آیین‌نامه شورای نظارت و گسترش شرکت‌ها و مؤسسات

[1] مقدمه

به منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و تسهیل تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و براساس مصوبه یکصد وسی‌امین جلسه هیأت امناء جهاددانشگاهی درخصوص ضرورت انتقال فناوری‌های به بلوغ رسیده به شرکت‌ها و مؤسسات در مجموعه جهاددانشگاهی آیین‌نامه «شورای نظارت و گسترش شرکت‌ها و مؤسسات» به شرح ذیل تشکیل می‌‌شود.

 

ماده 1: هدف

شورای نظارت و گسترش شرکت‌ها و مؤسسات در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه جهاددانشگاهی و به منظور توسعه، هدایت، نظارت و هماهنگی در تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در جهاددانشگاهی تشکیل می‌گردد.

 

ماده 2: ترکیب اعضاء شورا

  1. 1.      رئیس جهاددانشگاهی (رئیس شورا)
  2. 2.      رئیس سازمان همیاری اشتغال دانش‌آموختگان (نایب رئیس شورا)
  3. 3.      معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
  4. 4.      معاون پشتیبانی و امور مجلس جهاددانشگاهی
  5. 5.   دو نفر از رؤسای واحدها، پژوهشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها و سازمان‌های جهاددانشگاهی به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری و تأیید رئیس جهاددانشگاهی
  6. 6.   سه نفر از صاحب‌نظران حوزه‌های مرتبط به پیشنهاد رئیس سازمان همیاری اشتغال و تأیید رئیس جهاددانشگاهی

تبصره 1: جلسات شورا با حضور رئیس یا نایب‌رئیس و اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و نحوه تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری در آن تابع آیین‌نامه داخلی شورا می‌باشد.

تبصره 2: مدت عضویت اعضای ردیف‌های 5 و 6 در شورا دو سال می‌باشد.

تبصره 3: دبیرخانه شورا در سازمان همیاری اشتغال دانش‌آموختگان تشکیل و اداره آن بر عهده یکی از معاونان سازمان می‌باشد.

تبصره 4: مسئول دبیرخانه در جلسات شورا بدون حق رأی شرکت خواهد کرد.

 

ماده 3: وظایف شورا

1-   تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی شورا

2-   تصویب دستورالعمل‌ها و پرسشنامه‌های اجرایی تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات

3-   تعیین معیارها و اولویت‌ها در تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات با توجه به سیاست‌های مصوب شورا

4-   بررسی درخواست‌ها و اتخاذ تصمیم درخصوص تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات

5-   ایجاد هماهنگی در زمینه فعالیت‌های شرکت‌ها و مؤسسات

6-   تصویب معیارها و ملاک‌های ارزیابی بر فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات

7-  نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد نحوه ادامه فعالیت‌های شرکت‌ها و مؤسسات

8-   ارائه گزارش سالانه شورا جهت ارائه به مراجع ذیربط

 

ماده 4

مصوبات شورای نظارت و گسترش شرکت‌ها و مؤسسات توسط رئیس شورا ابلاغ می‌گردد.

 

ماده 5

این آیین‌نامه در 5 ماده و 4 تبصره در تاریخ 23/4/1393 به تصویب رئیس جهاددانشگاهی رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌‌الاجرا می‌باشد.


 

[1]- طی بخشنامه شماره 6847/93/ص مورخ 30/04/1393 به واحدها ابلاغ گردید.