اعلام فهرست مواردیکه سالانه به ماده ۱۰۴ اضافه می‌گردد

 [1] به پیوست تصویر بخشنامه شماره 10000/5883-211 مورخ 27/10/82 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اجرای مفاد تبصره 5 الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.


مفاد تبصره 5 الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

(بخشنامه شماره 10000/5883-211مورخ 27/10/82)

در اجرای تبصره (5) الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/81 که مقرر می دارد « سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود،  از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد»

مواد مشروحه زیر به امور ماده مذکور اضافه می‌گردد و از ابتدای سال 1383 برای کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریهاو کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مذکور لازم الاجرا خواهد بود.  

1-  ساخت هرنوع ماشین آلات،  قالب‌ها،  دستگاهها،  قطعات،  ابزارآلات،  سالن های فلزی و قطعات پیش ساخته بتونی

2-  حفاظت و نگهبانی – تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجاکردن کالا برای ارزیابی و انوانتر و تفکیک کالا در اماکن گمرکی

3-  ساخت پاکت – کارتن – جعبه و قوطی

4-  طبخ غذا و سایر خدمات جنبی

5-  هرگونه چاپ و صحافی

6-  برگزاری سمینارها، ‌جلسات،  جشنواره‌ها،  و همایش ها

7-  آگهی تبلیغاتی

8-  قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی


 

[1]- این بخشنامه طی شماره 26200/13/24د مورخ 20/11/82 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.