برگ تایید نسخه نهایی طرح­نامه طرح پژوهشی (فنی و مهندسی)

(بلافاصله پس از تصویب نهایی طرح، تغییرات مورد نظر دفتر مرکزی در نسخه­ی نهایی طرح­نامه اعمال و این برگ مطابق اطلاعات نسخه­ی نهایی تایپ، چاپ، امضا، اسکن و به همراه طرح­نامه، الکترونیکی ارسال شود.)

  1. تاریخ تصویب طرح­نامه در دفتر مرکزی: تاریخ از اداره کل راهبری پژوهش و فناوری دفتر مرکزی استعلام  شود.
  2. تاریخ تنظیم طرح­نامه: تاریخ مطابق بند 1.1 نسخه نهایی طرح­نامه ، کپی شود.
  3. عنوان طرح به فارسی: مطابق بند 1.2 طرح­نامه ، عنوان کپی شود.
  4. واحد مجری طرح: نام واحد یا پژوهشکده یا هر زیرمجموعه دیگری از جهاد دانشگاهی از بند 1.5 طرح­نامه کپی شود.
  5. قسمت مجری: نام گروه پژوهشی / مرکز خدمات تخصصی یا هر زیرمجموعه دیگری از واحد مجری از بند 1.6 طرح­نامه کپی شود.
  6. امضا کنندگان زیر آمادگی خود را برای همکاری با طرح فوق با شرایط تعیین شده در طرح­نامه اعلام می‌نمایند.

 

نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا

از جدول بند 20 ، نام­ها کپی شود.

 

 

از جدول بند 20 ، نام­ها کپی شود.

 

 

از جدول بند 20 ، نام­ها کپی شود.

 

 

از جدول بند 20 ، نام­ها کپی شود.

 

 

 

   7.  امضا کنندگان زیر صحت مطالب مندرج در طرحنامه فوق و آمادگی اجرای آن را تأیید می‌نمایند.

 

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا

مجری طرح

مطابق بند 1.3 ، نام کپی شود.

     

 

معاون پژوهشی