جهاد دانشگاهی

آخرین مطالب

بخشنامه پرداخت عیدی سال ۱۳۹۸
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۶

بخشنامه پرداخت عیدی سال ۱۳۹۸

اخبار عمومی

ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹
۰۸ مهر ۱۳۹۸ | ۱۶:۴۸

ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹

بخشنامه مالیات حقوق ۱۳۹۸
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۵

بخشنامه مالیات حقوق ۱۳۹۸

پرداخت علی الحساب افزایش حقوق سال ۹۸
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۷:۵۷

پرداخت علی الحساب افزایش حقوق سال ۹۸

مصوبات