کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار

 [1] پیرو بخشنامه شماره 348/95/ص مورخ 16/01/95 (افزایش حقوق سال ۹۵ نیروهای کارگری)، به پیوست تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 


هیات وزیران در جلسه 26/8/1395 به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، و به استناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری - مصوب1370 - تصویب کرد:

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهرماه 1395 مبلغ 400,000 (چهارصد هزار) ریال تعیین می شود.


 

[1] ـ این بخشنامه‌ طی‌‌ شماره ص/20420/95 مورخ 18/09/95 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ شد.