پرداخت جایزه علمی برای ارایه و چاپ مقالات علمی

[1] هیات محترم امناء به منظور ترغیب و تشویق پژوهشگران جهاددانشگاهی موافقت نمود تا معاونت پژوهش و فناوری برای حضور اعضا در مجامع علمی معتبر خارج از کشور، جهت ارایه مقاله و چاپ مقالات در نشریاتی که در پایگاه های علمی معتبر (داخلی و خارجی) نمایه می شوند، براساس شیوه نامه ای که به تایید رئیس جهاددانشگاهی خواهد رسید از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوری، جایزه علمی پرداخت نماید. تشخیص اعتبار علمی مجامع و پایگاه های علمی بر عهده معاونت پژوهش و فناوری خواهد بود.

[دستورالعمل پرداخت جایزه علمی مقالات چاپ شده در مجلات نمایه شده در پایگاه های علمی معتبر]


 

[1]- مصوب یکصدو بیستمین جلسه هیأت امنا که طی شماره 6509/90/ص مورخ 8/5/1390 به معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی ابلاغ گردید.