مصوبات جلسه شماره ۲۹ کمیته طرح طبقه بندی مشاغل

۲۲ دی ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۳ مصوبات
تعداد بازدید:۱۱۸۷
مصوبات جلسه شماره ۲۹ کمیته طرح طبقه بندی مشاغل

مصوبات جلسه شماره 29 کمیته طرح طبقه بندی مشاغل که در تاریخ 01/10/1398 در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد به پیوست در دسترس همکاران محترم قرار می گیرد (لازم به گفتن است برخی موارد مطرح شده در جلسه مذکور که مربوط به اشخاص بوده و جنبه عمومیت نداشته، به دلیل حفظ حریم شخصی همکاران محترم، از این صورت جلسه حذف شده است):

 1. رشته شغلی 123 پست از پست های معاونت فرهنگی واحدها، مراکز و سازمانهای فرهنگی به شرح لیست پیوست تعیین گردید.
 2. رشته شغلی پست مسئول قسمت پشتیبانی و نظارت بر مراکز خدمات تخصصی پزشکی؛ «کارشناس علوم پزشکی» تعیین شد.
 3. رشته شغلی مسئول قسمت تهیه و توزیع ذیل مرکز خدمات تخصصی تشخیص طبی خراسان رضوی؛ «کارشناس فنی  و مهندسی» تعیین گردید.
 4. رشته شغلی پست های کارشناس محیط زیست ، کارشناس آزمایشگاه تکثیر و پرورش زیرجلبک ها، کارشناس مطالعات و تولید ماهیان زینتی، کارشناس بیماریهای آبزیان، کارشناس تغذیه آبزیان مسئول قسمت تولید جلبک «کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی» تعیین گردید.
 5. رشته شغلی  پست « مسئول قسمت کنترل کیفی و ایمنی»  "کارشناس علوم پزشکی" و  پست " کارشناس مسئول دعاوی حقوقی کیفری و ثبتی" «کارشناس امور حقوقی» تعیین شد.
 6. رشته شغلی پست کارشناس اسناد پزشکی،  « کارشناس علوم پزشکی » تعیین گردیده و در مورد درخواست پذیرش رشته تحصیلی کارشناسی فیزیک جهت تصدی پست کارشناس اسناد پزشکی عطف به درخواست واحد استان مرکزی مقرر شد تخصیص پست مذکور منوط به تأیید دفتر علوم پزشکی معاونت پژوهش و فناوری و اداره کل منابع انسانی و امور اداری باشد.
 7.  با ارتقا سقف مدرک تحصیلی برای متصدیان کلیه مشاغل دفتری( ردیف 2)  تا سقف مقطع تحصیلی کارشناسی موافقت گردید.
 8. رشته شغلی هر چهار پست کارشناس برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی ؛ کارشناس بودجه تشکیلات و روشها ،کارشناس تجاری سازی فناوری و کارشناس بازرگانی؛ « کارشناس امور مطالعه و برنامه ریزی» تعیین گردید.
 9.  رشته شغلی پست های کارشناس پیگیری وصول مطالبات و کارشناس تنظیم حسابهای اختصاصی و کارشناس تدارکات « کارشناس امور مالی» تعیین گردید.
 10.  با درخواست پذیرش رشته شغلی کلیه پست های کارشناسی  ذیل مسئول قسمت به عنوان رشته شغلی مورد پذیرش پست «مسئول قسمت» موافقت گردید.
 11. رشته شغلی  پست مسئول قسمت ترخیص بیماران و امور صندوق، « کارشناس امور مالی» تعیین شد.

لینک دانلود فایل

نظر شما :