ممنوعیت فعالیت در حوزه پزشکی و دندانپزشکی

[1] با عنایت به فراگیر شدن ارائه خدمات تخصصی پزشکی و دندانپزشکی عمومی در بخش های خصوصی و دولتی درمناطق مختلف کشور، و با توجه به سیاست ها و برنامه های توسعه ای جهاد دانشگاهی در جهت تخصصی شدن فعالیت های پژوهشی و فناورانه،  بدینوسیله به اطلاع کلیه واحدها/پژوهشگاه ها/پژوهشکده ها می رساند از این تاریخ هرگونه اقدام جهت راه اندازی خدمات و فعالیت های عمومی در حوزه پزشکی و دندانپزشکی در سطح واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی ممنوع اعلام می گردد.       


 

[1]- طی شماره 18717/93/ص مورخ 14/11/1393 ابلاغ شد.