پذیرفتن طرح ها و فعالیت های پژوهشی به عنوان پیشینه گروه‌ های پژوهشی

[1] بدینوسیله مصوبات بیست و هشتمین جلسه شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی جهت اطلاع و اقدام لازم به شرح زیر اعلام می‌گردد.

1- طرحهای پژوهشی کارفرمایی در صورتی بعنوان پیشینه فعالیت گروه‌های پژوهشی محسوب خواهند شد که تصویر قرارداد و نسخه‌ای از گزارش نهایی آنها به همراه درخواست واحد یا پژوهشکده ذیربط به این معاونت ارسال گردد.

2- طرحها و فعالیتهای پژوهشی، در صورتی به عنوان پیشینه گروه پذیرفته خواهد شد که مجری آن در فاصله ‌زمانی بین موافقت ‌اصولی تا قطعی در گروه موردنظر حضورداشته باشد.

3- واحد یا پژوهشکده ذیربط باید اصل سوابق علمی گروه (مقالات، طرحهای پژوهشی و...) را برای اخذ موافقت قطعی بهمراه تقاضای تبدیل وضعیت گروه به این معاونت ارسال نماید تا پس از ملاحظه و بررسی شورای تخصصی گروه ذیربط و نیز شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی، برای تبدیل وضعیت گروه اقدام گردد.


 

[1] ـ این بخشنامه  طی شماره 4719/20/23د مورخ 18/3/81 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.