پیشنهاد طرح پژوهشی (گروه فنی و مهندسی)

 1. 1.        این کاربرگ مخصوص پیشنهاد طرح­های پژوهشی فنی و مهندسی معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی است.
 2. 2.       حتماً آخرین ویرایش این کاربرگ در تاریخ ارائه طرح­نامه از پایگاه معاونت پژوهشی ( research.acecr.ac.ir ) دریافت و استفاده شود. در غیر این صورت بررسی طرح با مشکل مواجه خواهد شد.
 3. 3.       توضیحات مشخصی درباره پاسخ مورد انتظار از هر بند طرحنامه در متن آورده شده است که باید دقیقاً رعایت شده و پاسخ­های کامل و مربوط داده شود. طرح­نامه­های ناقص مورد رسیدگی قرار نخواهند گرفت و عودت داده خواهند شد. لذا باید مطالب هر بند طرح­نامه، دقیق و کامل، مطابق موضوع بند ارائه شود. به خصوص مطالب بندهای 3، 4 و 5 در تصویب طرح بسیار موثر هستند.
 4. 4.       چنانچه شرایط پیشنهاد شما در قسمتی مغایر با چارچوب مشخص شده در این کاربرگ است، قبلاً موافقت کتبی معاونت پژوهش و فناوری در این موارد را کسب نموده و پیوست نمایید.
 5. 5.       همه عبارتهای با قلم رنگی راهنما یا مثال هستند و باید از متن حذف شوند. این جعبه متن نیز باید هنگام تکمیل طرح­نامه حذف شود. عبارتها و جداولی که با قلم سیاه نوشته شده­اند، حذف یا هیچ تغییری داده نشوند.
 6. 6.       طرح­نامه تایپ شده با WORD2003 بدون تغییر قلم ( font) یا سایر تنظیمات ارائه شود.
 7. 7.       تعداد سطر بندها و جداول محدودیتی ندارند و باید حسب لزوم تغییر یابند.
 8. 8.      اطلاعات تکمیلی پیوست شود.
 9. 9.       ارسال طرحنامه و پیوستهای آن به دفتر مرکزی جهاددانشگاهی باید به صورت الکترونیکی انجام شود.
 10. 10.      در نام فایل­ها، شماره ویرایش و تاریخ ارائه قید گردد.
 11. 11.      در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تکمیل طرح­نامه با مدیر یا کارشناس گروه تخصصی فنی و مهندسی معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی تماس حاصل فرمایید.
 12. 12.     تدوین ناقص یا غلط طرح­نامه­ها، از مهم ترین عوامل تاخیر در بررسی و تصویب طرح‌های پیشنهادی است.

 

 1. 1.        اطلاعات کلی:

1.1. تاریخ تنظیم طرح­نامه (در هر ویرایش جدید این تاریخ باید به روز شود.): این تاریخ به عنوان شناسه ویرایش­های طرح­نامه تلقی می­شود.

1.2. عنوان طرح:

1.3. Project Title:

1.4. نام و نام خانوادگی مجری: (پس از تصویب طرح، تغییر مجری  مستلزم اخذ موافقت مجدد می­باشد)

1.5. واحد مجری طرح: نام واحد یا پژوهشکده یا هر زیرمجموعه دیگری از جهاددانشگاهی قید شود.

1.6. قسمت مجری: منظورگروه پژوهشی / مرکز خدمات تخصصی یا هر زیرمجموعه دیگری از واحد مجری است.

1.7. مدت اجرای طرح:12 ماه  مطابق بند مربوط به کل مدت اجرای طرح

1.8. بودجه درخواستی طرح : 2500ریال مبلغ درخواستی از معاونت پژوهش و فناوری از جدول "خلاصه اطلاعات مالی" آورده شود.  

1.9. رشته(های) تخصصی اصلی طرح: ارزیابی طرح در درجه اول از منظر این تخصص انجام می‌شود.

1.10. ارتباط طرح با برنامه مصوب مجری : یکی از سه عبارت مقابل قید شود:طبق برنامه مصوبگروه است. / طبق زمینه کار مصوب گروه یا مرکز است. /  موردی است.

1.11. کلید واژه­های طرح: نشان دهنده گرایش طرح و سطح شناخت مجری است. به فارسی و لاتین (هر دو) ذکر شود.

Keywords: First Keyword, Second Keyword

 1. 2.      معرفی موضوع تحقیق:

فقط موضوع تحقیق در اینجا بیان شود. در صورت نیاز، مطالبی که به شناخت بهتر موضوع کمک می­کند، پیوست گردد و همچنین منابع مربوطه مفید برای آشنایی با موضوع (نه مراجع علمی) معرفی شوند.

 1. 3.      خروجی­های عینی و یا کمّی طرح که مجری ارائه خواهد کرد:

خروجی­های نهایی در اینجا ذکر شوند. خروجی­های مقاطع میانی در بند 19 آورده شوند.

مطالب این بند از یک سو نشان دهنده نتایج طرح هست، لذا بهتر است چشمگیر باشد، از سوی دیگر باید قابل حصول و در حداقل لازم باشد تا موفقیت طرح را در مخاطره قرار ندهد. موفقیت اجرای طرح با مطالب این بند سنجیده خواهد شد. اهداف قابل سنجش برای تحقیق ذکر شود، هرچند احتمال عدم دستیابی به اهداف وجود دارد. وجود شاخص­های تولید علم و فناوری همچون ارائه مقاله و ثبت اختراع نیز در این بند باید ذکر شود.

 1. 4.      دلایل و فواید اجرای طرح در جهاددانشگاهی توسط مجری:

انتظار می­رود طرح­های پژوهشی که از منابع محدود این نهاد تامین اعتبار می­شوند، در رفع نیاز کشور بکار گرفته شوند. در این قسمت نیاز جامعه به نتایج این طرح به طور مستند، بیان گردد.

به علاوه دلایل اینکه این کار بهتر است توسط همین مجری (واحد/ پژوهشکده و گروه پژوهشی) انجام شود ارائه گردد. طرح­هایی که مجری مناسب­تری در جهاددانشگاهی و یا در کشور دارند، حائز اولویت نمی­باشند.

موضوع طرح­هایی که از سوی گروه­های پژوهشی پیشنهاد می­شوند باید قبلاً در برنامه سه ساله گروه­ها ذکر شده و به تصویب رسیده باشند. لذا لازم است به طور مشخص ارتباط این طرح با برنامه مصوب گروه پژوهشی، در این بند ذکر شود.

پس از تشریح دلایل و فواید در این قسمت، جمعبندی مطالب در جدول زیر در ردیف­(های) مربوط منعکس شود.

فایده طرح

در ردیف­های مربوط، دستاورد کمّی اجرای طرح به طور مشخص ذکر شود.

4.1. بی به فنادساتیوری مورد نیاز

در صورتی که در اهداف طرح است، موضوع و مشخصات فناوری و شکل ارائه آن ذکر شود. در غیر این صورت چیزی نوشته نشود.

4.2. افزایش درآمد واحد مجری

در صورتی که در اهداف طرح است، مقدار درآمد و سود حاصله و نحوه کسب آن ذکر شود. در غیر این صورت چیزی نوشته نشود.

4.3. افزایش توان علمی گروه یا مرکز

در صورتی که در اهداف طرح است، موضوع و ابعاد دانش کسب شده و شکل ارائه آن ذکر شود. در غیر این صورت چیزی نوشته نشود.

4.4. افزایش توان ارائه خدمات تخصصی

در صورتی که در اهداف طرح است، موضوع و مشخصات خدمات جدید قابل ارائه ذکر شود. در غیر این صورت چیزی نوشته نشود.

4.5. توانمندسازی اعضای جهاد دانشگاهی

در صورتی که در اهداف طرح است، اسامی افرادی که بهره­مند خواهند شد ذکر شود. در غیر این صورت چیزی نوشته نشود. 

4.6. کسب شناخت مدیریتی برای
 برنامه­ریزی

در صورتی که در اهداف طرح است، سوالات مشخصی که پاسخ داده خواهند شد، ذکر شود. در غیر این صورت چیزی نوشته نشود. 

ستون چپ فقط در موارد مربوط تکمیل شود. مطالب کلی نوشته نشود.

 1. 5.      برنامه مجری برای بهره­برداری از نتایج طرح و ارزش کمّی نتایج آن برای واحد مجری:

طرح­هایی که فرآیند و برنامه بهره­برداری از آنها و بکارگیری نتایج آنها معلوم باشد اولویت دارند. انتظار می­رود طرح­های پژوهشی فنی و مهندسی علاوه بر ایجاد ارزش­های فکری، منجر به ایجاد ارزش مادی نیز بشود. نامعلوم یا ناچیز بودن دستاورهای مادی طرح در مقایسه با سرمایه­گذاری انسانی و مادی تحقیقاتی، مانع از تصویب طرح خواهد بود. به بیان دیگر، در این بند، باید توجیه اقتصادی اجرای طرح نیز ارائه شود. چنانچه اجرای طرح مستقیماً منجر به نتیجه با ارزشی برای سایرین نمی­شود، باید در این بند برنامه مجری تا مرحله رسیدن به نتایج قابل استفاده سایرین با ذکر برآورد زمان و هزینه ارائه شود (، هر چند ممکن است این طرح پژوهشی دقیقاً به اهداف خود نرسد).

یادآوری 1: یک برنامه، حداقل شامل عناوین فعالیتها و زمانبندی اجرای آنها و منابع مورد نیاز آنها می­باشد.

یادآوری 2: ارزش نتایج، به صورت صریح و با عدد و رقم مشخص می­شود.

 1. 6.      مبانی نظری طرح با ذکر جدیدترین مآخذ داخلی و خارجی: (مربوط­ترین مقاله پیوست شود)

مطالب ارائه شده در این قسمت نشان می­دهد که:

 1)آیا مجری شناخت کامل علمی به وضعیت موضوع طرح در سطح جهانی و داخل کشور دارد،

 2)ماهیت علمی موضوع طرح چیست،

 3)منابع مفید برای ارزیابی طرح کدامند،

 4)آیا مجری سابقه تحقیق در موضوع طرح دارد.

دقت شود که فرمت معرفی منابع صحیح و کامل باشد.

 1. 7.      روش تحقیق مورد نظر و نحوه آزمون صحت نتایج طرح :

مطالب این بند نشان­دهنده توانمندی پژوهشی مجری و همکاران وی در برنامه­ریزی صحیح اجرای طرح و پیشگیری از مخاطرات است.

مطالب این بند باید با مطالب جدول بند 19 (مراحل اجرا) کاملاً هماهنگ باشد.

 1. 8.      سابقه اجرای طرح و نتایج حاصله در خارج کشور (اشخاص، پایگاه­های اینترنتی، مراکز و شرکت­های فعال در موضوع طرح را معرفی نمایید.)

توضیح این بند عمق آشنایی مجری به وضعیت اجرایی موضوع تحقیق در جهان و جایگاه این تحقیق در مقایسه با وضعیت جهانی را نشان می­دهد.

 1. 9.      سابقه اجرای طرح در داخل کشور (افراد و سازمان­هایی که نزدیک ترین کار علمی مرتبط با موضوع این طرح را داشته­اند، معرفی نمایید.)

توضیح این بند عمق شناخت مجری از وضعیت اجرایی موضوع تحقیق در کشور را نشان می­دهد.

نتایج جستجو در www.SID.ir با کلید واژه های مناسب پیوست شود.

 1. 10.  سابقه طرح در واحد مجری:

طرح­ها و فعالیت­های مرتبط گذشته و برنامه پژوهشی جاری و آینده واحد مجری را معرفی نمایید. در موارد مربوط، به زمینه کار، محور پژوهشی و یا تصویر شبکه برنامه مصوب گروه پژوهشی اشاره نموده و مستندات موید آن را پیوست نمایید.

 1. 11.  وضعیت مالکیت نتایج طرح را بیان نمایید.

عرفاً مالکیت فکری نتایج، متعلق به واحد مجری بوده و حق علمی همکاران طرح به عنوان پدیدآورندگان اثر فکری نزد واحد مجری محفوظ است. در این قسمت معمولاً ذکر می­شود که مالکیت نتایج طرح متعلق به واحد مجری در جهاد دانشگاهی خواهد بود (به عبارتی دیگر، شخص یا سازمان دیگری در آن سهم ندارد). ممکن است برخی حامیان یا همکاران، خواستار سهم مشخصی از منافع آینده طرح باشند که باید در اینجا ذکر گردد.

 1. 12.  سوابق شغلی مجری طرح به ترتیب از آخرین شغل:

سمت و نوع کار

مدت

نام مؤسسه

شهر

از تاریخ

تا تاریخ

 

 

تاکنون

جهاد دانشگاهی- واحد . . گروه . . .

 

 

 

 

 

 

مجری طرح می­بایست در استخدام واحد مجری باشد.

 1. 13.  درجات علمی مجری طرح به ترتیب از آخرین درجه تحصیلی:

درجه علمی

رشته تحصیلی

تخصص

دانشگاه

کشور

سال اخذ مدرک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 14.  فعالیت‌های مهم پژوهشی مجری طرح (اعم از جاری یا پایان‌یافته):

عنوان کار

موسسه تأمین کننده اعتبار

تاریخ

نتیجه عینی کار

نقش در طرح

از تاریخ

تا تاریخ

 

 

 

 

مثلاًمحصول وارد چرخه تولید شد.

مسئول

 

 

 

 

مثلاًمنجربه چاپ  مقاله شد.

همکار

 

 

 

 

متعاقباً‌‌ مرحله تحقیقات صنعتی به اجرا درآمد.

مسئول

 1. 15.  انتشارات مهم مجری طرح، اعم از کتاب، رساله یا مقاله، با ذکر عنوان، موسسه ناشر، تاریخ نشر و نوع کار (تألیف یا ترجمه):

15.1.  

15.2.  

 1. 16.  سایر فعالیت‌های علمی مجری طرح (خدمات تخصصی، آموزشی و ..) با ذکر تاریخ و مؤسسه سفارش دهنده:

16.1.  

16.2.  

توصیه می­شود مجری رزومه کامل خود را پیوست کرده و در بندهای فوق فقط مهم­ترین موارد مربوط را ذکر نماید.

 1. 17.  نشانی مجری طرح:                         شماره تلفن همراه:

نشانی منزل:                                                    تلفن:

نشانی محل کار:                                               تلفن:

 

 1. 18.  کل مدت اجرای طرح (بر حسب ماه): 12 ماه

هرگونه محدودیت زمانی ناشی از عوامل بیرونی در تاریخ اجرای طرح (مثلاً شرایط شخصی مجری، شرایط فصلی) را در اینجا ذکر نمایید. پس از تصویب طرح، افزایش مدت، مستلزم اخذ موافقت با تمدید بوده و در صورت تاخیر غیرموجه، طرح مشمول جریمه تاخیر خواهد شد.

 

 1. 19.  مراحل  اجرا، زمانبندی، بودجه و خروجی­های مقاطع طرح: (برای هر مقطع یک جدول آورده شود.)

مقطع اول:

عنوان

موضوع کلی مقطع اول طرح در اینجا نوشته شود

ماه اجرا از شروع طرح

مرحله

شرح خدمات هر مرحله از مقطع اول

از اول ماه

تا آخر ماه

1

 جمع­آوری اطلاعات . . .

1

2

2

طراحی . .

3

5

3

تدوین گزارش مقطع اول

6

6

خروجیهای

عینی

1- مثلاً برگزاری سمینار

2- گزارش مقطع اول: گزارش مطالعه و شناسایی و طراحی . . .

بودجه مقطع (ریال)

1.000.000

مقطع دوم:

عنوان

موضوع مقطع دوم طرح در اینجا نوشته شود

ماه اجرا از شروع طرح

مرحله

شرح خدمات هر مرحله از مقطع دوم

از اول ماه

تا آخر ماه

4

 سفارش خرید . . .

7

10

5

. . . .

7

12

6

- گزارش مقطع دوم: گزارش

11

12

خروجیهای

عینی

1- مثلاً نقشه­های ساخت

2- گزارش مقطع دوم: گزارش طراحی و  . . . . . . .

بودجه مقطع (ریال)

1.000.000

مقطع سوم:

عنوان

موضوع مقطع سوم طرح

ماه اجرا از شروع طرح

مرحله

شرح خدمات هر مرحله از مقطع سوم

از اول ماه

تا آخر ماه

7

 

13

14

8

 

 

 

خروجیهای

عینی

1- نمونه

2- مثلاً مقاله

2- گزارش مقطع سوم: گزارش نهایی طرح

بودجه مقطع (ریال)

1.000.000

ملاحظات:

 •  شکل ظاهری و چارچوب تنظیم گزارش­های تخصصی باید مطابق نمونه گزارش طرح­های فنی و مهندسی موجود در سایت معاونت پژوهش و فناوری باشد.
 •  جمع مبالغ بودجه مقاطع باید برابر مبلغ کل بودجه درخواستی باشد. بودجه مقاطع طرح، پس از تصویب طرح، قطعی می­گردد.
 •  بخشی از بودجه طرح از محل بودجه سالانه گروه پژوهشی مجری تامین خواهد شد. مابقی بودجه کل طرح، به نسبت بودجه مقاطع تقسیط می­شوند. بودجه هر مقطع در ابتدای مقطع مربوطه پرداخت می­شود.
 •  هنگام پرداخت20% از بودجه مصوب هر مقطع کسر و نگهداشته شده و پس از تایید انجام کامل طرح، پرداخت می­گردد.
 •  در صورت عدم اجرای کامل طرح، کارهای مفید و قابل استفاده­ی انجام شده تقویم ریالی خواهد شد. هرگونه مبالغ پرداختی اضافه، پس از شناسایی و تشخیص، مسترد باید گردد.
 1. 20.  مشخصات مجری و همکاران طرح:

نام و نام خانوادگی

 

رشته تحصیلی

 

مرتبه علمی

 

محل خدمت

 

مسئولیت در طرح [1]

پست الکترونیک

تخصص

آخرین مدرک

شغل

سابقه کار (سال)

--------------

 

 

-----------

مجری و طراح . .

 

 

 

-----------

 

 

مثلاً صنایع

 

مثلاً گروه . . پژوهشکده . . جهاد دانشگاهی

مثلاً تحلیل بخش. . . .

 

تحلیل سیستمها

 

عضو هیات علمی

 

 

 

 

 

مثلاً آزمایش . .

 

 

 

مثلاً مدیر . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ·           اکثر همکاران طرح می­باید در استخدام واحد مجری باشند. ذکر نام و محل خدمت همکاران موقت غیرکلیدی الزامی نیست.
 • ·           تغییر مجری و همکاران طرح در حین اجرای طرح، مستلزم رعایت حقوق مالکیت فکری ایشان، به طور مستند، می­باشد.
 • ·           پس از تصویب طرح، باید موافقت رسمی همکاران کلیدی با همکاری در طرح ارائه گردد.

 

 1. 21.  هزینه پرسنلی (ویژه افرادی که هزینه همکاری آنها از محل اعتبار طرح تأمین می‌شود):

نام و نام خانوادگی        

مدت همکاری (ماه)

میانگین ساعات کار در ماه[2]

حق‌الزحمه در ساعت[3] (ریال)

کل حق الزحمه (ریال)

از جدول قبل

 

 

 

1000

از جدول قبل

 

 

 

1000

از جدول قبل

 

 

 

1000

از جدول قبل

 

 

 

1000

از جدول قبل

 

 

 

1000

جمع کل هزینه پرسنلی:

5000

 1. 22.  هزینه آزمایش­ها، اجاره تجهیزات، خرید خدمات تخصصی که توسط دیگر مؤسسات ارائه می­شود:

موضوع آزمایش یا خدمات تخصصی

مرکز سرویس دهنده

تعداد دفعات

هزینه برای هر دفعه

جمع (ریال)

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

1000

جمع کل هزینه خدمات دریافتی:

4000

مبالغ جدول فوق در خارج از سازمان واحد مجری هزینه می­شوند.

 1. 23.  تجهیزات سرمایه­ای (غیرمصرفی) مورد نیاز طرح:

نام دستگاه یا وسیله

شرکت‌ سازنده

کشور سازنده

تعداد

قیمت واحد

قیمت کل (ریال)

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

1000

جمع کل قیمت تجهیزات سرمایه­ای

3000

اقلام جدول فوق جزو اموال واحد مجری خواهند شد و تصویب بودجه مربوطه به عنوان تجهیز واحد مجری توسط معاونت پژوهش و فناوری تلقی می­گردد.

 

 1. 24.  مواد و ابزار مصرفی مورد نیاز طرح:

نام مواد یا ابزار

شرکت‌ سازنده

کشور سازنده

تعداد/ مقدار

قیمت واحد

قیمت کل(ریال)

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

1000

جمع کل هزینه مصرفی:

2000

 

 

 

 

25. هزینه‌های مسافرت (اعم از هزینه مربوط به تهیه بلیط، اسکان، غذا و حق مأموریت و سوخت):

هزینه ‌(ریال)

تعداد افراد

مدت هر سفر

تعداد

منظور از مسافرت

مبدا / مقصد

 

 

 

 

 

 

 

جمع هزینه‌های مسافرت

این جدول فقط در صورتی که اجرای طرح الزاماً با انجام مسافرت همراه باشد، تکمیل می‌گردد.

26. سایر هزینه‌ها:

عنوان هزینه

مبلغ (ریال)

توضیح

26.1          هزینه جاری

 

شامل هزینه­هایی مانند خدمات، چاپ و تکثیر، ایاب و ذهاب، ارتباطات، پذیرایی بوده و عرفاً حداکثر تا 5% مبلغ کل طرح قابل قبول است.

26.2          (در صورت لزوم سایر عناوین  ذکرشوند)

 

 

جمع کل سایر هزینه ها:

 

 

 

27. فهرست امکانات، دستگاه‌ها، وسایل و مواد مورد نیاز طرح که از طرف واحد مجری یا سازمان همکار بدون دریافت هزینه تأمین می‌شود:

مدت (ساعت)،  مقدار یا تعداد

سازمان تامین کننده

نام دستگاه – وسیله ـ مواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28.خلاصه اطلاعات مالی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

اقلام هزینه

مبلغ

ملاحظات کلی

28.1            

جمع کل هزینه پرسنلی

1000

 

28.2            

جمع کل هزینه خدمات دریافتی

1000

 

28.3            

جمع کل قیمت تجهیزات سرمایه­ای

1000

 

28.4            

جمع کل هزینه مصرفی

1000

 

28.5            

جمع هزینه‌های مسافرت

0

 

28.6            

جمع کل سایر هزینه ها

0

 

28.7            

جمع کل هزینه‌های فوق

4000

 

28.8            

سهم واحد مجری از هزینه ها

500

 

28.9            

سهم حمایت از سایر منابع

نام سازمان حامی اول:

1000

شرایط حمایت: مثلاً شراکت در مالکیت فکری نتایج یا نحوه پرداخت حمایت  

28.10        

سهم معاونت پژوهش و فناوری

2500

برابر جمع کل هزینه­های  فوق منهای سهم سایرین است.

28.11        

وام درخواستی

تمام یا بخشی از مبلغ فوق ذکر شود.

موعد و روش بازپرداخت:

 

هزینه­های قابل قبول طرح، مختص انجام خود طرح پژوهشی است و نه تنها نباید صرف سایر امور شود، بلکه انتظار می­رود واحد مجری هزینه­های بالاسری و مدیریتی مربوطه را خود از سایر منابع تامین نماید. معمولاً بخشی از هزینه طرح (به تشخیص معاونت پژوهش و فناوری) از محل سایر منابعی که معاونت به گروه مجری پرداخت می­کند، تامین می­گردد.

 

29    فهرست پیوست­ها

ردیف

عنوان

جنس

تعداد

 

29.1            

مثلاً رزومه مجری و همکاران اصلی

الکترونیک

3 فایل

 

29.2            

مثلاً برخی مقالات مرتبط

الکترونیک

2 فایل

 

29.3            

صورتجلسات شورای علمی گروه و پژوهشکده

فایل اسکن

1 فایل

 

29.4            

ارزیابی تخصصی طرح

فایل اسکن

1 فایل

 

29.5            

برگ تایید نسخه نهایی طرحنامه طرح پژوهشی (فقط پس از تصویب طرح تهیه و ارسال شود)

کاغذی

1 برگ

 

30    تایید صحت نسخه نهایی طرحنامه

ارسال رسمی الکترونیکی طرحنامه از سوی معاونت پژوهشی واحد/ پژوهشکده به منزله تایید صحت کلیه مطالب مندرج در طرحنامه توسط مجری و همکاران طرح و معاون پژوهشی واحد مجری تلقی می­گردد و لازم نیست طرحنامه قبل از نهایی شدن، توسط مجری و همکاران وی امضا شود.

پس از اعمال نظرات و شرایط تعیین شده از سوی شورای بررسی نهایی طرحها (یا مدیر گروه تخصصی برای طرحهای کوچک)، تایید مکتوب نسخه نهایی طرحنامه از طریق تکمیل و چاپ برگ تایید نسخه نهایی طرح­نامه (صفحه بعد) و امضای آن توسط افراد ذیربط و ارسال تصویر آن به صورت الکترونیکی انجام می­پذیرد.


 

[1]- حیطه مسئولیت هر یک از همکاران در طرح مشخصاً ذکر شود

[2]-  در ماه­هایی که همکاری می­شود، میانگین ساعت کارکرد در ماه ذکر شود.

[3]- حق­ الزحمه ناخالص هر فرد بر اساس حکم استخدامی یا قرارداد همکاری وی با احتساب هزینه بیمه سهم کارفرما و هرگونه کارانه پرداختی طبق مقررات مالی جهاددانشگاهی تعیین می­گردد. این هزینه نباید شامل هزینه بالاسری گروه یا واحد مجری باشد. حق­الزحمه در ساعت برابر حق­الزحمه  ناخالص ماهانه تقسیم بر ساعت کار موظف ماهانه (معمولاً 150 ساعت) است.