شناسه ملی جهاددانشگاهی

[1] شناسه ملی جهاد دانشگاهی" به شماره "14001906001" موضوع تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 16169ت39271ه مورخ 29/1/88 جهت بهره‌برداری به پیوست ایفاد می‌گردد.


 

[1]- طی شماره 6461/91/ص مورخ 27/04/1391 به واحدها ابلاغ شد.

 

دانلود تصویب نامه:


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل