نحوه ی صدور حکم انتصاب مدیران

[1] با عنایت به اینکه در مقررات جاری، چارچوبهای کلی انتصابات مدنظر بوده و درخصوص جزئیات دیگر این فرآیند نظیر چگونگی صدور حکم انتصاب ذکری به میان نیامده و همین موضوع باعث اقدام به شیوه های متفاوت در بین واحدها شده است، بدینوسیله در پاسخ به تقاضای برخی مدیران درخصوص نحوه ی صدور حکم انتصاب مدیران، به آگاهی میرساند:

«در انتصاب مدیران (در رده های مختلف مسئولیتی) لازم است ضمن رعایت کلیه ی مقررات و چارچوبهای قانونی جاری (نظیر دستورالعمل تطبیق پست سازمانی با رسته ی استخدامی و دستورالعمل شرایط احراز مشاغل)، پس از انجام هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی لازم از دفتر مرکزی (در مواردی که تصریح به اخذ مجوز وجود دارد) و استعلام از حراست (ویژه ی مشاغل حساس)، حکم انتصاب فرد توسط مدیر مستقیم وی صادر شود.»


 

[1]- این بخشنامه طی شماره 2544/94/ص مورخ 20/02/1394 به واحدها ابلاغ گردید.