دستورالعمل نحوه تایپ و صحافی گزارش نهایی طرح ها

 1ـ کلیه گزارشات در کاغذ A4 و در کادر cm18×26 و 26 سطری و یک رو تایپ شوند.

تذکر: در سر صفحه گزارش(بالای تمام صفحات) درج عنوان طرح در سمت راست و آرم جهاددانشگاهی در سمت چپ

2ـ صحافی گزارشات بصورت گالینگور باشد.

3ـ بر روی جلد گزارش بصورت زرکوب مشخصات ذیل آورده شوند:

الف: آرم جمهوری اسلامی در سمت راست و آرم جهاد در سمت چپ

ب:عنوان جمهوری اسلامی ایران و نام واحد جهاددانشگاهی، معاونت پژوهش و فناوری

ج: عنوان و کد طرح

د: نام مسئول طرح

ه‍ : نام گروه پژوهشی ذی ربط 

و: تاریخ اختتام گزارش(ماه و سال اختتام)

 

4ـ در عطف گزارش به صورت زرکوب این مطالب آورده شوند:

الف: نام واحد جهاددانشگاهی

ب: عنوان و کد طرح

ج: تاریخ اختتام (ماه و سال اختتام) 

 

5ـ در صفحه اول گزارش پیش از فهرست مطالب، مشخصات عمومی طرح بصورت ستونی تایپ شود؛ مشخصات طرح عبارتند از:

الف: عنوان و کد طرح

ب : محل اجرا (نام واحد جهاددانشگاهی، گروه پژوهشی/ مرکز خدمات تخصصی و...) و نام آزمایشگاه / کارگاه و ...

ج: نام مسئول و همکاران طرح و رشته و درجه تحصیلی آنها

د: تاریخ اتمام گزارش

۶ صفحه مشخصات مسئول وهمکاران طرح (شامل نام و نام خانوادگی، رشته تحصیلی، میزان تحصیلات ،

مسئولیت در طرح، جمع کل میزان ساعات فعالیت هریک از افراد در طول انجام طرح)

۷- پیشگفتار

۸- چکیده فارسی با کلمات کلیدی )قبل از فهرست مطالب(

۹- فهرست مطالب

۱۰  چکیده انگلیسی با کلمات کلیدی)در انتهای گزارش(

۱۱  در صفحه آخر گزارش ، مطالب بند ۳ )صفحه مشخصات طرح ( به زبان انگلیسی تایپ شوند.

۱۲ - گزارش پایانی حداقل در یک نسخه صحافی شده به همراه فایل الکترونیکی آن)شامل کل گزارش در یک فایل با فرمت pdf و یک فایل با فرمت( word به دفترمرکزی ارسال گردد.

 

 

دستورالعمل نحوه تنظیم گزارش طرح‌های تحقیقاتی (فاز مطالعاتی و آزمایشگاهی)

1ـ مشخصات کلی طرح (شامل):

ـ عنوان طرح

ـ کد طرح

ـ نام مسئول، همکاران و مشاوران و نوع مسئولیت هر یک و رشته تحصیلی و درجه علمی ایشان

ـ محل اجرا

ـ تاریخ شروع طرح (تاریخ تصویب طرح و ابلاغ آن)

ـ بودجه تصویب شده (ریالی و ارزی)

ـ بودجه مصرف شده

ـ تاریخ تهیه گزارش

ـ تذکر: در زمان صحافی گزارش فرمت ابلاغ شده قبلی نیز رعایت شود.

 

2ـ چکیده فارسی و انگلیسی  طرح (شامل):

ـ خلاصه‌ای از کلیه کارهای انجام شده و نتایج به دست آمده (حدود 200 کلمه)

تذکر: از پرداختن به مباحث کلی و ارائه تئوری و آمار و ... پرهیز شود.

ـ کلمات کلیدی

 

3ـ فهرست مطالب:

ارائه فهرست مطالب به طور کامل و تقسیم‌بندی شده با ذکر صفحه

 

4ـ مقدمه (شامل):

ـ اهداف طرح و دلایل انجام آن

ـ موارد مصرف محصول طرح یا کاربردهای آن

ـ محل‌های مصرف محصول طرح در ایران و جهان

ـ میزان مصرف سالانه در کشور

ـ میزان واردات (یا صادرات) در طول ده سال گذشته

ـ حدود قیمت (ریالی و ارزی) محصول طرح

 

5ـ تاریخچه و سوابق اجرای طرح در ایران و جهان (شامل):

ـ سابقه تاریخی مصرف و تولید ماده در ایران و جهان

ـ روش‌های تهیه آزمایشگاهی از گذشته تا حال

ـ فرآیندهای تولید صنعتی و نیمه صنعتی

ـ مزایا و معایب روش‌ها، فرآیندها و تکنولوژی‌ها

ـ عوامل مهم مؤثر در فرآیند و روش‌های تهیه (خلوص مواد اولیه، درجه حرارت، فشار، نوع کاتالیست، عدم حضور بعضی از ناخالصی‌ها و ....)

ـ وضعیت مواد اولیه در کشور (میزان تولید، میزان ذخائر معدنی، محل‌های کشت گیاهان مربوطه، میزان صادرات مواد اولیه، میزان واردات مواد اولیه برای دیگر صنایع و شرکت‌های عمده وارد کننده یا تولید کننده و ...)

ـ سوابق کارهای تحقیقاتی انجام شده در ایران و نتایج آن

 

6ـ شرح تخصصی (شامل):

ـ بررسی تئوری مبنای طرح

ـ شرح کامل روش‌های معمول تولید یا استخراج در دنیا با مشخص نمودن مواد اولیه، شرایط عمل، میزان خلوص مواد اولیه و میانی، تکنولوژی، راندمان و ...

ـ دسته‌بندی روش‌ها ومشخص کردن مزایا و معایب هر یک

ـ انتخاب بهترین روش براساس صرفه اقتصادی، ایمنی، انطباق با امکانات و مواد اولیه داخلی، سهولت در زمان بهره‌برداری و...

 

7ـ شرح آزمایش‌ها و کارهای اجرائی (شامل):

ـ شرح کامل روش انتخاب شده

ـ ارائه کلیه شرایط واکنش‌ها و عملیات اجرائی از قبیل PH، درجه حرارت، فشار، وزن نمونه، حجم نمونه، زمان، راندمان هر مرحله، سرعت واکنش، مسائل خوردگی، گازهای فرار و ضایعات و ... برای هر بار آزمایش و جدول‌بندی نتایج تکرار آزمایش‌های مشابه و مقایسه و تحلیل اختلاف نتایج

ـ ارائه نمودار فرآیند واکنش‌ها

ـ ارائه پیشنهاد در مورد ضایعات و محصولات فرعی

ـ مقایسه نتایج روش‌های متفاوت و نتیجه‌گیری و تعیین بهترین روش

ـ درج نتایج استعلام از موسسه استاندارد و شرکت‌های مصرف کننده محصول

 

8ـ نتیجه‌گیری (شامل):

ـ بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج

ـ ارائه نتایج برجسته و (تازه به دست آمده) جدید

ـ ارائه پیشنهاد راه‌های استفاده از نتایج

 

9ـ ضمایم شامل:

ـ طیف‌ها (استاندارد و نمونه سنتزی یا استخراج شده)

ـ استعلام‌ها

ـ تأئیدیه‌ها

ـ مباحث جنبی که مطالعه آنها به فهم بهتر گزارش کمک می‌کند.

ـ عکس‌ها و نمودارها

 

10 ـ فهرست منابع:

_ متن گزارش باید بوسیله شماره به منابع ارتباط داده شود.

_ منابع مورد استفاده باید (برحسب مورد) نظیر موارد ذیل ارائه گردند :

 

کتاب‌فارسی: محمدزاده، علی؛ شیمی‌تجزیه، انتشارات‌جهاددانشگاهی، چاپ‌اول،1360، ص‌218

مقاله‌فارسی:‌ حسین‌زاده، حسین؛ نشریه‌شیمی و مهندسی‌شیمی‌ایران، سال‌دهم. شماره‌دو. ص‌25

کتاب خارجی:

Grom, D.J."Organic Chemistry", 3rd Ed., McGraw Hill., N.Y.,pp. 77-89 (1992)

مقاله داخلی :

Lockar, R. W., Martinelli, R. E., and Bahram, B., J. Org. Chem.75, 1380 (1990)

ثبت اختراع :

 

Micholowicz, W. A., U.S.pat., 292, 248, 29 Sep. (1981)

 

تذکر :1- در مورد گزارش مطالعاتی بندهای 7 و 8 و 9 (طیف‌های نمونه سنتز یا استخراج‌شده) حذف می‌شود.

تذکر 2 ـ درصورتی که گزارش فازنیمه ‌صنعتی تهیه‌می‌شود لازم است اصلاحات ذیل انجام شود :

الف - در بند 7 نتایج انتخاب فرآیند نیمه ‌صنعتی و طراحی اصولی و تفصیلی دستگاهها و نقشه‌های ساخت آنان اضافه شود.

ب - بررسی نمونه محصولات توسط کارخانجات مصرف‌کننده صورت پذیرد.

ج - برآورد هزینه و قیمت فروش محصولات اعلام گردد.

 

روی جلد گزارش گالینگور به صورت زرکوب

 

 

مشخصات مسئول و همکاران طرح:

نام و نام خانوادگی

مسئولیت در طرح

تخصص

رتبه علمی

جمع کل نفر ساعت همکاری در طول مدت انجام طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"صفحه دوم"