پرسشنامه شناسایی وظائف و مسئولیت های شغلی جهاد دانشگاهی

 • 0
 • با سلام و عرض احترام

  این پرسشنامه با هدف شناسایی وظایف اصلی مشاغل و پست­های سازمانی در راستای انجام پروژه تجزیه و تحلیل مشاغل و پست­های واحدهای جهاد دانشگاهی طراحی شده است، لذا خواهشمند است پس از بررسی و تامل در انجام وظایف و مسئولیت­های شغلی خود نسبت به تکمیل این پرسشنامه اقدام نموده و صرفا" وظایف اصلی پست مورد نظر را  حدکثر در 15 وظیفه در بند­های زیر تبیین نمایید.

  توجه داشته باشید که فقط وظایف اصلی پست را تبیین نموده و از بیان وظایف فرعی خودداری نمایید. به عنوان مثال یکی از وظایف اصلی کارشناس آموزش در هر واحد، برنامه ریزی دوره های آموزشی می­باشد که این وظیفه شامل وظایف فرعی از قبیل نیازسنجی آموزشی، اولویت سنجی و تعیین اولویت­های برگزاری دوره­ها، هماهنگی با واحدهای ذیربط و موارد مشابه می­باشد که در این پرسشنامه صرفا" به درج وظایف اصلی اکتفا می­گردد. همچنین می­توانید دوره یا دوره­های آموزشی را که برای انجام درست هر وظیفه مناسب می­دانید، پیشنهاد دهید.

  مستدعی است این پرسشنامه را با دقت، تامل و حوصله تکمیل و در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال، با مسئول مافوق خود یا با اداره مدیریت منابع انسانی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی تماس حاصل فرمایید. از همکاری شما بزرگواران سپاسگزاریم.

  توجه:

  * وظیفه: به مجموعه اقدام، کار یا فعالیت­هایی که انجام آن به شاغل یک شغل یا پست محول می­گردد، اطلاق می­شود.

  * واحد: به هریک از واحدهای سازمانی جهاد دانشگاهی که پست مورد نظر متعلق به آن واحد است، اطلاق می­شود.

  * معاونت: به هریک از معاونت­ها در واحد که پست سازمانی مورد نظر تحت سلسله مراتب آن معاونت قرار دارد، اطلاق می­شود.

  * اداره/گروه: به هریک از ادارات یا گروه­ها که پست سازمانی مورد نظر تحت سلسله مراتب آن قرار دارد، اطلاق می­گردد.

  * دوره آموزشی متناظر وظیفه: به دوره یا دوره­هایی اطلاق می­شود که دانش و توانمندی لازم را برای انجام درست و تخصصی وظیفه ایجاد می­کند.

  مشاهده فیلم آموزشی قسمت اول

  مشاهده فیلم آموزشی قسمت دوم

   

  1
 • مشخصات متصدی پست:
  2
 • نام واحد سازمانی*
  3
 • معاونت*
  4
 • نام اداره/گروه*
  5
 • عنوان پست سازمانی مصوب*
  6
 • 7
 • شرح وظایف اصلی پست
  8
 • 1- شرح وظیفه*
  9
 • دوره یا دوره های آموزشی متناظر وظیفه ردیف1*
  10
 • 2-شرح وظیفه*
  11
 • دوره یا دوره های آموزشی متناظر وظیفه ردیف2*
  12
 • 3-شرح وظیفه*
  13
 • دوره یا دوره های آموزشی متناظر وظیفه ردیف3*
  14
 • 4-شرح وظیفه*
  15
 • دوره یا دوره های آموزشی متناظر وظیفه ردیف4*
  16
 • 5-شرح وظیفه*
  17
 • دوره یا دوره های آموزشی متناظر وظیفه ردیف5*
  18
 • 6-شرح وظیفه*
  19
 • دوره یا دوره های آموزشی متناظر وظیفه ردیف6*
  20
 • 7-شرح وظیفه*
  21
 • دوره یا دوره های آموزشی متناظر وظیفه ردیف7*
  22
 • 8-شرح وظیفه*
  23
 • دوره یا دوره های آموزشی متناظر وظیفه ردیف8*
  24
 • 9-شرح وظیفه*
  25
 • دوره یا دوره های آموزشی متناظر وظیفه ردیف9*
  26
 • 10-شرح وظیفه*
  27
 • دوره یا دوره های آموزشی متناظر وظیفه ردیف10*
  28
 • 11-شرح وظیفه*
  29
 • دوره یا دوره های آموزشی متناظر وظیفه ردیف11*
  30
 • 12-شرح وظیفه*
  31
 • دوره یا دوره های آموزشی متناظر وظیفه ردیف12*
  32
 • 13-شرح وظیفه*
  33
 • دوره یا دوره های آموزشی متناظر وظیفه ردیف13*
  34
 • 14-شرح وظیفه*
  35
 • دوره یا دوره های آموزشی متناظر وظیفه ردیف14*
  36
 • 15-شرح وظیفه*
  37
 • دوره یا دوره های آموزشی متناظر وظیفه ردیف15*
  38