شرایط ورود افراد با مدرک کارشناسی به رسته هیات علمی

[1] متعاقب نظر موافق هیات محترم امنای جهاد دانشگاهی دایر بر طرح مورد به مورد تقاضای کارشناسان خواستار عضویت در هیات علمی جهاددانشگاهی، خواهشمند است ضمن اعلام به کلیه کارشناسان متقاضی، ترتیبی اتخاذ فرمایید مدارک مورد تأکید ذیل برای هر یک از متقاضیان جمع‌آوری و پس از تأیید به حوزه معاونت آموزشی ارسال گردد.

مدارک مورد تایید :

1- مشخصات فردی و سابقه حضور در جهاد دانشگاهی (یک نسخه حکم کارگزینی)

 2- درخواست عضویت در هیأت علمی

3- یک نسخه از احکام مسئولیت‌های علمی و اجرایی در جهاد دانشگاهی مدیریت و یا مشارکت در پروژه‌های پژوهشی با ذکر نام پروژه به ضمیمه یک نسخه از گزارش پروژه

4- فعالیتهای رسمی در مراکز آموزشی معتبر دانشگاهی (گواهی مرکز آموزشی معتبر ضمیمه شود)

5- فهرست مقالات منتشره در مجلات معتبر داخلی و بین‌المللی به انضمام کپی مقاله چاپ شده

6- شرکت در سمینارها و کنفرانسهای علمی معتبر ملی و بین المللی به همراه مدرک حضور در کنفرانس

7- تالیف یا ترجمه کتاب به ضمیمه اصل کتاب یا ترجمه

8- ارسال اصل گواهی‌نامه‌های دریافتی و مدارک و مستندات علمی دیگر

بدیهی است پس از موافقت هیأت امناء و موفقیت اعضاء در احراز عضویت در هیات علمی جهاددانشگاهی، شرکت در امتحان زبان و کسب نمره لازم ضروری است.

درپایان یادآوری می‌نماید ارسال مدارک برای هیچ یک از متقاضیان ایجاد حق نخواهد کرد.


 

[1] - این بخشنامه طی شماره 12404/50/24د مورخ 9/6/82 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.