اساسنامه‌ مرکز خدمات‌ تخصصی مشاوره تحصیلی و خانواده

کلیات

برای‌ تحقق‌ اهداف‌ و سیاست‌های‌ جهاد دانشگاهی و به‌ منظور بهره‌وری‌ بیشتر از امکانات‌ و دستاوردهای‌ پژوهشی وکاربردی‌ نمودن‌ این‌ فعالیت‌ها، مرکز خدمات‌ تخصصی‌ " مشاوره تحصیلی و خانواده " وابسته‌ به    جهاد دانشگاهی ‌واحد استان فارس، در جهت افزایش سطح بهداشت و سلامت روانی جامعه، درچارچوب‌ ‌ضوابط و مقررات‌کشور و آیین‌نامه نحوه‌ تشکیل‌ مراکز خدمات‌ تخصصی‌ جهاددانشگاهی‌ که‌ مصوب رئیس‌ جهاد دانشگاهی زیر نظر معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد استان فارس تاسیس‌ و به ارائه فعالیتهای تحقیقاتی و خدماتی در زمینه مشاوره تحصیلی و خانواده می پردازد.

 

ماده‌ 1 : موضوع‌ اهداف‌ و فعالیت‌های‌ مرکز

الف‌ : اهداف‌

1ـ کمک به مراجعین در شناخت بهتر استعدادها و ارتقاء تواناییهای فردی برای مقابله موثر با مسائل و مشکلات زندگی

2ـارتقای سطح بهداشت روانی، فردی و اجتماعی مراجعین از طریق پیشگیری از بروز مشکلات روحی و روانی، رفتاری ، تربیتی و عاطفی

3ـ تلاش در جهت تشخیص و درمان مشکلات و اختلالات رفتاری

 

ب‌ : موضوع‌

-          ارائه مشاوره خانوادگی : کمک به تقویت روابط مناسب زن و شوهر و حل اختلافات زناشویی،‌کمک به تقویت نهاد     خانواده با ارائه راهکارهایی جهت تحکیم روابط عاطفی مناسب میان والدین و فرزندان

-         ارائه خدمات مشاوره ای تحصیلی: ایجاد انگیزه، ارائه شیوه های مطالعه و برنامه ریزی تحصیلی ، راههای غلبه بر اضطراب، نحوه آمادگی برای شرکت در کنکور دانشگاهها،‌ کمک به جلوگیری از افت تحصیلی ، درمان اختلالات مربوط به یادگیری و غیره

-         عرضه خدمات روان درمانی به کودکان : انجام مشاوره های فردی و گروهی جهت رفع مشکلات رفتاری، تغییر و اصلاح رفتار، بالا بردن سطح سازگاری کودکان

-         ارائه خدمات روانپزشکی

-         ارائه خدمات روان درمانی به مراجعینی که دارای مشکلات و اختلالات روانی ، رفتاری و عاطفی می باشند مانند: پرخاشگری ، اضطراب ، وسواس، تیک های عصبی،‌ ناخن جویدن،‌ تیک، عدم اعتماد به نفس ، فوبیا و سایر مشکلات رفتاری

-         اجرای آزمونهای روان سنجی در زمینه های هوش، شخصیت ، افسردگی ، اضطراب ، رضایت شغلی ، رغبت تحصیلی و غیره جهت پی بردن به ویژگیهای شخصیتی و نیز تواناییهای فرد

-         انجام خدمات گفتار درمانی مانند درمان لکنت زبان و در مان اختلالات در کودکان و بزرگسالان

-         برگزاری جلسات عمومی به منظور ارتقا سطح بهداشت روانی از طریق مشاوره های گروهی ، کارگاههای آموزشی، برگزاری سمینارها، میزگردها، همایشها و برپایی سخنرانیها

-         شناسایی منابع کمکی موجود در جامعه و ارجاع مراجعان به آنها بر حسب ضرورت از طریق انجام خدمات مددکاری

تبصره : اهداف و موضوع مرکز پس از تصویب رئیس جهاددانشگاهی معتبر خواهد بود.

 

ماده‌ 2 : محل‌ اصلی‌ مرکز

محل‌ اصلی‌ مرکز در شهر شیراز  به‌ نشانی خیابان کریم خان زند- نبش خیابان صورتگر – طبقه زیرین مرکز عالی علوم کاربردی جهاددانشگاهی واحد استان فارس می‌باشد و در صورت‌ نیاز به‌پیشنهاد رئیس‌ واحد استان فارس‌ و پس‌ از تأیید معاونت‌ پژوهش‌ و فناوری‌ می‌تواند در نقاط دیگر استان‌ و یا استانهای‌ مجاور، که‌ فاقد جهاددانشگاهی‌هستند، اقدام‌ به‌ ایجاد شعبه‌ یا نمایندگی‌ نماید.

 

ماده‌ 3 : مرکز از نظر تشکیلاتی‌ و مقررات‌ مالی‌ واداری‌ و استخدامی‌ تابع‌مقررات‌ جهاد دانشگاهی خواهد بود.

 

ماده‌ 4 : ارکان‌ مرکز

 ارکان‌ مرکز عبارتند از:

1-     مجمع‌ عمومی‌

2-     هیأت مدیره‌

3-     مدیر مرکز

4-     بازرس‌

 

ماده‌ 5 : مجمع‌ عمومی‌

رئیس‌ جهاددانشگاهی واحد استان فارس به‌ عنوان‌ جانشین‌ مجمع‌ عمومی‌ به‌ ایفای‌ وظایف ‌می‌پردازد.

 

ماده‌ 6 : وظایف‌ و اختیارات‌ مجمع‌ عمومی‌

1-     انتخاب‌ و عزل‌ و قبول‌ استعفای‌ اعضای‌‌ هیأت‌ مدیره‌ پس‌ از تأیید معاونت‌ پژوهش‌ و فنآوری

2-     اتخاذ تصمیم‌ درباره‌ برنامه‌ و بودجه‌ و سیاستهای‌ کلی‌ مرکز به‌ پیشنهادهیأت مدیره‌ در چارچوب‌ اهداف‌ و موضوع‌ فعالیت‌ مرکز

3-     بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در مورد ترازنامه‌ و حساب‌ سود و زیان‌ سال‌ مالی‌ و سایر صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ شده‌ از سوی‌ هیأت مدیره

4-     اتخاذ تصمیم‌ درمورد هر نوع‌ اندوخته‌ به‌ پیشنهاد هیأت مدیره‌

5-     تعیین‌ حقوق‌ و مزایا و پاداش‌ اعضای‌ هیأت مدیره‌ طبق‌ مقررات‌ جهاددانشگاهی‌

6-     اتخاذ تصمیم‌ نسبت‌ به‌ پیشنهاد هیأت مدیره‌ در مورد سرمایه‌گذاری‌ و مشارکت‌ در سایر مراکز و شرکت‌ها مطابق‌ آیین‌نامه مالی‌ و معاملاتی ‌جهاددانشگاهی‌

7-     تأیید کلیه‌ آیین‌نامه‌های‌ مرکز اعم‌ از مالی‌، اداری‌، تشکیلاتی‌ و غیره‌ در چارچوب‌ مقررات‌ جهاد دانشگاهی‌ که‌ توسط هیأت مدیره‌ تصویب‌ می‌شود.

8-     نظارت‌ عالیه‌ بر انطباق‌ فعالیت‌های‌ مرکز با مفاد اساسنامه‌ مرکز و مقررات‌ جاری‌ جهاددانشگاهی‌، توسط بازرس‌ مرکز

9-     تهیه‌ نمودارتشکیلاتی‌ مرکز و ارائه‌ آن‌ به‌ رئیس‌ جهاد دانشگاهی جهت ‌تصویب‌ هیأت امناء

 

ماده‌ 7 : هیأت مدیره‌

هیأت مدیره‌ مرکز دارای‌ 5 نفر عضو به‌ شرح‌ زیر می‌باشد.

1-     معاون‌ پژوهشی‌ واحد استان فارس‌ بعنوان‌ رئیس‌ هیأت مدیره

2-     معاون‌ پشتیبانی‌ واحد استان فارس

3-      مدیر مرکز

4-     دو نفر متخصص‌ و کارشناس‌ به‌ انتخاب‌ مجمع‌ عمومی‌ و تأیید معاون ‌پژوهش‌ وفنآوری

تبصره‌ 1 : حسابدار مرکز یا عامل‌ ذیحساب‌ واحد استان فارس به‌ پیشنهاد معاون‌پشتیبانی‌ واحد استان فارس می‌تواند در جلسات‌ بدون‌ حق‌رأی ‌شرکت‌ نماید.

تبصره‌ 2 : جلسات‌ هیأت مدیره‌ با حضور رئیس‌ هیأت مدیره‌ رسمیت‌ می‌یابد.

تبصره‌ 3 : احکام‌ اعضای‌ هیأت مدیره‌ توسط رئیس‌ واحد استان فارس‌ صادر ‌خواهد شد.

تبصره‌ 4 : اعضای‌ هیأت مدیره‌ برای‌ مدت‌ دو سال‌ منصوب‌ می‌شوند، مگر اینکه ‌در موقع‌ انتصاب‌ مدت‌ کمتری‌ تعیین‌ شود و انتخاب‌ مجدد آنان‌ بلامانع‌ است‌.

 

ماده‌ 8 : وظایف‌ هیأت مدیره‌

1-     تهیه‌ و تصویب‌ آیین‌نامه‌های‌ داخلی‌ مورد نیاز مرکز و پیشنهاد آن‌ به معاونت‌ پژوهش‌ و فنآوری برای‌ تأیید نهایی‌ در چارچوب‌ مقررات‌ جهاددانشگاهی‌

2-     تصویب‌ گزارشات ‌‌مقطعی‌‌ بودجه‌ و ترازنامه‌ جهت‌ ارائه‌ به‌ مجمع ‌‌عمومی‌ برای‌ تأیید نهایی

3-     پیشنهاد هرگونه‌ سرمایه‌گذاری‌ و مشارکت‌ با اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌، اخذ وام‌ و افزایش‌ سرمایه‌ جهت‌ درآمدزائی‌ و بهره‌وری‌ بیشتر به‌ مجمع‌عمومی‌ مطابق‌ با آیین‌نامه‌های‌ جهاد دانشگاهی‌

4-     انتخاب‌ مدیر مرکز و معرفی‌ به‌ رئیس‌ واحد استان فارس‌ برای‌ تأیید و صدور حکم‌ پس‌ از تأیید معاون‌ پژوهش‌ و فنآوری

5-     تنظیم‌ برنامه‌ و بودجه‌ سالیانه‌ در چارچوب‌ مقررات‌ جهاددانشگاهی‌

6-     تعیین‌ میزان‌ حقوق‌، مزایا و پاداش‌ اعضای‌ مرکز براساس‌ مقررات‌ جهاد دانشگاهی

7-     تصمیم‌گیری‌ درخصوص‌ عقد نحوه‌ اجرای‌ قراردادهای‌ مرکز

8-     نظارت‌ بر عملکرد مدیر مرکز

9-     بررسی‌ و تأیید برنامه‌ توسعه‌ مرکز از نظر نیروی‌ انسانی‌، فضا و تجهیزات‌ و پیشنهاد آن‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ جهت‌ تصویب‌

10- بررسی‌ و تصویب‌ برنامه‌های‌ مرکز جهت‌ به‌ تولید رساندن‌ نتایج ‌تحقیقات‌ انجام‌ شده‌

11- بررسی‌ و تأییدکلیه‌ گزارشات‌ مرکز که‌ توسط مدیر مرکز ارائه‌گردیده ‌است‌.

12- تصویب‌ نرخ‌ تعرفه‌ خدمات‌ قابل‌ ارائه‌

 

ماده‌ 9 : وظایف‌ رئیس‌ هیأت مدیره‌

1-     تعیین‌ دستور جلسات‌، اداره‌ جلسات‌ و ابلاغ‌ مصوبات‌ هیأت مدیره‌

2-     رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ به‌‌عنوان‌ رابط هیأت‌ مدیره‌ مرکز با جانشین‌ مجمع‌‌عمومی‌ عمل‌ می‌کند.

 

ماده‌ 10 : وظایف‌ و اختیارات‌ مدیر مرکز

1-     انجام‌ کلیه‌ امور اجرایی‌ مرکز

2-     اجرای‌ مصوبات‌ هیأت مدیره

3-     پیگیری‌ عقد قراردادها و توافقنامه‌ها در چارچوب‌ مصوبات‌ هیأت‌مدیره‌

4-     پیشنهاد برنامه‌ سالانه‌ و بودجه‌ و... و ارائه‌ آن‌ به‌ رئیس‌ هیأت مدیره‌ جهت‌بررسی‌ در هیأت مدیره‌

5-     در اختیار قرار دادن‌ اطلاعات‌ خواسته‌ شده‌ از سوی‌ بازرس‌ ارائه‌گزارشات‌ ادواری‌ موردنیاز (هر دو ماه‌ یکبار)

6-     انجام‌ مکاتبات‌ مرکز در چارچوب‌ آیین‌نامه‌ مکاتبات‌ جهاد دانشگاهی و درحدی‌ که‌ از طریق‌ هیأت مدیره‌ به‌ او تفویض‌ شده‌است‌.

 

ماده‌ 11 : مقررات‌ مالی‌ مرکز

1-      کلیه‌ حسابهای‌ مرکز در دفاتر جداگانه‌ و یا طی‌ سرفصل‌ مشخص‌ در دفاتر حسابداری‌ واحد جهاد دانشگاهی‌‌ واحد استان فارس ثبت‌ می‌شود.

2-     کلیه‌ دریافت‌ها و پرداخت‌های‌ مرکز انحصارأ از طریق‌ حساب‌ یا حسابهای‌ بانکی‌ مرکز صورت‌ می‌پذیرد و توسط رئیس‌ واحد استان فارس ‌و عامل‌ذیحساب‌ در چارچوب‌ مقررات‌ جهاد دانشگاهی افتتاح‌ می‌گردد.

3-     کلیه‌ هزینه‌ها (شامل‌ حقوق‌ و دستمزد و...) از این‌ حساب‌ پرداخت ‌می‌شود.

4-     کلیه‌ امور مالی‌ مرکز مشمول‌ آیین‌نامه‌ مالی‌ و معاملاتی‌ جهاد دانشگاهی می‌باشد.

5-     ترازنامه‌، حساب‌ سودو زیان‌ و صورت‌ دارائی‌ و بدهی‌ مرکز در پایان‌ سال ‌مالی‌ پس‌ از بررسی‌ و تأیید هیأت مدیره‌ جهت تأیید نهایی به‌ مجمع‌ عمومی‌ ارائه‌ خواهد شد.

6-     کلیه‌ اسناد تعهدآور مالی‌، چک‌ها با دو امضای‌ "عامل‌ ذیحساب" و "جانشین‌ مجمع‌ عمومی" معتبر می‌باشد.

7-     انعقاد قراردادها با امضای‌ رئیس‌ واحد استان فارس‌ معتبر می‌باشد.

 

ماده‌ 12 : سال‌ مالی‌ مرکز

سال‌ مالی‌ از اول‌ فروردین‌ هر سال‌، تا پایان‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال‌ می‌باشد، باستثنای‌ سال‌ اول‌ که‌ از تاریخ‌ شروع‌ بکار مرکز تا پایان‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال ‌می‌باشد.

 

ماده‌ 13 : منابع‌ مالی‌ مرکز

1-     استفاده‌ از امکانات‌ و کمک‌های‌ غیرنقدی‌ و نقدی‌ جهاددانشگاهی‌

2-     درآمد حاصل‌ از ارائه‌ خدمات‌ تخصصی‌ 

3-     استفاده‌ از تسهیلات‌ بانکی‌ و مؤسسات‌ اعتباری‌

4-     بهره‌ مندی‌ از هدایا و کمک‌های‌ مردمی‌

تبصره‌ : ارائه‌ گزارش‌ دریافت‌ هدایا و کمک‌های‌ مردمی‌ به‌ هیأت امناء ضروری ‌است.

 

ماده‌ 14 : بـازرس‌

بازرس‌ یا بازرسین‌ توسط معاون‌ پشتیبانی‌ واحد استان فارس‌ پیشنهاد‌ و توسط رئیس‌ واحد استان فارس انتخاب و منصوب‌ می‌گردد.

 

ماده‌ 15 : وظایف‌ بـازرس‌

1-      بررسی‌ گزارش‌ سالانه‌ و رسیدگی‌ به‌ ترازنامه‌، حساب‌ سود و زیان‌ مرکز، تهیه‌ گزارش‌ برای‌ مجمع‌ عمومی.

2-      بازرس‌ با اطلاع‌ مدیر مرکز حق‌ مراجعه‌ به‌ کلیه‌ دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارک‌ مرکز را خواهد داشت‌.

3-      بازرس‌ حق‌ مداخله‌ در امور جاری‌ مرکز را نداشته‌ و اقدام‌ وی‌ در اجرای‌ وظایف‌ محوله‌ نباید مانع‌ فعالیت‌های‌ مرکز گردد.

 

 ماده‌ 16 : صاحب‌ دانش‌ فنی‌

در صورتی‌ که‌ فعالیت‌های‌ تخصصی‌ مرکز منجر به‌ دستیابی‌ دانش‌ فنی‌ گردید، صاحب‌ امتیاز منافع‌ و عواید حاصل‌ از دانش‌ فنی‌ جهاد دانشگاهی می‌باشد.

تبصره‌ : در صورت‌ اختراع‌ و ابتکار، اختراع‌ به‌ نام‌ مخترع‌ ثبت‌ و عواید آن‌ متعلق ‌به‌ جهاد دانشگاهی‌ خواهد بود.

 

ماده‌ 17 : ادامه‌ فعالیت‌ مرکز

پیشنهاد انحلال‌ مرکز، تسویه‌ آن‌ و یا تغییر موضوع‌ فعالیت‌ مرکز انحصاراً دراختیار مجمع‌عمومی‌  و تأیید معاونت‌ پژوهش‌ و فنآوری جهاد دانشگاهی ‌می‌باشد.

 

ماده‌ 18: هیچیک‌ از واحدها و پژوهشکده‌ها حق ‌واگذاری‌ مراکز خدمات‌ تخصصی‌ جهاد دانشگاهی به‌ بخش‌ خصوصی‌ و یا افراد حقوقی‌ و حقیقی‌ را ندارند.

 

ماده‌19: این‌ اساسنامه‌ براساس اساسنامه مصوب هفتاد و سومین جلسه مورخ 27/6/81 هیأت‌امناء و اصلاحات بعدی آن در 19 ماده‌ و 7 تبصره‌ برای مرکزخدمات تخصصی " مشاوره تحصیلی و خانواده "  تدوین و پس از امضاء رئیس جهاد دانشگاهی در ذیل آن،‌ از تاریخ3/2/84 برای این مرکز لازم‌الاجرا است.