دستورالعمل ارزشیابی عملکرد سالانه مراکز رشد واحدهای فناور جهاد دانشگاهی

[1] مقدمه

       این دستورالعمل در راستای افزایش بهره­ وری و بهبود عملکرد مراکز رشد واحدهای فناور جهاد دانشگاهی و ارزشیابی عملکرد این مراکز با اقتباس از فرم­های گزارش­گیری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تدوین شده است. به طور کلی هدف از این دستورالعمل، ارزشیابی اثربخشی فنی، اقتصادی و اشتغال­زایی تخصصی، ارزشیابی میزان موفقیت مراکز رشد در ایجاد و حمایت از شرکت­های کوچک و متوسط، ارزشیابی نظام سازمانی، برنامه کاری و کارآمدی آنها، امکان رده­بندی به لحاظ توانمندی مراکز، تعیین میزان اعتبارات حمایتی و در نهایت ارائه راهکار برای بهبود عملکرد آنها با توجه به نتایج ارزشیابی می­باشد. ارزشیابی مذکور توسط معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی و مبتنی بر شاخص­های عملکردی، ستادی و تخصصی مراکز رشد واحدها و شرکتهای فناور مستقر صورت می­گیرد. اطلاعات مورد نیاز، بر اساس گزارش­های ارسالی از سوی مراکز رشد، بازدید و مصاحبه با مسئولین آنها و همچنین واحدهای فناور مستقر یا رشد یافته فراهم می­گردد.

 

بخش اول: مقررات عمومی

ماده 1- این دستورالعمل شامل فعالیت تمامی مراکز رشد واحدهای فناور است که در شروع سال ارزشیابی حداقل یک سال از تاریخ موافقت اصولی آنان گذشته باشد.

 

ماده 2- ارزشیابی عملکرد مراکز رشد و محاسبه امتیاز فعالیت آنها، سالانه انجام خواهد گرفت.

تبصره 1 :حمایت­های ستادی از فعالیت مراکز رشد، منوط به ارائه به موقع و کامل گزارش­های لازم به معاونت پژوهش و فناوری است.

تبصره 2 :ارزشیابی نهایی بر اساس تطبیق اطلاعات مندرج در کاربرگ گزارش­گیری، بازدید و در صورت لزوم مصاحبه با مدیران و واحدهای فناور مستقر یا رشد یافته صورت می­گیرد. در صورت اعتراض نسبت به امتیاز تعلق گرفته، کمیسیونی به انتخاب گروه­های تخصصی به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

تبصره 3 :به هر یک از انواع شاخص­های ارزشیابی مندرج در این دستورالعمل که موضوع آنها در راستای زمینه تخصصی و فعالیت­های مرتبط با برنامه کاری و اساسنامه مراکز رشد نباشد، امتیاز تعلق نمی­گیرد.

تبصره 4 :تعیین امتیاز بر عهده معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی می­باشد که بر اساس مقتضیات زمانی، به صورت سالانه و پیش از آغاز ارزشیابی محاسبه خواهد شد.

ماده 3-ارزشیابی شامل کلیه فعالیت­هایی است که در سال ارزشیابی انجام و خاتمه یافته باشند.

بخش دوم: طبقه ­بندی و معرفی شاخص­ها

شاخص­های ارزشیابی مراکز رشد به دو گروه کلی زیر تقسیم می­گردد:

 

ماده 1- شاخص­های مدیریتی و پشتیبانی

این شاخص­ها که نحوه مدیریت، وضعیت درآمدی، رعایت ساختارها و استانداردهای لازم، میزان فعال بودن ستاد و کیفیت خدماتی را که این مراکز به واحدهای فناور عرضه می­کنند مورد ارزشیابی قرار می­دهند، عبارتند از:

 • وضعیت نیروی انسانی ستادی مرکز رشد
 • فضای فیزیکی
 • درآمدهای مرکز رشد
 • میزان جذب اعتبارات حمایتی
 • تعداد واحدهای فناور مستقر
 • تعداد واحدهای فناور موفق خارج شده
 • حمایت از واحدهای فناور
 • رتبه­ها و جوایز مرکز رشد
 • انتشارمجلات
 • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی توسط مرکز  رشد
 • شرکت نیروهای ستادی در کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی
 • فعالیت های برجسته انجام شده توسط مرکز رشد

 

ماده 2- شاخص­های عملکرد تخصصی واحدهای فناور

این شاخص­ها که عملکرد واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد را مورد ارزشیابی قرار می­دهند، عبارتند از:

 • نیروی انسانی شاغل در واحدهای فناور
 • ثبت Patent یا اختراع
 • رتبه­ها و جوایز کسب شده توسط واحدهای فناور
 • فروش دانش فنی واحدهای فناور
 • میزان فروش محصولات واحدهای فناور
 • شرکت واحدهای فناور در نمایشگاه­­های تخصصی

 

بخش سوم: نحوه ارزشیابی و مستندات لازم برای هر­­یک از شاخص­های ارزشیابی

 • ·        شاخص­های مدیریتی و پشتیبانی

ماده 1- وضعیت نیروی انسانی ستادی مرکز رشد

     وجود نیروی انسانی متخصص (کارشناسی وبالاتر) به صورت تمام وقت، ملاک کسب امتیاز می­باشد.

 • ·         مستندات لازم:
 • تصویر احکام کارگزینی به نام مرکز رشد

 

ماده 2- فضای فیزیکی

       به فضاهای فیزیکی در اختیار مراکز رشد متناسب با استانداردهای لازم (تعیین شده توسط وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری) امتیاز تعلق می­گیرد.

تبصره 1 : به فضاهای استیجاری معادل 50% امتیاز تعلق می­گیرد.

تبصره 2 : برای مراکز رشد دارای فضای کوچکتر از استاندارد وزارت علوم، به نسبت متراژ موجود به میزان استاندارد، امتیاز تعلق می­گیرد.

 • ·         مستندات لازم:
 • کروکی و نقشه فضای مرکز رشد بعلاوه تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه ملک

 

ماده 3- درآمدهای مرکز رشد

        متناسب با میزان درآمدهای حاصل از فعالیت­های مرکز رشد، امتیاز تعلق می­گیرد.

 • ·         مستندات لازم:
 • تصویر کامل قراردادهای منعقده مرکز رشد که در آن تاریخ، مبلغ قرارداد، نام کارفرمایان و مجری مشخص شده باشد.
 • اعلام اختتام قرارداد از سوی کارفرما

 

ماده 4- میزان جذب اعتبارات حمایتی

       به جذب اعتبارات حمایتی از مراجع استانی یا ملی و اشخاص حقیقی یا حقوقی، در راستای پیشبرد اهداف مرکز، امتیاز تعلق می­گیرد.

تبصره 1 :  مبالغ دریافتی در ازای کار معین (درآمدها) مشمول این بند نیست.

تبصره 2 : ملاک عمل، تاریخ ابلاغ اعتبار در سال ارزشیابی می باشد.

 • ·         مستندات لازم:
 • تصویر ابلاغیه اعتبار حمایتی از سوی مراجع مربوطه (وزارتخانه­ها، سازمانها و دستگاههای اجرایی) در سال ارزشیابی

 

ماده 5- تعداد واحدهای فناوری مستقر

      به تعداد واحدهای فناور مستقر در یک مرکز رشد، امتیاز تعلق می گیرد. این امتیاز براساس زمان استقرار هر واحد فناور در مرکز رشد، روند نزولی خواهد داشت و واحدهای جدیدتر از امتیاز بیشتری برخوردار خواهند بود.

تبصره 1 :اگر یک واحد فناور کمتر از 3 ماه در سال ارزشیابی، در مرکز رشد حضور داشته باشد، شامل امتیاز ارزشیابی مرکز در آن سال نمی­شود. یعنی واحدهایی که در سه ماهه اول سال از مرکز رشد خارج شوند، مشمول امتیاز این بند نخواهند شد. همچنین واحدهایی که در سه ماه آخر سال ارزشیابی در مرکز رشد استقرار یابند، در سال بعد بعنوان واحد سال اول امتیاز می گیرند.

تبصره 2 : در صورتیکه سهام واحد فناور 100 درصد متعلق به جهاددانشگاهی باشد، امتیاز پایه در 2 ضرب خواهد شد. اگر بین 100 تا 50 درصد سهام واحد فناور متعلق به جهاددانشگاهی باشد، امتیاز پایه در 5/1 ضرب خواهد شد و اگر کمتر از 50 درصد سهام واحد فناور متعلق به جهاددانشگاهی باشد، امتیاز پایه در 2/1 ضرب خواهد شد.

 • ·         مستندات لازم:
 • تصویر قرارداد استقرار واحد فناور مستقر در مرکز رشد
 • مصوبه شورای فناوری مرکز رشد برای هر واحد فناور که درآن پذیرش و یا استقرار واحد فناور به صورت هایلایت مشخص شده باشد.
 • در صورتیکه سهام واحد فناور متعلق به جهاددانشگاهی باشد، مدارک مربوط به درصد سهام شرکت و جهاددانشگاهی ارسال شود.

 

ماده 6- تعداد واحدهای فناور موفق خارج شده

      تعداد واحدهای فناوری که در سال ارزشیابی، به طور موفقیت­آمیز از مرکز رشد خارج شوند، ملاک کسب امتیاز می­باشد.

 • ·         مستندات لازم:
 • تصویر گواهی خروج از مرکز رشد
 • تصویر مصوبه شورای فناوری مرکز رشد

 

ماده 7- حمایت از واحدهای فناور

        حمایت های مرکز رشد از واحدهای فناور به دو صورت انجام می گیرد.

1- حمایت های مالی: امتیاز این حمایت ها بر حسب میانگین حمایت های پرداختی به واحدهای فناور در سال ارزشیابی محاسبه خواهد شد.

2- خدمات ارائه شده توسط مراکز رشد که شامل موارد زیر است:

     خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی، خدمات تجاری سازی، حفظ مالکیت فکری، خدمات مشاوره­ای تخصصی، سازمانی و مدیریتی، حقوقی و مالی، کسب و کار و بازاریابی، اطلاع­رسانی و تبلیغات، خدمات عمومی (اداری) و  سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناور که با توجه به نوع خدمات ارائه شده، امتیاز به مرکز تعلق می­گیرد. این امتیاز بدون توجه به تعداد واحدهای دریافت کننده به صورت امتیاز ثابت محاسبه می­گردد.

 • ·         مستندات لازم:
 • کاربرگ "اعلام نظر واحدهای فناوری در دوره استقرار و خروج از مرکز رشد"(پیوست 2 دستورالعمل)  با مهر و امضای واحد فناور یا شرکت دریافت کننده­ خدمات
 • مصوبه شورای فناوری مرکز رشد که در آن مبالغ پرداختی و نام واحد دریافت کننده به همراه تاریخ پرداخت مشخص شده باشد.
 • اسناد مالی مربوط به پرداخت توسط مرکز یا دریافت توسط واحد فناور مربوطه

 

ماده 8- رتبه­ها و جوایز مرکز رشد

      احراز رتبه یا دریافت جوایز ملی یا بین­المللی مشمول امتیاز می­گردد. به رتبه­ها یا جوایز اخذ شده در صورتی امتیاز داده می­شود که در گواهینامه و یا تقدیرنامه اهدا شده، وابستگی مرکز رشد مورد نظر به جهاد دانشگاهی قید شده باشد.

تبصره  : تایید اعتبار رتبه­ها و جوایز به عهده گروه­های تخصصی معاونت پژوهش و فناوری خواهد بود.

 

 • ·         مستندات لازم:
 • تصویر گواهی دریافت رتبه یا جایزه

 

ماده 9- انتشارمجلات

      به انتشار مجلات علمی- تخصصی مرتبط با موضوع مرکز رشد، که به نام جهاد دانشگاهی باشد، امتیاز تعلق می­گیرد.

 • ·         مستندات لازم:
 • تصویر روی جلد مجله
 • تصویر صفحه شناسنامه مجله (که نام مرکز رشد و جهاد دانشگاهی در آن قید شده باشد)

 

ماده 10- برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی توسط مرکز  رشد

      به کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده توسط مراکز رشد، امتیاز تعلق می­گیرد.

تعریف: ارائه مطالب آموزشی تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت مرکز رشد به گروهی از مخاطبین خاص که در زمان کوتاه و مشخص در قالب کار گروهی (کارگاه آموزشی) یا آموزش تئوریک (دوره آموزشی) برگزار و منجر به ایجاد مهارت می­گردند.

تبصره  : در هر سال ارزشیابی حداکثر به سه مورد برگزاری این دوره­ها و کارگاه­ها امتیاز تعلق می گیرد.

 • ·         مستندات لازم:
 • تصویر مصوبه شورای فناوری مرکز رشد
 • تصویر برنامه کارگاه یا دوره آموزشی (شامل سرفصلها و نام اساتید)
 • ارائه لیست شرکت­کنندگان با ذکر مشخصات
 • تصویر نمونه گواهی ارائه شده به شرکت کنندگان

 

ماده 11- شرکت نیروهای ستادی در کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی

       به شرکت نیروهای ستادی مرکز رشد در کارگاه­ها و دوره های تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت و نحوه مدیریت مرکز رشد که با هدف ارتقای مهارت­های ایشان انجام می­شود، امتیاز تعلق می­گیرد.

تبصره  : در هر سال ارزشیابی حداکثر به 2 مورد شرکت در این دوره ها و کارگاه ها به ازاء هر فرد و حداکثر6 مورد شرکت به ازاء هر مرکز رشد امتیاز تعلق می‌گیرد.

 • ·         مستندات لازم:
 • ارائه تصویر گواهی شرکت در کارگاه یا دوره

 

ماده 12- فعالیت های برجسته انجام شده توسط مرکز رشد

       اگر مرکز رشد در شوراهای تصمیم گیری و تصمیم سازی دائمی در سطح استانی، ملی و بین المللی حائز جایگاه ویژه ای گردد، امتیاز دریافت خواهد کرد. این جایگاه ویژه می تواند عضویت مرکز رشد در انجمن های علمی ملی و بین المللی، عضویت در کارگروه­های تخصصی رسمی، اخذ مجوزهای معتبر، اخذ گریدهای علمی و کارشناسی از مراجع معتبر وکارگزاری مراجع علمی و فناوری و ... باشد. مرجع تصمیم گیری و ارزشیابی این شاخص معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی می باشد.

 • ·         مستندات لازم:
 • اسناد و احکام مربوط به فعالیت های برجسته

 

 • شاخص های عملکرد تخصصی واحدهای فناور

ماده 13- نیروی انسانی شاغل در واحدهای فناور

       متناسب با تعداد کل نیروی انسانی شاغل در واحدهای فناور، به مرکز رشد امتیاز تعلق می­گیرد.

 • ·         مستندات لازم:
 •      جدول نیروی انسانی مندرج در فرم ارزشیابی واحدهای فناور

 

ماده 14- ثبت Patent یا اختراع

      امتیاز این شاخص، به اختراعات و اکتشافات حاصل از اجرای طرح­ها یا ایده­های واحدهای فناوری تعلق می­گیرد که در مراجع معتبر و دارای صلاحیت و با آدرس مرکز رشد جهاد دانشگاهی به ثبت رسیده باشند.

 • ·         مستندات لازم:
 • تصویر گواهینامه ثبت اختراع و اکتشاف با آدرس مرکز رشد جهاد دانشگاهی

 

ماده 15- رتبه­ها و جوایز کسب شده توسط واحدهای فناور

      به دریافت رتبه و جوایز ملی و بین­المللی توسط هر یک از واحدهای فناور، امتیاز تعلق می­گیرد.

تبصره  : تأیید اعتبار رتبه­ها و جوایز کسب شده، بر عهده گروه تخصصی معاونت پژوهش و فناوری می­باشد.

 • ·         مستندات لازم:
 • تصویر گواهی دریافت رتبه یا جایزه ملی یا بین­ المللی

 

ماده 16- فروش دانش فنی واحدهای فناور

       فروش دانش فنی تولید شده در واحدهای فناور مشمول امتیاز می­گردد. امتیاز این بخش متناسب با مبلغ فروش دانش فنی محاسبه می­گردد.

 • ·         مستندات لازم:
 • تصویر کامل قرارداد فروش که در آن تاریخ، قیمت، نام خریدار، فروشنده و موضوع آن مشخص شده باشد.
 • تاییدیه خریدار مبنی بر خرید دانش فنی مندرج در قرارداد فروش یا مستندات دریافت وجه از خریدار

 

ماده 17- میزان فروش محصولات واحدهای فناور

      مجموع فروش محصولات تولیدی توسط واحدهای فناور ملاک کسب امتیاز برای مرکز رشد مربوطه می­باشد.

 • ·         مستندات لازم:
 • تصویر کامل قرارداد فروش محصولات که در آن تاریخ، قیمت، نام خریدار و فروشنده موضوع مشخص باشد.
 •  تاییدیه خریدار مبنی بر خرید محصولات ذکر شده در قرارداد فروش

 

ماده 18- شرکت واحدهای فناور در نمایشگاه­­های تخصصی

      منظور از نمایشگاه­های تخصصی، نمایشگاه­هایی هستند که برای ارائه محصولات، تولیدات و دانش فنی واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد برگزار می­شود.

تبصره 1 :شرکت در نمایشگاهی مشمول امتیاز می­گردد که توسط نهادهای استانی، ملی یا بین­المللی با وجهه تخصصی برگزار شده باشد.

تبصره 2 : در هر سال ارزشیابی حداکثر به دو مورد شرکت یک واحد فناور در نمایشگاه امتیاز تعلق می­گیرد.

 • ·         مستندات لازم:
 • پوستر نمایشگاه
 • مستندات مربوط به اختصاص فضا در نمایشگاه

 

بخش چهارم: امتیازات

امتیازات به شرح جدول صفحه بعد تعیین گردید:

 

امتیاز

تعداد / عنوان / مبلغ

شاخص

ردیف

نوع شاخص

1

تا 3 نفر

وضعیت نیروی انسانی ستادی مرکز رشد

1

شاخص­های مدیریتی و پشتیبانی

2

4 تا 5 نفر

5/2

بیشتر از 5 نفر

 

نسبت به هزار متر

کمتر از هزار متر

فضای فیزیکی

2

4

هزار متر و بیشتر

1

هر 100 میلیون ریال

درآمدهای مرکز رشد

3

1

هر 200 میلیون ریال

میزان جذب اعتبارات حمایتی

4

3

واحدهای فناور سال اول

تعداد واحدهای فناور مستقر

5

5/1

واحدهای فناور سال دوم و سوم

5/0

واحدهای فناور سال چهارم و پنجم

4

هر واحد

تعداد واحدهای فناور موفق خارج شده

6

5/0

حمایت مالی به ازای هر 100 میلیون ریال

حمایت از واحدهای فناور

7

3

آزمایشگاهی و کارگاهی

2

تجاری سازی، حفظ مالکیت فکری

5/1

مشاوره­ای (تخصصی، سازمانی و مدیریتی، کسب و کار و بازاریابی، حقوقی و مالی)

1

اطلاع رسانی و تبلیغات

1

خدمات عمومی (اداری و سایر خدمات)

5/1

ملی

رتبه­ها و جوایز مرکز رشد

8

5/2

بین المللی

5/2

هر عنوان نشریه

انتشار مجلات

9

1

هر مورد

برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در مرکز رشد

10

1

هر مورد

شرکت نیروهای ستادی در کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی

11

7

هر مورد

فعالیت های برجسته مدیریتی

12

3

تا 10 نفر

نیروی انسانی شاغل در واحدهای فناور(میزان اشتغال زایی)

13

شاخص های تخصصی واحدهای فناور

5

11 تا 20 نفر

5/7

21 به بالا

3

ملی

ثبت patent یا اختراع توسط واحدهای فناور

14

10

بین المللی

2

ملی

رتبه­ها و جوایز کسب شده واحدهای فناور

15

3

بین المللی

2

هر 10 میلیون ریال

فروش دانش فنی واحدهای فناور

16

2

هر 100 میلیون ریال

میزان فروش محصولات واحدهای فناور(حجم مالی قــراردادهای منعقده)

17

5/0

ملی

شرکت واحدهای فناور در  نمایشگاه­ها

18

5/1

بین المللی


 

[1]- طی شماره 21390/91/ص مورخ 27/12/1391 ابلاغ شد.