اخذ تاییدیه اخلاقی قبل از شروع پژوهش

[1] به پیوست نامه مورخ 17/11/94 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه کمیته اخلاق قبل از شروع پژوهش، جهت بهرهبرداری و رعایت آن ابلاغ میگردد. شایان ذکر است که کمیتههای اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی از ابتدای سال 1395 امکان بررسی طرحهایی را که قبلاً آغاز شده یا اتمام یافته است را نخواهند داشت.


 

[1]- طی شماره 20127/94/ص مورخ 5/12/1394 به واحدها ابلاغ گردید.

 

دانلود پیوست:


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل