دستورالعمل اجرایی پرداخت فوق‌العاده جذب تخصصی

[1] با عنایت به دستور ریاست محترم جهاد دانشگاهی به پیوست دستورالعمل اجرایی فوق‌العاده جذب تخصصی که براساس مصوبه نود و یکمین جلسه مورخ30/8/84 هیات محترم امناء تدوین و به تایید ریاست محترم جهاد دانشگاهی رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می‌گردد.

از آنجا که با عنایت به ابلاغ مصوبه هیات امناء و این دستورالعمل، پرداخت حق جذب تخصصی از تاریخ 1/9/84 مطابق مصوبه قبلی خلاف مقررات تلقی می‌شود؛ تقاضا دارد ترتیبی اتخاذ فرمایید از تاریخ اجرای این دستورالعمل (1/9/84) برای کلیه بهره‌مندان از این تسهیلات، فرم ضمیمه تکمیل و پیشنهاد درصد حق‌جذب تخصصی بهره‌مندان، طی نامه‌ای جهت اتخاذ تصمیم به ریاست محترم جهاد دانشگاهی ارسال گردد.

جهت مزید اطلاع تصویر یک نسخه مصوبه شماره 29644/53/26د مورخ 2/9/84 هیات امناء در خصوص اصلاح ماده واحده فوق‌العاده جذب تخصصی به ضمیمه است:


با عنایت به مصوبه پنجاه و ششمین جلسه مورخ 13/4/79 هیات محترم امنا و اصلاحیه آن در نودو یکمین جلسه مورخ30/8/84 دستورالعمل اجرایی ماده واحده بدین شرح تدوین می‌گردد.

ماده 1: اعضای هیات‌علمی جهاددانشگاهی واجد شرایط ذکر شده در ماده واحده که 54 ساعت در هفته (14 ساعت اضافه تر از تمام وقت) در خدمت جهاددانشگاهی باشند، می‌توانند در قبال انجام وظایف و ماموریتهای محوله مطابق تصمیم رئیس جهاددانشگاهی و یا پیشنهاد روسای واحدها و پژوهشکده‌ها و موافقت رئیس جهاددانشگاهی تا حداکثر معادل صددرصد حقوق و مزایای رتبه و پایه مربوط، تحت عنوان فوق‌العاده جذب تخصصی بهره‌مند گردند.

 

ماده 2: مشمولان این دستورالعمل در زمان بهره‌مندی، حق‌ انجام‌کار انتفاعی تخصصی اعم از مطب، داروخانه، آزمایشگاه‌ و تدریس بیش از حد مجاز و غیره نداشته و به هیچ وجه نمی‌توانند در روزهای غیر تعطیل و در ساعات موظف خدمت، حق التدریس بیش از حد مجاز داشته باشند.

 

ماده3: پرداخت فوق‌العاده موضوع این دستورالعمل در ایام استفاده از مرخصی استحقاقی و استعلاجی (کمتر از 4 ماه) و ماموریتهای اداری غیرآموزشی، بلامانع است.

 

ماده 4: مشمولان این دستورالعمل مکلفند خدمت حرفه‌ای، تخصصی و آموزشی خود را منحصراً در واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها، مراکز، مؤسسات و شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنان متعلقه به جهاددانشگاهی است ارائه نمایند.

تبصره 1: مشمولان این دستورالعمل با نظر بالاترین مقام واحد ذیربط می‌توانند طبق مقررات مربوط، علاوه بر ساعات تعیین شده در ماده یک، در مراکز خدمات تخصصی وابسته به واحدها و پژوهشکده‌ها خدمت نموده و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

تبصره 2: پرداخت حق‌التحقیق به مشمولان این دستورالعمل با نظر بالاترین مقام واحد ذیربط، علاوه بر ساعات تعیین شده در ماده یک، جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی بلامانع است.

 

ماده 5: با مشمولان این مصوبه پس از تایید رئیس جهاددانشگاهی، قراردادی مطابق نمونه پیوست برای مدت محدودی منعقد می‌گردد. تمدید این مدت منوط به موافقت کتبی رئیس جهاددانشگاهی است.

تبصره: طرفین قرارداد مجاز به فسخ قرارداد بوده و در صورت تمایل می‌توانند با اعلام کتبی که مدت آن حداقل از دو ماه قبل خواهد بود؛ نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند.

 

ماده 6: چنانچه عضو طرف قرارداد در طول مدت استفاده از این دستورالعمل، مرتکب تخلف و اقدام مغایر با مفاد آن گردد، با اظهار نظر رئیس واحد/ پژوهشکده و یا ... این قرارداد لغو می‌شود. در صورتی‌که اثبات گردد عضو طرف قرارداد علیرغم ضوابط پیش‌بینی شده، به نحوی از انحا فعالیت انتفاعی در بخش غیردولتی داشته باشد، براساس قرارداد مربوط، کلیه مبالغ پرداخت شده در طول مدت فعالیت انتفاعی محاسبه و دریافت خواهد شد.

 

ماده 7: این آیین‌نامه بر اساس ماده واحده مصوب نود و یکمین جلسه هیأت امنای جهاددانشگاهی با یک مقدمه، 7 ماده و 3 تبصره در تاریخ 3/9/84 به تصویب رئیس ‌جهاددانشگاهی رسید و از تاریخ ابلاغ مصوبه هیأت‌ امنا (1/9/84) لازم الاجرا است و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.

 

 


 

[1] ـ این دستور العمل طی بخشنامه شماره 16358/51/21د مورخ 9/9/79 به واحدها ابلاغ گردیده است.