مصوبه هیات امناء جهاد دانشگاهی در خصوص محل واریز درآمدها

[1] کلیه درآمدهای جهاد دانشگاهی که از محل اجرای پروژه‌ها، تولید و خدمات و دیگر طرق کسب می‌گردد به جهاد دانشگاهی تعلق دارد و به حساب مربوط به درآمدهای جهاد واریز خواهد شد و هزینه نمودن آن توسط جهاد دانشگاهی بلامانع است.


 

[1]- این مصوبه در چهاردهمین جلسه هیأت امناء جهاد دانشگاهی مورخ 1/6/73 به تصویب رسیده  و طی نامه شماره 238/51 مورخ 8/6/1373 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.