تدوین آموزش مجازی پایان‌ نامه‌ نویسی و پژوهشگری

[1] جهاددانشگاهی با توجه به اهداف مأموریت خود در راستای ارتقاء تولیدات علمی کشور و استانداردسازی تدوین مستندات علمی و هم‌چنین به منظور کمک به دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران برای آموختن شیوه صحیح تدوین نتایج تحقیقات علمی، دوره آموزش مجازی «پایان‌نامه‌نویسی و پژوهشگری» را توسط جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی شهیدبهشتی تدوین و تولید نموده است.

   لذا کلیه واحدهای جهاددانشگاهی به عنوان نمایندگی ترویج و فروش دوره مذکور به دانشگاه‌های موجود در استان معرفی می‌شوند تا با اهتمام و ارتباطات موجود و ارائه راهکارهای لازم نسبت به معرفی این طرح ملی به دانشگاه‌ها اقدام لازم مبذول گردد.

   شایان ذکر است جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی شهیدبهشتی به عنوان مجری دوره، مستندات و قراردادها و پشتیبانی مربوطه را انجام خواهد داد.


 

[1]- این بخشنامه طی شماره 2018/92/د مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۲ به واحدهای جهاد ابلاغ شد.