پذیرش گواهی تعداد واحد گذرانده در مقطع کاردانی

[1] مصوبه پنجاه و دومین جلسه هیأت‌ امناء جهاد دانشگاهی درخصوص قبول گواهی تحصیلی کارکنانی که 75 واحد درسی گذرانده‌اند به ‌شرح ‌ذیل از تاریخ14/12/78 جهت‌ اجراء ابلاغ می‌گردد:

با عنایت به کارشناسی‌های انجام شده موافقت شد آن دسته از دانشجویانی که همزمان با تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر به عنوان عضو با جهاد دانشگاهی همکاری داشته و 75 واحد درسی را با موفقیت گذرانده‌اند بتوانند با ارائه گواهی معتبر مورد قبول معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی از مزایای مالی دارندگان مدرک فوق دیپلم بهره مند گردند.

در اجرای این مصوبه و براساس نظر معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی ضروری است کارکنان مشمول این مصوبه در ابتدای هر سال تحصیلی گواهی اشتغال به تحصیل و تعداد واحد گذرانده شده را از دانشگاه محل تحصیل ارائه نمایند.


 

 [1] ـ این  بخشنامه طی  شماره 5175/12/21 د مورخ 23/3/79 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.