بخشنامه اعلام شماره حساب بنام متمرکز وجوه سپرده جهاد دانشگاهی

[1] به اطلاع می‌رساند در اجرای ماده 32 آیین‌نامه مالی و معاملاتی و به منظور ایجاد ثبات رویه در نگهداری حساب سپرده، حسابجاری 135851558 نزد بانک تجارت شعبه اردیبهشت بنام متمرکز وجوه سپرده جهاد دانشگاهی افتتاح گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید امور مالی آن واحد کلیه وجوهاتی را که مطابق قرارداد تحت عناوین سپرده، وجه‌الضمان، وثیقه، ودیعه یا نظایر آن از ذینفع کسر گردیده به حساب مذکور واریز و فیش بانکی به همراه تصویر قراردادهای مربوطه را به این اداره کل ارسال نمایند.

بدیهی است پس از اتمام قرارداد و متعاقب درخواست آن واحد سپرده مربوطه در اسرع وقت مسترد خواهد شد.


 

[1]- طی بخشنامه شماره 19513/13/21 د مورخ 2/11/79 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.