نحوه ممیزی مدارک اعضای هیأت‌علمی غیرپزشکی ازطریق ممیزی مرکزی جهاددانشگاهی

[1] نظربه هماهنگی های به عمل آمده با هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه ممیزی مدارک اعضای هیأت‌علمی جهاد دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد غیرپزشکی به اطلاع می‌رساند، براساس مقررات وزارت متبوع ادامه تحصیل اعضای هیأت‌علمی جهاد دانشگاهی در مقطع دکتری، منوط به کسب حداقل 60 امتیاز از جدول ارتقاء طبق تأیید هیأت ممیزه مرکزی وزارت متبوع می‌باشد. همچنین لازم است قبل از انجام این مرحله اعضای واجد شرایط جهاد دانشگاهی با ارسال مدارک ذیل تبدیل وضعیت پیدا کرده و حکم هیأت‌علمی رسمی ـ آزمایشی آنان از سوی هیأت ممیزه مرکزی وزارت صادر گردد. لذا خواهشمند است، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع افراد ذینفع که قصد ادامه تحصیل دارند رسیده تا با ارسال مدارک به معاونت آموزشی، اقدام مقتضی به عمل آید.

 

مدارک لازم :

-          کلیه مدارک تحصیلی دانشگاهی همراه با ارزشیابی (چنانچه مدارک خارجی باشد)

-            ریز نمرات دوران تحصیل دانشگاهی

-           برگ پایان خدمت (پشت و رو )

-           کپی شناسنامه

-           پایان‌نامه آخرین مدرک تحصیلی

-           لیست دروس تدریس شده در مراکز آموزش عالی (گواهی تدریس از اداره کل آموزش دانشگاه ضمیمه گردد.)

-           احکام استخدام از ابتدا تا کنون

-           آدرس محل کار و شماره تلفن برای برقراری ارتباط

-           یک‌ نسخه از کلیه مقالات‌ چاپ‌ شده در مجلات مورد تأیید وزارت ‌علوم، تحقیقات و فناوری

-           کتاب تألیفی یا ترجمه (حتماً چاپ شده باشد)

-           مقاله در کنفرانس (ارسال مجموعه مقالات کنفرانس الزامی است)

-           یک نسخه از گزارش طرحهای پژوهشی خاتمه یافته

-          یک نسخه از گزارش سایر فعالیت‌های علمی انجام شده مانند حضور در جشنواره‌های علمی معتبر یا کسب مدارج ممتاز در طی دوران تحصیل و. ..

-           یک نسخه از جزوات درسی تهیه شده توسط متقاضی

ضمناً لازم است متقاضیان علاوه برارسال مدارک فوق‌الذکر فرم پیوست را در دو نسخه تایپ و پس از قید تاریخ و امضاء آن بهمراه مدارک مورد درخواست ارسال نمایند.

لازم به ذکر است: ارسال حداقل یک مقاله چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الزامی است.

 

 فرم شماره1:

نام مؤسسه:

تاریخ دریافت پرسشنامه:

کد:

            باسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

دبیرخانه گزینش استاد و دانشجو

محل الصادق

عکس

این‌قسمت توسط‌دبیرخانه گزینش استاد و دانشجو تکمیل می‌شود.

 

تذکر مهم: تکمیل دقیق این فرمها برای پرونده ضروری می‌باشد، لذا خواهشمند است پرسشنامه را بطور دقیق و خوانا تکمیل فرمایید.

 

پرسشنامه داوطلبان‌عضویت در هیأت‌علمی‌دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش‌عالی و پژوهشی کشور:

1ـ مشخصات داوطلب:

  نام خانوادگی:                                         نام:                                 نام پدر:                     

  شماره شناسنامه:                                   محل صدور:                       تاریخ تولد:

  مذهب:          تابعیت:          وضعیت تأهل: مجرد O    متأهل O    تعداد فرزندان :

 وضعیت‌نظام‌وظیفه: خدمت‌کرده  O     معافیت‌تحصیلیO          دائمO           مشغول‌خدمتO  

  تاریخ‌پایان‌خدمت:

 مشخصات همسر:               

 نام و نام خانوادگی:           تابعیت:         مذهب:          محل تولد:          شغل:

 نشانی محل کار:

 

2 ـ  سوابق اشتغال:

نام محل

کار

واحد

سازمانی

استان

شهر

تاریخ شروع

تاریخ

پایان

نشانی و تلفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ـ سوابق گزینشی: چنانچه قبلاً در آزمون ورودی کارشناسی ارشد و دکتری و یا آزمون استخدامی دانشگاهها و سایر دستگاههای دولتی شرکت نموده‌اید و دارای پرونده می‌باشید در جدول ذیل مرقوم فرمایید:

نام آزمون

سال

نام دستگاه

استان

شهر

نتیجه

آزمون

 تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون

استخدامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- معرفین داوطلب: مشخصات حداقل چهار نفر از افرادی که شناخت جامعی از شما داشته باشند را در جدول ذیل مرقوم فرمایید: (معرفین در صورت امکان در بخش‌های دولتی شاغل بوده و از بستگان نسبی و سببی نباشند)

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع رابطه و نحوه آشنایی

مدت آشنایی

از   تا  

شغل معرف

نشانی و تلفن محل کار یا سکونت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ـ سابقه آموزشی و پژوهشی: چنانچه در دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (اعم از داخل یا خارج از کشور) سابقه تدریس یا پژوهش دارید، در جدول ذیل مرقوم فرمایید:

نام دانشگاه یا مؤسسه‌آموزشی و پژوهشی

عنوان درسهایی که تدریس‌‌نموده یا می‌نمایید

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آدرس مؤسسه

تلفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ـ سوابق تحصیلات دانشگاهی:

مقطع تحصیلی

رشته

کشور محل‌تحصیل

شهرمحل تحصیل

دانشگاه محل‌تحصیل

تاریخ شروع

تاریخ پایان

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

 

دکتری

 

 

 

 

 

 

دوره‌های‌تخصصی‌دیگر

 

 

 

 

 

 

 

7 ـ نشانی داوطلب:

(1) نشانی محل سکونت خود را در جدول ذیل مرقوم فرمایید:

محل سکونت

استان

شهر

نشانی دقیق و تلفن

زمان سکونت

فعلی

 

 

 

 

قبلی

 

 

 

 

تذکر: لطفاً در صورت تغییر نشانی محل سکونت یا محل کار، نشانی جدید را بلافاصله به اطلاع دبیرخانه گزینش استاد و دانشجو برسانید.

(2) نام و نشانی شخصی که می‌توان در مواقع اضطراری توسط او با شما تماس گرفت و در ذیل مرقوم فرمایید:

نام و نام خانوادگی

نشانی کامل

تلفن

 

 

 

 

8 ـ مدارک لازم جهت ارسال به دبیرخانه گزینش استاد و دانشجو

-          فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه یک نسخه.

-          فتوکپی برگ پایان خدمت یا معافیت یک نسخه.

-          چهار قطعه عکس 4×3 جدید (رنگی و تمام رخ)

گزارش مختصری از دوران زندگی خود با تکیه بر فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی و سیاسی.

درصورت اشتغال رسمی و یا همکاری با نهادهای انقلابی، دستگاههای فرهنگی و حضور در جبهه و سایر موارد، گواهی اشتغال به کار، عضویت و فعالیت در ارگانهای مذکور را همراه با سایر مدارک ارسال فرمایید.

 

اینجانب                                         با صداقت تمام و دقت به سوالات این پرسشنامه پاسخ گفته‌ام و نسبت به آن خود را مسئول و متعهد می‌دانم. ضمناً تمامی مدارک خواسته شده را همراه با این پرسشنامه ارسال می‌نمایم.                                                                                           

                                                                                            امضاءداوطلب                                           تاریخ تکمیل فرمها:    /     /

 


 

[1] ـ طی بخشنامه شماره 2583/60/23د مورخ 18/2/81 به واحدهای جهاد دانشگاهی  ابلاغ گردیده‌است.