نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی مرکز رشد

3-5. نظارت بر فعالیت‌های واحدهای فناور در تحقق ایده‌محوری آنها

3-6. ایجاد بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز

تبصره : انجام فعالیتهای زیر توسط مراکز رشد ممنوع است.

1- استخدام هیأت علمی

2- انعقاد و اجرای قراردادهای پژوهشی به استثناء موارد زیر :

  • · پروژه‌های مطالعاتی در زمینه بهبود و توسعه مراکز رشد
  • · پروژه‌هایی که به قصد ارجاع به واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد منعقد می‌شود.

 

ماده 4 ـ ارکان مرکز رشد کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه  :

4-1. سازمان مؤسس

4-2. هیأت امناء

4-3. رییس مرکز رشد

4-4. شورای فناوری مرکز رشد

 

ماده 5 : سازمان مؤسس مرکز رشد کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه  :

جهاددانشگاهی مرکز رشد کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه را تأسیس نموده و تأمین اعتبارات آن را از مجاری دولتی و غیردولتی بعهده می‌گیرد.

 

ماده 6 ـ وظایف سازمان مؤسس مرکز رشد کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه  :

6-1. کمک به تأمین منابع مالی موردنیاز مرکز رشد

6-2. انتصاب رئیس مرکز شد

6-3. تأمین ستاد مدیریتی و نیروی انسانی بخش ستادی

6-4. پیشنهاد انحلال مرکز رشد به هیأت امناء

 

ماده 7 : هیأت امناء مرکز رشد کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه  :

هیأت امنای مراکز رشد همان هیأت امنای جهاددانشگاهی می‌باشد.

 

ماده 8 : رییس مرکز مرکز رشد کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه  : 

رییس مرکز با پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری؛ تأیید رئیس جهاددانشگاهی و تصویب هیأت امناء و با حکم رییس جهاددانشگاهی به مدت 2 سال منصوب می‌گردد. انتصاب مجدد وی بلامانع است.

 

ماده 9 : وظایف رییس مرکز رشد کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه :

9-1. اداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه و مقررات جهاددانشگاهی

9-2. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به شورای فناوری مرکز رشد

9-3. نظارت بر فعالیت واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق پیش فعالیت‌ها با اهداف پیش‌بینی شده

9-4. ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقاء و توسعه واحدهای فناوری

9-5. برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تأمین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد

9-6. عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

9-7. ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شورای فناوری مرکز رشد

9-8. ایجاد و تأسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی جهت حمایت از واحدهای فناور

 

ماده 10- ترکیب شورای فناوری مرکز رشد  کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه  : 

10-1. رییس مرکز رشد (رییس شورا)

10-2. معاون فناوری مرکز رشد (دبیر شورا)

10-3. معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی یا یکی از مدیران ارشد معاونت

10-4. رییس واحد و یا رییس سازمان جهاددانشگاهی در استان

10-5. یک نفر از مدیران صنایع و یا دستگاه‌های اجرایی منطقه مرتبط با موضوع کاری مرکز رشد

10-6. دو نفر از محققان و یا کارشناسان مبرز با رشته تخصصی متناسب با فعالیت‌های مرکز رشد، ترجیحاً از اعضای هیأت علمی جهاددانشگاهی

10-7. یک نفر کارشناس مبرز اقتصادی

10-8. رییس یکی از دانشگاه‌ها و یا مراکز آموزش عالی منطقه

10-9. یک نفر از مدیران شرکت‌های خصوصی فعال در زمینه فناوری

تبصره ـ اعضای موضوع بندهای 10-5 تا 10-9 به پیشنهاد رییس مرکز رشد و به موجب حکم رییس سازمان مؤسس منصوب می‌شوند

 

ماده 11- وظایف و اختیارات شورای فناوری مرکز رشد  کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه  :

11-1. تصویب خط‌مشی، سیاست‌های مالی و علمی مرکز رشد

11-2. پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیت‌های مرکز رشد به هیأت امنا

11-3. تأیید تراز مالی و (حساب سود و زیان) سالانه مرکز رشد بر اساس شاخص‌های مصوب جهت ارائه به هیأت امنا

11-4. تأیید آیین‌نامه‌های اجرایی مرکز رشد

11-5. تصویب صلاحیت واحدهای فناوری جهت استقرار در مرکز رشد

11-6. بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد

11-7. پیشنهاد انحلال مرکز رشد به رئیس سازمان مؤسس

11-8. پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیأت امنا

 

ماده 12- مقررات مالی مرکز رشد کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه :

مرکز رشد مخابرات از نظر مقررات مالی مشمول آئین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی می‌باشد.

 

ماده 13 – منابع مالی مرکز رشد کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه  :

منابع مالی مرکز رشد عبارتند از:

13-1. بودجه سالانه مرکز رشد که از محل اعتبارات عمومی کشور تأمین می‌گردد.

13-2. کمک‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی

13-3. درآمد حاصل از فعالیت‌های مرکز رشد مخابرات

13-4. عقد قراردادهای پژوهشی و اجرایی با سازمان‌های دولتی و غیردولتی، با رعایت تبصره ذیل ماده3

13-5. استفاده از تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با رعایت مقررات جهاددانشگاهی

 

ماده 14- تغییر و اصلاح اساسنامه مرکز رشد کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه  :

هرگونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه پس از پیشنهاد رئیس جهاددانشگاهی به عهده هیأت امنای جهاددانشگاهی است.

تبصره: تغییرات اساسنامه توسط رییس جهاددانشگاهی به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.

 

ماده 15- این اساسنامه به استناد مصوبات شورای گسترش آموزش عالی در 15 ماده و 3 تبصره تنظیم گردید و در تاریخ 4/5/1391 به تآیید هیأت امناء جهاددانشگاهی رسیده است.

کلید واژه ها: آذربایجان غربی