مصوبه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی

[1] با عنایت به پیگیریهای مستمر، مذاکرات و توافق به عمل آمده، به پیوست تصویر مصوبه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص احکام اعضای هیأت علمی جهاددانشگاهی که طی نامه شماره 6966/94/دش مورخ 15/4/94 ابلاغ گردیده است را جهت ملاحظه و آگاهی تقدیم میدارد.

شایان ذکر است فرآیندهای اجرایی این مصوبه پس از تدوین جهت اقدام، به اطلاع خواهد رسید.


 

[1]- طی شماره 6754/94/ص مورخ 23/4/1394 ابلاغ شد.

 

دانلود مصوبه:


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل