نحوه محاسبه ساعات اضافه کار نگهبانان

[1] با توجه به سئوال برخی از واحدها بدینوسیله نحوه محاسبه ساعات اضافه کار نگهبانان شیفتهای متداول (یک برابر کار و دو برابر استراحت) در شیفت اصلی جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است ساعات هر شیفت اضافه به طور جداگانه محاسبه می گردد.

ساعات اضافه کار نگهبانان دریک دوره یکماهه :

ساعت85= (*20+کارکردتمام وقت «175ساعت»)ـ(24ساعت × تعداد شیفت های حاضر در یک ماهه «10شیفت»)

* میانگین ماهانه سهم هر شیفت نگهبانی از تعطیلات رسمی غیر از جمعه و پنجشنبه


 

[1] ـ این بخشنامه طی شماره17709/12/23 د مورخ 9/9/81 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.