جهاد دانشگاهی

آخرین مطالب

کاهش ساعات کاری در ماه رمضان
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۲

کاهش ساعات کاری در ماه رمضان

بخشنامه مالیات حقوق ۱۳۹۸
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۵

بخشنامه مالیات حقوق ۱۳۹۸

اعلام ضرایب حقوقی سال ۱۳۹۸
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۰

اعلام ضرایب حقوقی سال ۱۳۹۸

پرداخت علی الحساب افزایش حقوق سال ۹۸
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۷:۵۷

پرداخت علی الحساب افزایش حقوق سال ۹۸

بخشنامه عتبات بهار ۱۳۹۸
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۷:۵۰

بخشنامه عتبات بهار ۱۳۹۸