دستورالعمل ارزشیابی عملکرد سالانه گروه‌ های پژوهشی واحدها و پژوهشکده‌ های جهاددانشگاهی

مقدمه

     در راستای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد گروه‌های پژوهشی واحدها و پژوهشکده‌ها و ایجاد امکان نظارت و ارزشیابی عملکرد علمی گروه‌های پژوهشی، بر اساس مفاد بند 13 دستورالعمل تشکیل گروه‌های پژوهشی، مصوب 1/12/1386، دستورالعمل زیر تدوین گشته و در تاریخ ......... مورد بازنگری قرار گرفت.

 

بخش اول: مقررات عمومی

ماده 1: این دستورالعمل شامل فعالیت‌ تمامی گروه‌های پژوهشی است که در شروع سال ارزشیابی حداقل یک سال از تاریخ موافقت قطعی آنان گذشته باشد.

 

ماده 2: ارزشیابی عملکرد گروه‌های پژوهشی و محاسبه امتیاز فعالیت آنها، سالانه انجام خواهد گرفت.

 

ماده 3: ارزشیابی شامل کلیه فعالیت‌هایی می‌باشد که در سال ارزشیابی خاتمه یافته باشند.

 

ماده 4 : امتیاز به مواردی تعلق می گیرد که توسط اعضای گروه پژوهشی انجام شده و در آن ها وابستگی سازمانی مجری یا فعالیت انجام شده به گروه پژوهشی و جهاد دانشگاهی درج شده باشد. معادل انگلیسی وابستگی سازمانی جهاد دانشگاهی عبارت است از:

(Academic Center for Education, Culture and  Research: ACECR)

 

ماده 5 : اعضای گروه پژوهشی شامل اعضای هیئت علمی تمام­وقت (دارای حکم کارگزینی جهاد دانشگاهی)،‌ اعضای هیئت علمی نیمه­وقت (دارای ابلاغ رئیس واحد/پژوهشکده) و اعضای غیر هیئت علمی (دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد و دارای حکم کارگزینی یا قرارداد با امضای رئیس واحد/پژوهشکده) می باشد.

تبصره 1- در صورتی که تعاریف جدیدی برای عضویت در گروه پژوهشی از سوی معاونت پژوهش و فناوری ارائه و تصویب گردد، ملاک عمل تعاریف مصوب جدید خواهند بود.

تبصره 2- حمایت‌های ستادی از فعالیت گروه‌های پژوهشی منوط به ارائه به موقع و کامل گزارش‌های لازم به معاونت پژوهش و  فناوری است.

تبصره 3- تعیین امتیاز کلیه شاخص­ها بر عهده معاونت پژوهش و فناوری و گروه‌های تخصصی آن است که به صورت سالانه و پیش از آغاز ارزشیابی، براساس مقتضیات زمانی و ویژگی‌های گروه‌های تخصصی و زمینه فعالیت گروه‌های پژوهشی محاسبه خواهد شد.

تبصره 4- پس از اتمام ارزشیابی سالانه و اعلام  نتایج، در صورت اعتراض نسبت به امتیاز تعلق گرفته،کمیسیونی متشکل از مدیرکل دفتر برنامه­ریزی و توسعه، مدیر گروه تخصصی ذی­ربط، یک نفر از اعضای حقیقی شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی به انتخاب معاون پژوهش و فناوری با حضور نماینده گروه پژوهشی ذی­ربط  به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

تبصره 5- امتیاز هر یک از انواع شاخص­های ارزشیابی مندرج در این دستورالعمل که موضوع آنها در راستای"زمینه  تخصصی مصوب گروه پژوهشی" نباشد، در عدد  (5/0) ضرب می گردد.

تبصره 6- در صورت ارسال هر نوع کار پژوهشی (طرح، مقاله، خدمات، شرکت درکارگاه یا دوره آموزشی، کتاب........) که مجری آن در حال حاضر در عضویت گروه پژوهشی نمی‌باشد، لازم است که حکم کارگزینی، ابلاغ یا قرارداد عضو در زمان انجام فعالیت مربوطه ضمیمه گردد.

 

بخش دوم: معرفی و طبقه‌بندی شاخص‌ها

ماده 6 :  شاخص‌های ارزشیابی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

 • شاخص‌های ساختاری­تشکیلاتی
 • شاخص‌های عملکردی

 

ماده 7 :  شاخص‌های ساختاری تشکیلاتی

شاخص‌های ساختاری­تشکیلاتی عواملی هستند که در دستورالعمل تشکیل گروه‌های پژوهشی مورد تأکید قرار گرفته‌اند. این عوامل عبارتند از:

 • برخورداری از شبکه برنامه و میزان پیشرفت آن
 • برخورداری از نیروی انسانی مطابق با آئین‌نامه
 • برخورداری از مدیر گروه
 • برگزاری منظم جلسات شورای علمی و ارسال مستندات مطابق آیین‌نامه

 

ماده 8 :  شاخص‌های عملکردی

شاخص‌های عملکردی گروه‌های پژوهشی به سه گروه شاخص‌های تولید دانش و فناوری، شاخص‌های انتشار دانش و فناوری و شاخص‌های ظرفیت‌سازی تقسیم می‌شوند. لازم به ذکر است که شاخص های فناوری برای گروه­های پژوهشی درحال بررسی وتدوین بوده و متعاقباً اعلام خواهندشد.

1- 8-  شاخص‌های محور تولید دانش و فناوری شامل موارد زیر می‌باشند:

 • طرح‌های پژوهشی خاتمه­یافته
 • انجام فعالیت­های خدماتی­تخصصی
 •  ثبت اختراع و اکتشاف

2- 8-  شاخص‌های محور انتشار دانش و فناوری شامل موارد زیر می‌باشند:

 • مقالات
 • کتب
 • تدوین محتوای دوره‌های آموزشی

3- 8-  شاخص‌هایمحورظرفیت‌سازی شامل موارد زیر می‌باشند:

 • رتبه‌ها و جوایزعلمی اخذشده
 • ·         برگزاری همایش­های تخصصی
 • ·         شرکت (داشتن غرفه) در نمایشگاه‌های تخصصی
 • ·         برگزاری کارگاه‌های تخصصی
 • ·         شرکت در دوره‌های آموزشی بلند­مدت
 • ·         شرکت در دوره های آموزشی کوتاه­مدت تخصصی و کارگاه‌های تخصصی
 • ·         فرصت‌های مطالعاتی
 • ·         انتشار مجلات
 • ·         پایان‌نامه‌ها
 • ·         دبیری و عضویت در کمیته علمی و پانل­های تخصصی همایش­ها
 • ·        شاخص­های محور تولید دانش و فناوری

 

بخش سوم: دستورالعمل تکمیل جدول ارزشیابی و جمع‌آوری مستندات

ماده 9:  اجرای طرح‌ها و پروژه­های تحقیقاتی

طرح‌های تحقیقاتی شامل موارد زیر می‌باشند:

1 ـ 9 ـ  طرح‌های مصوب معاونت پژوهش و فناوری:

    این عنوان شامل کلیه طرح­هایی می گردد که از معاونت پژوهش و فناوری کد می گیرند. این موارد شامل طرح‌های مصوب شورای بررسی نهایی طرح‌ها، گروه­های تخصصی و یا پژوهشکده­هایی می شود که این اختیار به آنها تفویض شده است. به این طرح­ها پس از اعلام اختتام کامل، امتیاز تعلق می گیرد، بدین معنا که اگر مرجع تصویب، طرح را در مرحله­ای قبل از اختتام صددرصد، مختومه اعلام نماید، به آن طرح امتیازی تعلق نخواهد گرفت. همچنین دریافت امتیاز پایه بصورت کامل، مشروط بر آن است که علاوه بر اختتام کامل، پایبندی به تعهدات طرح پژوهشی نیز بصورت 100% توسط مرجع تصویب تأیید گردد، در غیر این صورت، امتیاز برمبنای درصد پایبندی اعلام شده محاسبه خواهد شد.   

   طرح­های مصوب معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی می­توانند به صورت مستقل یا به صورت مشترک اجرا شوند.

   طرح‌های تحقیقاتی مشترک طرح‌هایی هستند که به صورت مشترک توسط اعضای گروه پژوهشی مورد نظر و اعضای گروه پژوهشی دیگری (داخل یا خارج از واحد/پژوهشکده ذی­ربط) اجرا می‌گردند و طرفین در آورده­ها، مخاطرات، و بهره­برداری از نتایج سهیم می­باشند. به عبارت دیگر در این همکاری علاوه بر مشارکت در تامین منابع مالی، مشارکت در تهیه سایر ملزومات مورد نیاز، اعم از تجهیزات، امکانات، فضا، نیروی انسانی و غیره، به همراه مشارکت در مالکیت معنوی و نتایج حاصله مدنظر است.

   مستقل یا مشترک بودن طرح، نام مجری یا مجریان اصلی به همراه نام گروه پژوهشی و واحد/ پژوهشکده مربوط به هریک از مجریان، نام همکار یا همکاران طرح به همراه نام گروه پژوهشی و واحد/ پژوهشکده مربوط به هریک از همکاران و همچنین درصد همکاری هریک از همکاران، مواردی هستند که تنها با استناد به مصوبه طرح و اعلام مرجع تصویب تعیین می گردند.   

   نحوه محاسبه و توزیع امتیاز در طرح­های مشترک مصوب معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی به شرح زیر خواهد بود:

الف) طرح مصوب که دارای دو مجری از یک یا دو واحد/ پژوهشکده مختلف جهاد دانشگاهی باشد به عنوان طرح مشترک محسوب شده و به هرکدام از گروه­های مجری، ‌امتیاز کامل طرح مشترک، تعلق می­گیرد. این طرح­ها می توانند حداکثر دارای دو مجری باشند. در این طرح­ها امتیازی برای گروه­های پژوهشی که در لیست همکاران هستند، ‌لحاظ نمی­شود.

ب) طرح مصوب که دارای یک مجری از یک واحد/ پژوهشکده و گروه­های همکار از همان واحد/پژوهشکده باشد نیز به عنوان طرح مشترک محسوب می­شود. طرح هایی که دارای یک گروه مجری هستند، حداکثر می­توانند تا دو گروه همکار داشته­باشند. گروه مجری در این طرح­ها،‌ امتیاز کامل را گرفته و امتیاز سایر گروه­های همکار بر حسب درصد همکاری (با استناد به مصوبه مرجع تصویب طرح) تعیین خواهد شد. مجموع درصدهای همکاری تمامی گروه­های همکار می­تواند حداکثر تا 60% باشد.

تبصره 1- در طرح­های مشترک، زمان اختتام طرح برای گروه مجری و گروه همکار یکسان بوده و معادل زمان تأیید اختتام طرح از سوی مرجع تصویب است.

تبصره2- اگر زمان اجرای طرح طبق ابلاغیه مرجع تصویب، بیش از هجده ماه باشد، از اولین سال اجرا (به­شرط گذشت حداقل شش ماه از شروع طرح و ارائه تأییدیه پیشرفت کار از مرجع تصویب)، درصدی از امتیاز پایه در هر سال ارزشیابی به گروه­های مجری و همکار تعلق خواهد گرفت. امتیاز تخصیص­یافته برای هر سال ارزشیابی، از رابطه زیر محاسبه می شود:

" امتیاز پایه تقسیم بر تعداد سال­های اجرا به اضافه 10% امتیاز پایه"

   از آنجا که زمان اختتام طرح برای گروه مجری و گروه همکار یکسان است، لذا درصد پیشرفت کار برای گروه مجری و گروه همکار نیز یکسان لحاظ می­شود. اگر طرح پس از طی زمان مصوب خاتمه نیابد، حتی درصورت تمدید زمان اجرای طرح، در سال‌های بعد امتیازی به زمان تمدید شده تعلق نخواهدگرفت و آخرین سهم امتیاز پس از ارائه مستندات اختتام طرح، اختصاص خواهدیافت.  

تبصره 3- درمواردی که بخشی از بودجه یک طرح توسط معاونت پژوهش و فناوری و بخش دیگر آن توسط کارفرمایی خارج از جهاد دانشگاهی تأمین می­گردد، انتخاب اینکه طرح مورد نظر تحت کدام عنوان (طرح مصوب معاونت پژوهش و فناوری یا طرح کارفرمایی)  معرفی و مورد ارزشیابی قرار گیرد، در اختیار گروه پژوهشی مجری خواهدبود. لازم به ذکر است که هر طرح تنها یک بار امتیاز می­گیرد و نباید تحت دو عنوان مختلف ارسال گردد. درصورتی که عنوان طرح "کارفرمایی" انتخاب گردد، بخشی از بودجه که توسط کارفرما تأمین می­گردد و مبلغ آن در قرارداد با کارفرما ذکر شده­است، مبنای تعیین امتیاز بوده و لازم است که کلیه مستندات مطابق با طرح­های کارفرمایی ارسال گردد. لازم به ذکر است که تخصیص امتیاز "طرح کارفرمایی" به این نوع طرح­ها مشروط بر آن است که در  مصوبه مرجع تصویب، به تأمین بودجه همزمان توسط معاونت پژوهش و فناوری و کارفرمای خارج از جهاد، اشاره شده باشد. 

مستندات لازم

 •   درخصوص طرح­های مصوب معاونت پژوهش و فناوری تنها عنوان و کد طرح اعلام گردد.

 

2- 9-  طرح‌های مصوب داخلی واحدها یا پژوهشکده‌ها:

   طرح‌هایی هستند که توسط شورای علمی گروه پژوهشی تصویب و به تأیید معاون پژوهشی واحد و یا شورای علمی پژوهشکده می‌رسند و با استفاده از منابع مالی داخلی واحد یا پژوهشکده اجرا می‌شوند.

تبصره 1- تشخیص پژوهشی یا خدمات­تخصصی بودن طرح­های مصوب داخلی واحدها­/­­­­پژوهشکده­ها، و همچنین ارتباط موضوع آنها با زمینه فعالیت گروه پژوهشی، بر عهده گروه­های تخصصی معاونت پژوهش و فناوری است.

تبصره 2- امتیاز حاصل از طرح­های داخلی، حداکثر میتواند 20% مجموع امتیاز طرح­های مصوب معاونت پژوهش و فناوری و طرح­های کارفرمایی باشد و بیش از این میزان مورد محاسبه قرار نخواهدگرفت. درخصوص واحدها/ پژوهشکده­هایی که در قانون بودجه کشور دارای ردیف مستقل بودجه هستند، با نظر معاونت پژوهش و فناوری، این محدودیت اعمال نخواهد شد.

تبصره 3- طرح مصوب داخلی فقط برای یک گروه مجری دارای امتیاز است و  به عنوان طرح مشترک امتیاز نمی گیرد.

تبصره 4- طرح مصوب داخلی بالای هجده ماه، مشمول امتیاز پیشرفت کار نبوده و تنها پس از اعلام اختتام امتیاز کسب می­کند.

مستندات لازم

 •  صورتجلسه­های شورای علمی گروه پژوهشی هم در زمان تصویب موضوع طرح و هم در زمان تأیید اختتام طرح، با تأیید معاون پژوهشی واحد یا شورای علمی پژوهشکده

 

3- 9- طرح‌های کارفرمایی:

طرح‌هایی هستند که توسط اعضای گروه پژوهشی اجرا و هزینه اجرای طرح براساس قراردادی بین واحد یا پژوهشکده، با سازمانی خارج از جهاد دانشگاهی پرداخت می­گردد.

طرح­های کارفرمایی می­توانند به صورت مستقل یا به صورت مشترک اجرا گردند.

طرح­های مستقل، ‌طرح هایی هستند که دارای یک گروه پژوهشی مجری هستند.

 انواع طرح­های کارفرمایی مشترک به شرح زیر می­باشند:

الف) طرح کارفرمایی که توسط بیش از یک واحد/­پژوهشکده جهاد دانشگاهی انجام می­شود، به­عنوان طرح کارفرمایی مشترک محسوب می­گردد. طرح­های کارفرمایی مشترک‌ دارای یک قرارداد اصلی با کارفرما هستند. قرارداد اصلی با کارفرما، می­تواند توسط دفترمرکزی جهاد­دانشگاهی یا توسط یکی از واحدها/پژوهشکده­های ذی­ربط منعقد گردد. همکاری مشترک بین واحدها/ پژوهشکده­های مختلف منوط به انعقاد قرارداد یا موافقتنامه دیگری تحت عنوان"قرارداد یا موافقتنامه فی­مابین واحدها/ پژوهشکده­های همکار" است. قرارداد یا موافقتنامه فی­مابین باید به امضای مدیران گروه­های پژوهشی همکار و رؤسای واحدها/پژوهشکده­های ذی­ربط برسد. در قرارداد یا موافقتنامه فی­مابین، باید سهم هرکدام از واحدها/ پژوهشکده­های همکار از بودجه طرح، سهم فعالیت­های هر گروه اعم از تأمین منابع مالی، مشارکت در تهیه ملزومات مورد نیاز مانند تجهیزات، امکانات، فضا، نیروی انسانی و غیره، به همراه نحوه مشارکت در مالکیت معنوی و نتایج حاصله مشخص شود. قابل ذکر است که امضای "تفاهم­نامه همکاری" به­تنهایی، از مصادیق طرح مشترک محسوب نمی­شود.

   نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای طرح­های کارفرمایی مشترک بین دو واحد/ پژوهشکده مختلف به این صورت است که پس از اعلام اختتام طرح توسط کارفرمای اصلی، امتیاز اولیه برای هر واحد/ پژوهشکده، با استفاده از فرمول، و بر مبنای سهم هریک، از بودجه طرح که در قرارداد یا موافقتنامه فی­مابین تعیین شده­است، محاسبه گردیده و در ضریب (4/1) ضرب می­شود. به­ازای اضافه شدن هر یک واحد/ پژوهشکده مجری، (1/0) به ضریب فوق اضافه می­گردد.

   قابل ذکر است که اگر در قرارداد اصلی که با کارفرما منعقد می­گردد، نام دو یا چند واحد/پژوهشکده به­عنوان مجریان طرح آورده شود (کنسرسیوم) ضریب فوق برای هریک از مجریان به (2) افزایش می­یابد. در این حالت نیز عقد قرارداد یا موافقتنامه فی­ما بین با شرایط فوق ضرورت دارد.

ب) طرح کارفرمایی که دارای یک گروه مجری از یک واحد/پژوهشکده و گروه­های همکار از همان واحد/پژوهشکده باشد نیز به­عنوان طرح کارفرمایی مشترک محسوب می­شود. امتیاز این طرح­ها به یک مجری و حداکثر به دو گروه همکار تعلق می­گیرد. نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای طرح­های کارفرمایی مشترک در گروه­های یک واحد/ پژوهشکده، به این صورت است که مجری اصلی 100% امتیاز را با توجه به مبلغ قرارداد دریافت می­نماید. گروه همکار بر اساس سهم فعالیت انجام­شده، درصدی از امتیاز را می­گیرد. این میزان در خصوص یک گروه، حداکثر 30% امتیاز پایه و درخصوص دو گروه همکار نیز مجموع درصدهای همکاری حداکثر تا 50% امتیاز پایه خواهدبود و بیش از آن محاسبه نخواهد­شد.

تبصره 1- معیار امتیازدهی در مورد طرح‌های کارفرمایی، مبلغی است که طبق قرارداد منعقده، کارفرما متعهد به پرداخت آن شده­است که برای مبلغ 500 میلیون ریال، 60 امتیاز در نظر گرفته شده­است، مبالغ پایین‌تر، براساس درصد مبلغ قرارداد از 500 میلیون ریال، نسبتی از امتیاز فوق را می‌گیرند و امتیاز برای مبالغ بیشتر، با استفاده از رابطه زیر محاسبه می­شود:

 

10 ×

 

 

500-  مبلغ قرارداد(میلیون ریال)

 

+ 60   =  امتیاز

300

 

تبصره 2- تشخیص پژوهشی یا خدمات تخصصی بودن طرح­های کارفرمایی و همچنین ارتباط موضوع آن با زمینه فعالیت گروه پژوهشی، بر عهده گروه­های تخصصی معاونت پژوهش و فناوری است.

تبصره 3- در طرح­های کارفرمایی مشترک، زمان اختتام طرح برای گروه مجری و گروه همکار یکسان بوده و معادل زمان تأیید اختتام طرح ازسوی مرجع تصویب یعنی کارفرما است.

تبصره 4- اگر زمان اجرای طرح کارفرمایی طبق قرارداد، بیش از هجده ماه باشد، از اولین سال اجرا ( به­شرط گذشت حداقل شش ماه از شروع طرح و ارائه تأییدیه پیشرفت کار از کارفرما)، درصدی از امتیاز پایه در هر سال ارزشیابی به گروه­های مجری و همکار تعلق خواهد گرفت. امتیاز تخصیص یافته برای هر سال ارزشیابی، از رابطه زیر محاسبه می­شود:

" امتیاز پایه تقسیم بر تعداد سال­های اجرا به­اضافه 10% امتیاز پایه "

   ازآنجا که زمان اختتام طرح برای گروه مجری و گروه همکار یکسان است، لذا درصد پیشرفت کار برای گروه مجری و گروه همکار نیز یکسان لحاظ می­شود. اگر طرح به هر دلیل پس از طی زمان مصوب خاتمه نیابد، حتی درصورت تمدید زمان اجرای طرح در سال‌های بعد امتیازی به زمان تمدید­شده تعلق نخواهدگرفت و آخرین سهم امتیاز پس از ارائه مستندات تأیید اختتام طرح توسط کارفرما، اختصاص خواهدیافت.

مستندات لازم

 •   صورتجلسه­های شوراهای علمی هریک از گروه­های پژوهشی (مجری، همکار) مبنی بر طرح موضوع طرح کارفرمایی جهت اطلاع شورای علمی
 •     تصویر قرارداد اصلی که در آن نام طرح، تاریخ شروع، مبلغ قرارداد، مدت زمان اجرا، ، نام کارفرما و مجری مشخص شده­باشد و به مهر و امضای طرفین رسیده باشد.
 •    تأییدیه رسمی کارفرما مبنی بر اختتام طرح در سربرگ سازمان کارفرما (مفاصاحساب به­عنوان سند اختتام طرح، قابل پذیرش نمی­باشد)
 • قرارداد یا موافقتنامه فی­مابین واحدها/پژوهشکده­های همکار برای طرح­های کارفرمایی مشترک  با امضای مدیران گروه­های پژوهشی همکار و روسای واحدها/ پژوهشکده­های ذی­ربط
 •     اعلام درصد همکاری هریک از گروه­های همکار در یک واحد/پژوهشکده توسط مجری که به امضای مدیران گروه­های پژوهشی همکار و  تأیید معاون پژوهشی واحد/ پژوهشکده رسیده باشد.

 

ماده 10: انجام فعالیت های خدماتی تخصصی

   این شاخص شامل فعالیت­هایی می­شود که طی آنها از نتایج و دستاوردهای پژوهش به­گونه­ای اجرایی و با هدف تجاری­سازی پژوهش، بهره­برداری می­شود. ویژگی این فعالیت­ها تکرارپذیری، بهره­گیری از دانش­فنی، روش­ها، تکنیک­ها، ابزار، تجهیزات وامکانات موجود است. این خدمات شامل مواردی مانند: پروژه­های کارفرمایی خدماتی، فروش دانش­فنی و محصول، بازرسی و مشاوره­های تخصصی،کنترل­کیفیت، بهینه­سازی و ارتقاء، نظارت بر حسن­تأمین، تولید و استفاده کالاها و تجهیزات مورداستفاده سازمان­ها ودستگاه­های مختلف و....... می­شود.

تبصره 1- آن بخش از این فعالیت­ها مورد ارزشیابی قرارگرفته و مشمول امتیاز می­گردند که موجب کسب درآمد برای گروه پژوهشی ذی­ربط گردند.

تبصره 2- تفکیک فعالیت­های خدماتی از طرح­های پژوهشی، تأیید ارتباط موضوع این فعالیت­ها با زمینه کار تخصصی گروه پژوهشی و همچنین تأیید اعتبار علمی این خدمات با تشخیص  مدیران گروه­های تخصصی معاونت پژوهش و فناوری خواهدبود.

تبصره 3- فروش یک نوع محصول تولید شده حداکثر تا سه سال می­تواند مشمول امتیاز گردد.

تبصره 4- برای تعیین امتیاز این بخش، پس از بررسی هر یک از این فعالیت­ها، مجموع درآمد حاصل از آنها  مبنای محاسبه قرار خواهدگرفت. درصورتی­که مجموع مبالغ به­دست­آمده 500 میلیون ریال باشد، 25 امتیاز می­گیرد،  مبالغ پایین‌تراز 500 میلیون ریال، بر اساس مبلغ قرارداد، نسبتی از امتیاز فوق را می‌گیرندبرای مبالغ بیش از آن از امتیاز فعالیت­های یاد شده از رابطه زیر محاسبه می­گردد:

 

4 ×

 

 

500 - جمع ارزش ریالی خدمات تخصصی(میلیون ریال)

 

+  25  =  امتیاز

300

 

تبصره 5- امتیاز حاصل از فعالیت­های خدماتی­تخصصی نباید بیشتر از یک­سوم مجموع امتیاز کسب­شده از طرح­های کارفرمایی و طرح­های مصوب معاونت پژوهش و فناوری توسط هر گروه باشد.

مستندات لازم

 • صورتجلسه شورای علمی گروه پژوهشی مبنی بر طرح موضوع خدمات­تخصصی جهت اطلاع شورای علمی
 •      تصویر کامل قرارداد منعقده که در آن تاریخ، مبلغ قرارداد، نام کارفرما و مجری مشخص شده­باشد، یا تصویر کامل قرارداد فروش که در آن تاریخ، قیمت، نام خریدار وفروشنده مشخص شده­باشد.
 •     تأییدیه کارفرما مبنی بر دریافت خدمات ذکرشده در قرارداد، یا تأییدیه خریدار یا سایر مدارک مبنی بر تحویل کامل موضوع قرارداد با تفصیلاتی که درمورد طرح­های کارفرمایی ذکر شده­است.

 

ماده 11: ثبت اختراع و اکتشاف

   امتیاز این شاخص به اختراعات و اکتشافات حاصل از اجرای طرح‌های تحقیقاتی توسط گروه پژوهشی تعلق می‌گیرد که در مراجع معتبر (ملی یا بین­المللی) و به نام جهاددانشگاهی به ثبت رسیده باشد.

تبصره 1- درصورت تعلق اختراع و اکتشاف به بیش از یک گروه از یک واحد یا پژوهشکده، امتیاز مربوطه بین گروه‌ها تقسیم خواهدشد، اما در صورت تعلق به واحدها یا پژوهشکده­های مجزا، به هریک از آنها امتیاز کامل تعلق خواهدگرفت.

تبصره 2- درصورتی­که ثبت اختراع و اکتشاف فقط برای فرد حقیقی امکان­پذیر باشد، بایدحق مالکیت آن طی نامه رسمی از فرد به جهاد دانشگاهی واگذار شده­باشد.  

تبصره 3- درصورتی­که اختراع یا اکتشاف حاصل از اجرای طرح کارفرمایی باشد، باید در قرارداد طرح، حق مالکیت کامل یا سهم مالکیت جهاد دانشگاهی از اختراع یا اکتشاف مشخص شده­باشد. درغیراین­صورت باید کارفرما طی نامه رسمی، تمام یا بخشی از حق مالکیت اختراع یا اکتشاف را به جهاد دانشگاهی واگذار نماید.

 تبصره 4- به مواردی مانند ثبت ژن و مشابه آن، با تأیید مدیر گروه تخصصی، 50% امتیاز پایه تعلق می­گیرد .

مستندات لازم

 • تصویر گواهینامه ثبت اختراع و اکتشاف یا ثبت ژن به نام جهاددانشگاهی، یا تصویر گواهینامه ثبت اختراع و اکتشاف یا ثبت ژن به همراه نامه واگذاری تمام یا بخشی از حق مالکیت آن به جهاد دانشگاهی
 • مصوبه شورای علمی گروه با تأیید معاونت پژوهشی واحد و یا مصوبه شورای علمی پژوهشکده در خصوص طرح تحقیقاتی منجر به اختراع یا اکتشاف
 •  در خصوص طرح­های کارفرمایی، تصویر قرارداد طرح یا نامه رسمی کارفرما مبنی بر واگذاری تمام یا بخشی از حق مالکیت اختراع و اکتشاف یا ثبت ژن به جهاد دانشگاهی
 • شاخص های محور انتشار دانش و فناوری

 

ماده 12: مقالات

   مقالاتی که توسط اعضای گروه پژوهشی و با ذکر وابستگی سازمانی به جهاددانشگاهی (ذکر واژه ACECR ) تألیف یا ارائه شده­باشند، امتیاز می­گیرند. امتیاز مقالات تنها پس از چاپ در مجلات غیرالکترونیکی، انتشار در مجلات الکترونیکی و یا ارائه در همایش­ها (سخنرانی یا پوستر)، محاسبه می­گردد و امتیازی به پذیرش صرف مقالات تعلق نمی­گیرد. مقالات چاپ­شده شامل مقالات چاپ­شده در مجلات علمی­پژوهشی (نمایه­شده و نمایه­نشده) و مجلات علمی­ترویجی هستند. مقالات ارائه­شده شامل مقالات ارائه­شده در همایش­های داخلی و مقالات ارائه­شده در همایش­های بین­المللی/ خارجی می­باشند. همچنین به ارائه سخنرانی جامع (به­عنوان سخنران مدعو) امتیاز تعلق می­گیرد.

تبصره 1- به مقالاتی که در آنها عضو گروه نویسنده اول، دوم و یا نویسنده پاسخگو باشد، امتیاز کامل و به نویسنده سوم و بعد از آن ، 50% امتیاز تعلق می­گیرد.

تبصره2- درخصوص مقالاتی که اعضای گروه در آنها دو آدرس ارائه می‌کنند، تنها آدرس اول نویسنده مورد استناد قرار خواهدگرفت.

تبصره 3- مقالات برحسب اعتبار نمایه­نامه مجلات علمی­پژوهشی که در آنها چاپ می شوند، به سه گروه تقسیم می­شود. طبقه­بندی مقالات بر اساس نمایه­نامه به شرح زیر است:

نوع 1: نمایه­شده در  نمایه­نامه­های شاخص مانند:

ISI , Medline (PubMed)

نوع 2: نمایه­شده در نمایه­نامه­هایی مانند:

Islamic World Science Citation Center (ISC), Scopus, BIOSI, Chemical Abstract, Current Content, EMBASE, EBSCO

نوع 3: نمایه­ شده در سایر نمایه­ نامه­ ها مانند:

SID

تبصره 4- در ابتدای هر سال ارزشیابی، لیست نمایه­نامه­های معتبر و طبقه­بندی آنها با نظر مدیران گروه­های تخصصی بازنگری و اعلام می­گردد.

تبصره 5- همایش­هایی که در داخل کشور برگزار می­شوند، درصورتی بین­المللی محسوب می­شوند که دارای مجوز از هیئت دولت باشند.

تبصره 6- درصورتی که یک همایش داخلی حداقل 3 سخنران از 2 کشورخارجی، داشته باشد، به مقالات ارائه­شده در آن، امتیازی معادل با همایش­های بین­المللی تعلق می­گیرد.

تبصره 7- درخصوص همایش­هایی که خلاصه مقالات آنها در مجلات نمایه­شده در ISI  چاپ می­شوند، به امتیاز هر خلاصه مقاله، ‌50% امتیاز پایه افزوده می­شود.

تبصره 8- برای محاسبه امتیاز مقالاتی که در مجلات دارای تأخیر چاپ منتشر می شوند، ارسال تأییدیه تأخیر چاپ توسط سردبیر مجله، لازم است.

تبصره 9- در صورتی که مقاله در مجلاتی که به هردلیل مورد تأیید وزارت علوم و وزارت بهداشت نمی باشند، چاپ گردد، امتیازی به آن تعلق نمی­گیرد.

مستندات لازم

 الف ـ مستندات مربوط به مقالات چاپ یا منتشرشده:

 •     تصویر صفحه اول یا صفحاتی از مقاله که شامل نام مجله، سال انتشار، نام نویسنده و وابستگی سازمانی نویسنده باشد.
 •      تصویر صفحه اول یا شناسنامه مجله که رتبه علمی­پژوهشی یا علمی­ترویجی مجله در آن درج شده­باشد.
 •     در مورد مجلات نمایه­شده، ارائه تصویر صفحه‌ای از مجله که نمایه­نامه­ها در آن اعلام شده­باشند و یا ارائه تصویر صفحه­ای از نمایه­نامه که نام مجله در آن ذکر شده­باشد.
 •      لینک مقاله در سایت مجله برای مقالات منتشرشده در مجلات الکترونیکی

ب ـ مستندات مربوط به مقالات ارائه شده در همایش‌های داخلی و بین‌المللی/خارجی:

 •     تصویر صفحاتی از کتابچه خلاصه مقالات که شامل خلاصه مقاله چاپ­شده، نام و وابستگی سازمانی نویسنده یا سخنران مدعو، عنوان، محل و زمان برگزاری همایش باشد.
 •      مدرک مربوط به سخنرانی یاپوستر بودن مقاله
 •    تصویر دعوت­نامه به­عنوان سخنران مدعو در همایش (پذیرش مقاله برای ارائه به­صورت سخنرانی، به­معنای دعوت به ارائه سخنرانی جامع نمی­باشد).
 •     برای خلاصه مقالات چاپ­شده در نشریات نمایه­شده درISI، تصویر خلاصه مقاله،‌ روی جلد و شناسنامه مجله و مستندات نمایه شدن مجله در ISI
 •    برای همایش­های بین­المللی که در داخل کشور برگزار می­شوند، ارائه تصویر مجوز  هیئت دولت
 •    برای همایش­های داخلی که سخنران از کشورهای خارجی دارند، ارائه صفحاتی از کتابچه خلاصه مقالات که شامل نام و ملیت سخنرانان باشد.

 

ماده 13: کتاب

   به تألیف یا ترجمه کتاب توسط اعضای گروه پژوهشی و با ذکر وابستگی سازمانی به جهاددانشگاهی، امتیاز تعلق می‌گیرد. این امتیاز شامل موارد گردآوری نمی­شود.

   تألیف، اثری است که در آن مؤلف یا مؤلفان، یافته‌ها و یا نظرات خود و اشخاص صاحب­نظر را به­منظور ارتقاء دانش، پردازش کرده و به­صورت مجموعه‌ای تخصصی در قالب یک کتاب ارائه می­کنند.

   ترجمه، اثری است که صاحب آن، مفهوم و محتوای کامل یک کتاب را از زبانی به زبان دیگر برمی­گرداند.

   تشخیص نوع کتاب (تألیف یا گردآوری) و تأیید ارتباط موضوع آن با زمینه فعالیت گروه پژوهشی توسط مدیر گروه تخصصی انجام ­می­گیرد.

تبصره 1- تألیف حداقل یک فصل از کتابی که توسط ناشر خارجی معتبر چاپ­ شده­است، به­شرط درج وابستگی سازمانی نویسنده به جهاددانشگاهی، مشمول امتیاز تألیف کتاب می­باشد. اعتبار ناشر خارجی با تأیید مدیر گروه تخصصی تعیین می­شود.

تبصره 2- در موارد چاپ دوم و بعد از آن، درصورت ارائه مستندات بازنگری یا ویرایش که در شناسنامه یا مقدمه کتاب قید شده­باشد، با تأیید گروه تخصصی ذی­ربط، 30% امتیاز اولیه محاسبه و درغیراین­صورت امتیازی به آن تعلق نخواهدگرفت.

تبصره 3- وابستگی سازمانی به واحد/پژوهشکده و جهاددانشگاهی باید در شناسنامه کتاب (در کنار نام نویسنده و یا یکی از شناسه­های افزوده) ذکر شود.

تبصره 4- در صورتی که کتاب، حاصل کار مشترک دو یا چند نویسنده از یک واحد/پژوهشکده باشد، امتیاز آن بین گروه­های ذی­ربط تقسیم خواهدشد. درصورتی­که نویسندگان از واحدها یا پژوهشکده­های مجزا  باشند، به­شرط درج وابستگی سازمانی هریک از آنها در شناسنامه کتاب (در کنار نام نویسنده و یا یکی از شناسه­های افزوده)، به هریک از گروه­های ذی­ربط، امتیاز کامل تعلق خواهدگرفت.

تبصره 5- درسنامه­ها و محتوای آموزشی چندرسانه­ای به­شرط برخورداری از شناسنامه و شابک، 25% امتیاز پایه را خواهندگرفت. در هر سال ارزشیابی حداکثر به سه مورد (درسنامه و محتوای آموزشی) به ازاء هر گروه پژوهشی امتیاز تعلق می­گیرد.   

  مستندات لازم

 •   مصوبه شورای علمی گروه با تأیید معاونت پژوهشی واحد و یا مصوبه شورای علمی پژوهشکده درخصوص ضرورت و کیفیت کتاب
 •   تصویر روی جلد کتابوصفحاتی از کتاب که نشان­دهنده مشخصات عضو گروه،‌ نام و آرم جهاددانشگاهیباشد.
 •    تصویر صفحه شناسنامه کتاب

 

ماده 14: تدوین محتوای دوره‌های آموزشی

   به مجموعه فعالیت­های تخصصی گروه پژوهشی اطلاق می­شود که به طراحی و تدوین محتوای دوره­های آموزشی کوتاه­مدت تخصصی منجر خواهدشد.

تبصره 1- در هر سال ارزشیابی حداکثر به سه مورد تدوین محتوای دوره آموزشی به ازاء هر گروه پژوهشی امتیاز تعلق می­گیرد.

تبصره 2- کار مشترک در تدوین دوره آموزشی پذیرفته نمی­شود.

مستندات لازم

 •    مصوبه شورای علمی گروه با تأیید معاونت پژوهشی واحد یا مصوبه شورای علمی پژوهشکده
 •    تأییدیه دوره تدوین­شده از معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (برای واحد/پژوهشکده) یا تأییدیه از سایر مراجع ذی­صلاح (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 •     نامه تفویض اختیار درصورتی­که تدوین دوره­های آموزشی از معاونت آموزشی جهاددانشگاهی به واحد/پژوهشکده، تفویض اختیار شده­باشد.
 • ·       شاخص های محور ظرفیت سازی

 

ماده 15: رتبه‌ها و جوایز علمی اخذ شده

   احراز رتبه یا دریافت جوایز (رتبه اول تا سوم) از مجامع علمی ملی یا بین‌المللی مشمول امتیاز می‌گردد. رتبه­ها یا جوایز علمی اخذشده در صورتی امتیاز می­گیرند که در گواهینامه یا تقدیرنامه اهداشده، عنوان کار پژوهشی انجام­شده و نام گروه پژوهشی یا عضویت شخص دریافت­کننده در جهاددانشگاهی، قید شده­باشد.

تبصره 1- در تعلق رتبه یا جایزه به بیش از یک گروه از یک واحد یا پژوهشکده، امتیاز مربوطه بین گروه‌ها تقسیم خواهدشد، اما درصورتی­که گروه­های دریافت­کننده رتبه یا جایزه از واحدها یا پژوهشکده­های مجزا باشند، به هریک از آنها امتیاز کامل تعلق خواهدگرفت.

تبصره 2- برخی رتبه­ها و جوایز به افراد حقیقی (بدون لحاظ وابستگی سازمانی) اعطاء می­شود، امتیاز این موارد فقط برای اعضای هیئت علمی تمام­وقت گروه قابل احتساب خواهدبود. 

تبصره 3- در ابتدای هر سال ارزشیابی، لیست جشنواره­ها و مجامع علمی ملی معتبر توسط گروه­ تخصصی ذی­ربط اعلام می­شود. 

تبصره 4- مواردی مانند مجوزهای کار تخصصی، گریدهای تخصصی، ایزو، عضویت در انجمن­ها و ستادها مشمول این امتیاز نمی­باشند.

مستندات لازم

 •   تصویر گواهی دریافت رتبه یا جایزه

 

ماده 16: برگزاری همایش‌های تخصصی

   منظور همایش‌هایی هستند که برای ارائه نتایج تحقیقات برگزار می­گردند و دارای ساختاری علمی و تخصصی (دبیر علمی و کمیته علمی) هستند. این همایش­ها می­توانند به­صورت داخلی یا بین­المللی برگزار شوند. همایش­هایی که در داخل کشور برگزار می­شوند، درصورتی بین­المللی محسوب می­شوند که دارای مجوز از هیئت دولت باشند.برگزاری همایش داخلی که حداقل 3 سخنران از 2 کشورخارجی داشته­باشد، امتیازی معادل با همایش­های بین­المللی خواهدداشت.

تبصره 1- در برگزاری همایش توسط واحدها و پژوهشکده‌ها باید نام گروه‌های پژوهشی مرتبط از ابتدا مشخص گردد و درصورت شرکت بیش از یک گروه از یک واحد یا پژوهشکده، امتیاز مربوطه بین گروه‌ها تقسیم خواهدشد، اما درصورتی­که گروه­های شرکت­کننده از واحدها یا پژوهشکده­های مجزا  باشند، به هریک از آنها امتیاز کامل تعلق خواهدگرفت.

تبصره 2- ارتباط موضوع همایش با زمینه کار گروه پژوهشی باید به تأیید گروه تخصصی برسد.

تبصره 3- امتیاز فقط به برگزاری و یا همکاری در برگزاری همایش­ها تعلق خواهدگرفت و حمایت­های مالی و غیره، مشمول امتیاز نخواهندبود.

تبصره 4- مواردی مانند نشست علمی،‌ هم­اندیشی و ‌اتاق فکر مشمول امتیاز نمی­باشند.

تبصره 5- در هر سال ارزشیابی حداکثر به سه مورد برگزاری همایش تخصصی به ازاء هر گروه پژوهشی امتیاز تعلق می­گیرد.

مستندات لازم

 •  مصوبه شورای علمی گروه با تأیید معاونت پژوهشی واحد و یا مصوبه شورای علمی پژوهشکده
 •  پوستر و برنامه همایش که شامل نام و مشخصات  برگزارکنندگان باشد .
 •  کتابچه خلاصه مقالات همایش
 • برای همایش های بین­المللی، تصویر مجوز دریافت­شده از هیئت دولت
 •    برای همایش­های داخلی که سخنران از کشورهای خارجی دارند، ارائه فهرستی از شرکت کنندگان که شامل نام و ملیت سخنرانان باشد.

 

ماده 17: شرکت (داشتن غرفه) در نمایشگاه های تخصصی

   منظور نمایشگاه­های عمومی هستند که برای ارائه محصولات و تولیدات حاصل از تحقیقات گروه­ها برگزار می­گردند. نمایشگاه­ها می­توانند داخلی (ملی یا استانی) یا بین­المللی باشند. شرکت در نمایشگاه­هایی مشمول امتیاز می­گردد که توسط نهادهای استانی، ملی یا بین­المللی و با وجهه علمی برگزار شده­باشند.

تبصره 1- اگر جهاددانشگاهی برگزارکننده نمایشگاه باشد، لازم است بیش از یک واحد یا پژوهشکده در برگزاری آن شرکت داشته­باشند و نام گروه­های پژوهشی مرتبط از هر واحد یا پژوهشکده مشخص گردد.

تبصره 2- درصورتی­که گروه­های شرکت­کننده از واحدها یا پژوهشکده­های مجزا باشند، به هریک از آنها امتیاز کامل تعلق خواهدگرفت، اما درصورتی­که بیش از یک گروه از هر واحد یا پژوهشکده در نمایشگاه شرکت داشته­باشند، امتیاز بین این گروه­ها تقسیم خواهدشد.

تبصره 3- در هر سال ارزشیابی حداکثر به سه مورد شرکت در نمایشگاه­های تخصصی به ازاء هر گروه پژوهشی امتیاز تعلق می­گیرد.

مستندات لازم

 •   مصوبه شورای علمی گروه با تأیید معاونت پژوهشی واحد یا مصوبه شورای علمی پژوهشکده
 •   پوستر نمایشگاه
 •    مستندات مربوط به اختصاص فضا

 

ماده 18: برگزاری کارگاه‌های تخصصی

   کارگاه تخصصی عبارت است از ارائه مطالب تخصصی به گروهی محدود از افراد (حداقل 10 نفر) و در زمان کوتاه (حداقل یک و حداکثر پنج روز) و بکارگیری مطالب ارائه­شده در کار گروهی به­صورتی­که منجر به ایجاد مهارت گردد. امتیاز این بخش به کارگاه‌هایی تعلق می‌گیرد که با اهداف پژوهشی و برای ترویج روش‌های تحقیق یا ارائه نتایج تحقیقات مرتبط با موضوع کار گروه پژوهشی، توسط خود واحد یا پژوهشکده و یا به سفارش سایر دستگاه­ها برگزار می‌شوند وارائه بیش از 40% سرفصل­های ارائه­شده توسط اعضای گروه انجام می­گیرد. (انجام فعالیت­های اجرایی و هماهنگی برگزاری کارگاه مشمول امتیاز نخواهدشد)

تبصره 1- درصورتی­که کارگاه توسط بیش از یک گروه از یک واحد یا پژوهشکده برگزار شده­باشد، امتیاز مربوطه بین گروه‌ها تقسیم خواهدشد، اما درصورتی­که گروه­های برگزارکننده از واحدها یا پژوهشکده­های مجزا باشند، به هریک از آنها امتیاز کامل تعلق خواهدگرفت.

تبصره 2- در هر سال ارزشیابی حداکثر به سه مورد برگزاری کارگاه به ازاء هر گروه پژوهشی امتیاز تعلق می­گیرد.

تبصره 3- حداقل 50% شرکت­کنندگان در هر کارگاه باید ازافراد خارج از واحد برگزارکننده باشند.

مستندات لازم

 •    مصوبه شورای علمی گروه با تأیید معاونت پژوهشی واحد یا مصوبه شورای علمی پژوهشکده
 •    تصویر برنامه کارگاه (شامل سرفصل های ارائه شده و نام اساتید)
 •    ارائه لیست شرکت­کنندگان با ذکر مشخصات و وابستگی سازمانی و امضاء آنان
 •    ارائه نمونه‌ای از گواهینامه شرکت در کارگاه

 

ماده 19: شرکت در دوره­های آموزشی بلندمدت

   به شرکت اعضاء گروه پژوهشی در دوره­های آموزشی بلندمدت (دوره­های رسمی مقطع­دار) امتیاز تعلق می­گیرد.

   دوره­های بلندمدت یا دوره­های رسمی مقطع­دار به دوره­هایی اطلاق می­گردد که طبق مقررات وزارت بهداشت یا وزارت علوم، در داخل یا خارج کشور، به­صورت حضوری، غیرحضوری، نیمه­حضوری (ترددی) برگزار شده و منجر به صدور مدارک رسمی مقطع­دار می­گردند. شرکت در این دوره­ها باید با مجوز  شورای تسهیلات آموزشی جهاددانشگاهی باشد.

تبصره 1- در هر سال ارزشیابی تنها به یک مورد شرکت در دوره آموزشی بلندمدت به­ ازاء هرگروه پژوهشی امتیاز تعلق می­گیرد.

تبصره 2- در دوره­های آموزشی بلندمدت که بیش از یک سال به طول بیانجامند (حداکثر 4 سال)، به ازاء هر سال امتیاز کامل تعلق می­گیرد. امتیاز سال چهارم پس از اختتام دوره آموزشی تعلق می گیرد.

مستندات لازم

 •      ارائه مدرک رسمی بنام عضو گروه
 •      مصوبه شورای علمی گروه با تأیید معاونت پژوهشی واحد یا مصوبه شورای علمی پژوهشکده
 •    تصویر مجوز شورای تسهیلات آموزشی جهاددانشگاهی

 

ماده 20: شرکت در دوره­های آموزشی کوتاه­مدت تخصصی و کارگاه‌های تخصصی

   به شرکت اعضاء گروه پژوهشی در دوره­های آموزشی کوتاه­مدت تخصصی و کارگاه­های تخصصی که به­منظور ارتقاء مهارت­ها و به­روزرسانی سطح علمی آنان صورت می­گیرد، امتیاز تعلق می­گیرد.

   دوره­های کوتاه­مدت تخصصی به دوره­هایی اطلاق می­شود که مخاطبان خاص (دارای تخصص­های مرتبط) داشته و برای متخصصان قابل اجرا بوده و منجر به اخذ مدارک کوتاه­مدت تخصصی می­گردند. این دوره‌ها باید توسط مراکز و سازمان‌های علمی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا سازمان‌های بین‌المللی معتبر ارائه شده­باشند.

تبصره 1- اعتبار سازمان‌های بین‌المللی حسب مورد توسط مدیران گروه‌های تخصصی تأیید می‌گردد.

تبصره 2- شرکت در همایش­های دارای امتیاز بازآموزی برای گروه­های پزشکی، مشمول امتیاز دوره کوتاه­مدت تخصصی است.

تبصره 3- در هر سال ارزشیابی، حداکثر به 3 مورد شرکت به ازاء هر فرد و حداکثر 9 مورد شرکت به ازاء هر گروه امتیاز تعلق می‌گیرد.   

مستندات لازم

 •   ارائه گواهینامه شرکت عضو در دوره آموزشی کوتاه­مدت یا کارگاه تخصصی
 •   مصوبه شورای علمی گروه با تأیید معاونت پژوهشی واحد یا مصوبه شورای علمی پژوهشکده

 

ماده 21: فرصت‌های مطالعاتی

   فرصت مطالعاتی امتیاز ویژه‌ای است که براساس مقررات خاصی به اعضای تمام­وقت رسمی هیئت علمی داده­می‌شود تا در داخل یا خارج از کشور به تحقیق و مطالعه بپردازند و حداقل زمان آن 6 ماه و حداکثر 1 سال می‌باشد.گروه‌های پژوهشی که مبادرت به برگزاری چنین دوره‌ای نمایند و یا این فرصت را در اختیار اعضای هیئت­علمی خود قراردهند مشمول امتیاز می‌گردند.

مستندات لازم

 •     مصوبه شورای علمی گروه با تأیید معاونت پژوهشی واحد یا مصوبه شورای علمی پژوهشکده
 •    برگزاری دوره: تصویر نامه پذیرش و شروع­به­کار عضو هیئت­علمی جهت گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در گروه پژوهشی مربوطه در جهاددانشگاهی
 •    شرکت در دوره: تصویر مجوز شورای تسهیلات آموزشی جهاددانشگاهی و تصویر گواهی دوره به نام عضو هیئت­علمی گروه پژوهشی

 

ماده 22: انتشار مجلات

   به انتشار نسخه چاپی یا الکترونیکی مجلات علمی­پژوهشی (نمایه­شده در ISI، نمایه­شده در سایر نمایه­نامه­ها، نمایه­نشده) یا علمی­ترویجی، دارای مجوز از "شورای نظارت بر نشریات جهاددانشگاهی" و مرتبط با موضوع کار گروه پژوهشی که به نام جهاددانشگاهی منتشر می‌گردند، امتیاز تعلق می‌گیرد.

تبصره 1- درصورتی­که در انتشار مجله بیش از یک گروه پژوهشی از یک واحد یا پژوهشکده شرکت داشته­باشند امتیاز مربوطه بین گروه‌ها تقسیم خواهدشد، اما درصورتی­که گروه­های منتشرکننده مجله از واحدها یا پژوهشکده­های مجزا باشند، به هریک از آنها امتیاز کامل تعلق خواهدگرفت.

تبصره 2- کسب امتیاز کامل برای انتشار مجلات مشروط به رعایت تعداد شمارگان مصوب آن مجله در سال ارزشیابی خواهدبود و درصورت انتشار تعداد کمتر از آن در سال ارزشیابی به همان نسبت از امتیاز کسر خواهدشد.

مستندات لازم

 • تصویر روی جلد تمام شماره­های مجله در سال ارزشیابی
 • تصویر صفحه شناسنامه مجله که نام جهاددانشگاهی در آن قید شده باشد.
 •  در صورت نمایه شدن مجله در سایت‌های معتبر، ارائه تصویر صفحه‌ای از مجله که نام سایت در آن مورد اشاره قرار گرفته­باشد و یا ارائه تصویر صفحه­ای از نمایه­نامه که نام مجله در آن ذکر شده­باشد.

 

ماده 23: پایان‌نامه‌ها

    پایان‌نامه‌هایی که استاد راهنما یا مشاور آنها از اعضای هیئت­علمی تمام­وقت گروه باشند و در سال ارزشیابی خاتمه یافته­باشند، امتیاز می‌گیرند. پایان‌نامه‌ها می­توانند در مقاطع دکتری­تخصصی، کارشناسی­ارشد، دکتری­حرفه­ای و گواهینامه عالی بهداشت (MPH) باشند.

تبصره 1 - ­­هر عنوان پایان­نامه فقط یک بار امتیاز می گیرد.

تبصره 2- در هر سال ارزشیابی تنها به یک مورد پایان­نامه به ازاء هر فرد و حداکثر سه مورد پایان‌نامه‌ (مجموع راهنمایی و مشاوره) به ازاء هر گروه پژوهشی امتیاز تعلق می­گیرد.

مستندات لازم

 •     تصویر صفحه اول پایان‌نامه که شامل نام مجری، استاد راهنما یا استاد مشاور و سال اختتام باشد.
 •    تصویر صورتجلسه دفاعیه پایان­نامه
 •    نامه رسمی دانشگاه مبنی بر انتخاب عضو هیئت­علمی به­عنوان استاد راهنما یا مشاور

 

ماده24: دبیری علمی و عضویت در کمیته علمی و پانل­های تخصصی همایش­ها

   درصورتی­که عضو گروه پژوهشی، دبیری علمی همایش‌های معتبر در سطح ملی یا بین‌المللی را برعهده داشته­باشد، درصورت تأیید اعتبار همایش مذکور توسط گروه تخصصی، به گروه پژوهشی امتیاز تعلق خواهدگرفت. همچنین به عضویت اعضای گروه­های پژوهشی در کمیته­های علمی و پانل­های تخصصی همایش­های معتبر علمی (دارای کمیته علمی و دبیر علمی) امتیاز تعلق خواهدگرفت.

تبصره 1- امتیاز این بخش شامل دبیری و عضویت در کمیته علمی و پانل­های تخصصی همایش­هایی که خود گروه پژوهشی برگزارکننده یا همکار در برگزاری آنها می­باشد، نمی­گردد.

تبصره 2- در هر سال ارزشیابی، حداکثر به 2 مورد به ازاء هر فرد و حداکثر به 6 مورد به ازاء هر گروه پژوهشی، امتیاز تعلق می‌گیرد.

مستندات لازم

 • تصویر صفحاتی از کتابچه همایش که در آن مشخصات همایش،‌ نام دبیر علمی، اعضای کمیته علمی و یا اعضای پانل­های تخصصی مشخص شده­باشد.

 

بخش چهارم: دستورالعمل ارزشیابی شاخص‌های ساختاری­تشکیلاتی

ماده 25- برخورداری از شبکه برنامه و میزان پیشرفت آن

   پیشرفت شبکه برنامه گروه پژوهشی به میزان یک سوم، در هر سال ارزشیابی، مشمول امتیاز نمی‌باشد. پیشرفت به میزان کمتر از یک سوم، دارای امتیاز منفی و بیشتر از آن دارای امتیاز مثبت خواهدبود.

 

ماده 26ـ برخورداری از نیروی انسانی مطابق با آئین‌نامه

   برخورداری از نیروی انسانی کمتر از آئین‌نامه تشکیل گروه‌های پژوهشی مشمول امتیاز منفی و بیشتر از آن مشمول امتیاز مثبت خواهدبود.

 

ماده 27ـ برخورداری از مدیر گروه

   به گروه‌هایی که به مدت بیش از 4 ماه در سال ارزشیابی فاقد مدیر گروه باشند، امتیاز منفی تعلق خواهدگرفت.

 

ماده 28ـ برگزاری منظم جلسات شورای علمی

   عدم برگزاری منظم جلسات شورای علمی مطابق با آیین‌نامه تشکیل گروه‌های پژوهشی، مشمول امتیاز منفی خواهدبود.

 

ماده 29ـ امتیاز شاخص‌های ساختاری­تشکیلاتی، با رعایت سقف حداکثر 20% از کل امتیازات گروه پژوهشی، توسط دفتر برنامه‌ریزی پژوهشی و گروه‌های تخصصی تعیین خواهدشد.

 

ماده 30ـ این دستورالعمل در 4 بخش، 30 ماده، 68 تبصره و 1 جدول پیوست در تاریخ 6/2/1393 توسط شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی جهاددانشگاهی مورد بازنگری قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ در جهاددانشگاهی لازم الاجرااست.

 

امتیازات شاخص‌های ارزشیابی

شاخص‌های عملکردی نظارت و ارزشیابی گروه‌های پژوهشی

امتیاز

توضیحات

شاخص‌های محور تولید دانش و فناوری

طرح‌های پژوهشی  (خاتمه یافته)

مصوب معاونت پژوهش و فناوری

مصوب شورا

مشترک

55

 امتیاز همکاران بر اساس دستورالعمل

مستقل

45

 

مصوب گروه تخصصی

مشترک

35

امتیاز همکاران بر اساس دستورالعمل

مستقل

30

 

مصوب واحد یا پژوهشکده

10

 

کارفرمایی

مشترک

بر اساس فرمول و متناسب با مبلغ

 امتیاز همکاران بر اساس دستورالعمل

مستقل

بر اساس فرمول و متناسب با مبلغ

 

 انجام فعالیت های خدماتی- تخصصی

بر اساس فرمول و متناسب با مبلغ

 

ثبت اختراع و اکتشاف

در سطح ملی

10

 

در سطح بین المللی

40

 

شاخص‌های محور انتشار دانش و فناوری

مقالات

چاپ شده

علمی پژوهشی

نمایه شده

نوع1

35

 

نوع 2

25

 

نوع 3

15

 

نمایه نشده

داخلی

10

 

خارجی

10

 

علمی ترویجی

7

 

ارائه شده در همایش‌ها

همایش‌های داخلی

سخنران مدعو

7

 

سخنرانی

5

 

پوستر

3

 

همایش‌های بین‌المللی

سخنران مدعو

15

 

سخنرانی

10

 

پوستر

5

 

کتاب (چاپ شده)

تألیف

50

 

تألیف یک فصل

30

 

ترجمه

25

 

تدوین محتوای دوره‌های آموزشی

10

 

 

رتبه‌ها و جوایز اخذ شده

در سطح ملی

20

 

در سطح بین‌المللی

30

 

 

شاخص‌های عملکردی نظارت و ارزشیابی گروه‌های پژوهشی

امتیاز

توضیحات

شاخص‌های محور ظرفیت‌سازی

برگزاری همایش های تخصصی

داخلی

20

 

بین‌المللی

50

 

شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی

داخلی

5

 

بین‌المللی

10

 

برگزاری کارگاه‌های تخصصی

10

 

شرکت در دوره‌های آموزشی بلند مدت

20

 

شرکت در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت وکارگاه‌های تخصصی

5

 

فرصت‌های مطالعاتی

برگزاری

20

 

شرکت اعضای هیأت علمی

10

 

انتشار مجلات

علمی پژوهشی

نمایه شده

ISI

35

 

سایر نمایه ها

25

 

نمایه نشده

15

 

علمی ترویجی

10

 

پایان‌نامه‌ها

راهنمایی

کارشناسی ارشد و گواهینامه عالی بهداشت

5

 

دکتری حرفه‌ای

10

 

دکتری تخصصی

20

 

مشاوره

کارشناسی ارشد و گواهینامه عالی بهداشت

3

 

دکتری حرفه‌ای

5

 

دکتری تخصصی

7

 

دبیری و عضویت در کمیته علمی و پانل های تخصصی همایش ها

ملی

دبیر علمی

20

 

عضو پانل تخصصی

5

 

عضو کمیته علمی

5

 

بین‌المللی

دبیر علمی

35

 

عضو پانل تخصصی

10

 

عضو کمیته علمی

10