مدیران حوزه پشتیبانی و مدیریت منابع

نامنام خانوادگیپست سازمانی
مهدیباصولیمعاون پشتیبانی و مدیریت منابع
بهروزمهجوریمسئول دفتر معاونت
سید احمدصالحی مرندمدیرکل دفتر بودجه، تشکیلات و روشها
هدیهفلاحمدير اداره طرح هاي عمراني
امیرحسینخانكشي پورمدير اداره خدمات رفاهي و اجتماعي
ابوالقاسمخردپیشهمدير اداره خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد
احمدرهنمازادهمدير اداره پشتيباني نرم‌افزار و اطلاع‌رساني
محمد باقرجعفریان آزادمدير اداره نظارت و بازرسي هاي فني
حسام الدینخامکیمدیر گروه مهندسی روش و سرپرست گروه سازماندهی ساختار و تشکیلات
سید رضیآقاسیدیمدیرکل منابع انسانی و امور اداری
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.