دستورالعمل تخفیف شهریه دوره‌ های کوتاه مدت

تعداد بازدید:۳۴۶۸

[1] مقدمه: در راستای تدوین آیین‌نامه‌های آموزشی و یکسان‌سازی رویه‌ها مطابق با اهداف برنامه‌های جهاددانشگاهی در امر استاندارد سازی فعالیت‌های آموزشی، دستورالعمل «تخفیف شهریه دوره‌های آموزشی کوتاه مدت» تهیه و ابلاغ می‌شود.

 

کلیات و تعاریف

- اعضای جهاددانشگاهی: افرادی که مطابق ماده 2 آیین‌نامه استخدامی جهاددانشگاهی در استخدام جهاددانشگاهی می‌باشند، عضو جهاددانشگاهی به شمار می‌روند.

«ماده 2- منظور از اعضا کلیه افرادی هستند که تحت عناوین عضو رسمی، عضو پیمانی یا عضو قراردادی یا کارگر به صورت دائم یا موقت، به موجب حکم یا قرارداد به خدمت جهاد پذیرفته می‌شوند.»

- دوره‌های آموزشی: به دوره‌های آموزشی کوتاه مدت اطلاق می‌شود که با مجوز معاونت آموزشی جهاددانشگاهی در مراکز آموزشی واحدها اجرا می‌گردد. این دوره‌ها به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم می‌شوند.

دوره کوتاه مدت: به دوره‌های آموزشی با مدت کمتر از یک‌سال اطلاق می‌شود.

- فراگیر: به فردی اطلاق می‌شود که در دوره‌های کوتاه مدت شرکت می‌کند.

- تخفیف: شامل درصدی از کل شهریه است که فراگیران براساس مفاد این دستورالعمل از پرداخت آن معاف می‌شوند.

- بستگان: عبارتند از پدر، مادر، همسر، فرزندان، خواهر و برادر

 

ماده 1:تخفیف به اعضای جهاددانشگاهی

1-1-کلیه اعضای جهاددانشگاهی و بستگان آنها که در دوره‌های آموزشی ثبت‌نام نمایند، از 40% تخفیف برخوردار خواهند شد.

2-1-کلیه اعضای واحد مجری و همسر و فرزندان آنان که در دوره‌های آموزشی ثبت‌نام نمایند، از 50%‌ تخفیف در ابتدای ثبت‌نام و درصورت قبولی شهریه دریافتی به فراگیر بازپرداخت می‌شود.

 

ماده 2: تخفیف به ادارات و مؤسسات مختلف دولتی و خصوصی[2]

1-2 -کلیه فرهنگیان و فرزندان آنان از 20% تخفیف بهره مند می‌باشند.

2-2- سایر ادارات و موسساتی که 5 تا 10 نفر از پرسنل و یا خانواده ایشان را برای شرکت در دوره های آموزشی معرفی نمایند مشمول 15% تخفیف و در صورت معرفی بیش از 15 نفر مشمول 20% تخفیف خواهند شد.

 

ماده 3: تخفیف به‌اعضاء هیأت‌علمی، کارکنان دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش ‌عالی

1-3-کلیه کارکنان و اعضا هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از 20% تخفیف برخوردار می‌باشند.

2-3- مدرسین مراکز آموزشی جهاددانشگاهی و بستگان آنها از 40% تخفیف برخوردارند.

 

ماده 4: تخفیف به دانشجویان و دانش‌آموزان ممتاز

1-4- نفرات اول تا سوم المپیادهای علمی و ورزشی، جشنواره بین‌المللی خوارزمی و کنکور سراسری دانشگاه‌ها از 30% تخفیف برخوردار می‌شوند.

2-4-کلیه دانشجویان دانشگاه واحد مجری از 15% تخفیف برخوردار می‌شوند.

3-4-کلیه دانشجویان سایر دانشگاه‌ها از 10% تخفیف برخوردار می‌شوند.

4-4-دانش‌آموزان ممتاز با معدل 5/17 در مقطع دبیرستان، 5/18 در مقطع راهنمایی و 5/19 در مقطع ابتدایی از 15% تخفیف برخوردار می‌شوند.

 

ماده 5: سایر تخفیفات

1-5-کلیه جانبازان، آزادگان، رزمندگان (با حداقل سابقه 6 ماه حضور در جهبه‌های نبرد) و بستگان معظم شهدا از 30% ‌تخفیف برخوردار می‌شوند.

2-5- کلیه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی و مؤسسات خیریه از 30% تخفیف برخوردار می‌شوند.

 

ماده 6: در مورد هر فراگیر صرفاً یک مورد تخفیف و بالاترین میزان آن اعمال خواهد شد.

 

ماده 7: با توجه به ویژگی دوره‌های تخصصی (تعداد کم فراگیران و هزینه بالا) فراگیران ‌این دوره‌ها از 2/1 تخفیفات ذکر شده دراین آیین‌نامه برخوردار ‌می‌شوند.

 

ماده 8: رییس جهاددانشگاهی بنا به ضرورت می‌تواند به میزان مورد نظر اعمال تخفیف نماید.

تبصره[3] : رئیس واحد یا پژوهشکده می‌تواند در موارد مراجعه افراد مستضعفی که به دلیل تعفّف و آبروداری یا دلایل دیگر، تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی  یا سازمانهای خیریه نیستند و نیز در مواردی خاص که مصالح یا منافع ارتباطی یا کاری واحد یا پژوهشکده اقتضا می کند، حداکثر برای تعداد 1% (یک درصد) فراگیران هر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت در هر فصل ( ترم آموزشی) به میزان مورد نیاز، تخفیف شهریه اعمال کند.

این دستورالعمل در 8 ماده، 11 بند و یک تبصره در تاریخ 1/7/1382 به تصویب معاونت آموزشی و در تاریخ 22/7/1382 به تأیید رییس جهاددانشگاهی رسیده است و از تاریخ مذکور لازم‌الاجرا می‌باشد.


 

[1] - این دستورالعمل طی بخشنامه شماره 16786/51/4 مورخ 28/7/1382 حوزه ریاست به واحدهای جهاددانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[2] - این ماده براساس موافقت  طی بخشنامه شماره 23604/60/24د مورخ 24/10/82 معاونت آموزشی اصلاح و به واحدهای جهاددانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[3] - این تبصره پس از موافقت ریاست جهاد طی بخشنامه شماره 16544/51/27د مورخ 19//85 به واحدهای جهاددانشگاهی ابلاغ گردیده است.