فرم درخواست همکاری

 • 0
 • بر اساس ماده 25 آيين نامه استخدامي جهاددانشگاهي، پذيرش عضو جهت خدمت در جهاد از طريق امتحان يا مصاحبه يا هر دو بنا به روش و صلاحديد جهاد با توجه به اصل شايستگي و طي مراحل گزينش و تحقق شرايط ذيل امكان‌پذير است: الف- داشتن حداقل 18 سال تمام و حداكثر40 سال تمام سن ب- اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و قانون اساسي ج- تخلق به اخلاق اسلامي و انجام واجبات و ترك محرمات د- داشتن حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه ه‍- انجام خدمت زيرپرچم (دوره ضرورت) يا داشتن معافيت قانوني و- سلامت جسمي و رواني جهت انجام وظايف محوله ز- نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر ح- نداشتن تعهد خدمت به ساير وزارتخانه ها و سازمانها ط- ‌داشتن توانايي انجام كاري كه براي آن استخدام مي‌شود ي- داشتن ساير شرايط اختصاصي مورد نياز براي تصدي مشاغل مربوط با تأييد معاون حوزه ذيربط در دفتر مركزي
  1
 • مشخصات فردی:
  2
 • نام*
  3
 • نام خانوادگی:*
  4
 • کد ملی:*
  5
 • شماره شناسنامه:*
  6
 • سال تولد:*مثال: 1362
  7
 • شهر محل تولد:*
  8
 • جنسیت*
  9
 • دین*
  10
 • نظام وظیفه*
  11
 • وضعیت تأهل*
  12
 • اطلاعات تماس:
  13
 • استان:*
  14
 • شهر:*
  15
 • تلفن همراه:*
  16
 • تلفن ثابت:*(همراه با پیش شماره شهرستان)
  17
 • پست الکترونیکی:*
  18
 • نشانی کامل:*
  19
 • سوابق تحصیلی:
  20
 • آخرین مدرک تحصیلی:*
  21
 • رشته و گرایش تحصیلی*رشته آخرین مدرک تحصیلی
  22
 • نام دانشگاه/موسسه:*
  23
 • معدل:*
  24
 • سال فارغ التحصیلی:*مثال: 1383
  25
 • دوره های آموزشی:
  26
 • عنوان دوره 1:*
  27
 • مدت:*(ساعت)
  28
 • موسسه:*
  29
 • عنوان دوره 2:*
  30
 • مدت :*(ساعت)
  31
 • مؤسسه:*
  32
 • عنوان دوره 3:*
  33
 • مدّت:*(ساعت)
  34
 • موسسه :*
  35
 • سوابق کاری:
  36
 • عنوان شغل1:*
  37
 • نام موسسه:*
  38
 • مدت فعالیت:*
  39
 • علت خاتمه:*
  40
 • عنوان شغل2:*
  41
 • نام مؤسسه:*
  42
 • مدت فعالیـت:*
  43
 • علت خاتمه :*
  44
 • عنوان شغل3:*
  45
 • نام موسسه :*
  46
 • مدت فعالیت :*
  47
 • علت خاتمـه:*
  48
 • سابقه ایثارگری:
  49
 • نوع ایثارگری:*
  50
 • مدت حضور در جبهه*(برای رزمنده ها)
  51
 • درصد جانبازی*مثال:50
  52
 • نسبت شما با ایثارگر:*
  53
 • مهارت های کامپیوتری:
  54
 • سطح آشنایی با نرم افزارهای ICDL:*کممتوسطزیاد
  word
  access
  powerpoint
  excel
  55
 • سایر نرم افزارها:
  56
 • عنوان نرم افزار:*
  57
 • سطح آشنایی:*
  58
 • عنـوان نرم افزار:*
  59
 • سطـح آشنایی:*
  60
 • عنوان نرم افزار :*
  61
 • سطح آشنایی :*
  62
 • آشنایی با زبان های خارجی:
  63
 • انگلیسی:*ضعیفمتوسطخوب
  مکالمه
  خواندن
  نوشتن
  ترجمه
  64
 • آشنایی با سایر زبان ها:
  65
 • نوع زبان:*
  66
 • سطح آشنایـی:*
  67
 • اطلاعات معرف:
  68
 • نام و نام خانوادگی معرف:*
  69
 • نسبت شما با ایشان:*
  70
 • شغل معرف:*
  71
 • آدرس و تلفن محل کار:*
  72
 • اطلاعات همکاری:
  73
 • شغل مورد علاقه*
  74
 • شهر محل خدمت مورد نظر*
  75
 • نوع همکاری:*
  76
 • حقوق درخواستی:*(ریال)
  77
 • نحوه آشنایی با جهاددانشگاهی:*
  78
 • تاریخ آمادگی شروع به کار:*مثال: مهرماه98
  79
 • 80