جهاد دانشگاهی

آخرین مطالب

لغو قرارداد مجتمع اقامتی در شهر بابلسر
۰۹ آبان ۱۳۹۷ | ۱۳:۲۳

لغو قرارداد مجتمع اقامتی در شهر بابلسر

قرارداد اجاره مجتمع سلامت مرضیه شهر بابلسر با جهاد دانشگاهی لغو شد.
اعلام مصادیق خویشاوندی نسبی و سببی اعضای جهاد
۰۲ آبان ۱۳۹۷ | ۱۴:۴۶

اعلام مصادیق خویشاوندی نسبی و سببی اعضای جهاد

مصادیق خویشاوندی نسبی و سببی اعضا اعلام شد.
اصلاح قانون به‌کارگیری بازنشستگان
۰۱ آبان ۱۳۹۷ | ۱۷:۲۶

اصلاح قانون به‌کارگیری بازنشستگان

قانون به‌کارگیری بازنشستگان اصلاح شد.
استفاده از امکانات اقامتی در شهراصفهان در پاییز و زمستان۱۳۹۷
۰۱ آبان ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۹

استفاده از امکانات اقامتی در شهراصفهان در پاییز و زمستان۱۳۹۷

استفاده از هتل پارسیان سوئیت اصفهان همچنان امکان پذیر است.
انتصاب آقای سیروس رضائی بعنوان سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان چهارمحال و بختیاری
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۰:۳۸

انتصاب آقای سیروس رضائی بعنوان سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان چهارمحال و بختیاری

طی حکمی از سوی دکتر طیبی، آقای سیروس رضائی بعنوان سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شد.

مجموعه مقررات

اعلام مصادیق خویشاوندی نسبی و سببی اعضای جهاد
۰۲ آبان ۱۳۹۷ | ۱۴:۴۶

اعلام مصادیق خویشاوندی نسبی و سببی اعضای جهاد

مصادیق خویشاوندی نسبی و سببی اعضا اعلام شد.
اصلاح قانون به‌کارگیری بازنشستگان
۰۱ آبان ۱۳۹۷ | ۱۷:۲۶

اصلاح قانون به‌کارگیری بازنشستگان

قانون به‌کارگیری بازنشستگان اصلاح شد.
اصلاح فوق العاده جذب هیات امنا
۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۵:۴۴

اصلاح فوق العاده جذب هیات امنا

اعلام ضرایب حقوقی سال ۱۳۹۷
۲۷ تیر ۱۳۹۷ | ۱۳:۳۳

اعلام ضرایب حقوقی سال ۱۳۹۷

ضرایب حقوقی سال ۱۳۹۷ کارکنان جهاددانشگاهی اعلام شد.

خدمات رفاهی

لغو قرارداد مجتمع اقامتی در شهر بابلسر
۰۹ آبان ۱۳۹۷ | ۱۳:۲۳

لغو قرارداد مجتمع اقامتی در شهر بابلسر

قرارداد اجاره مجتمع سلامت مرضیه شهر بابلسر با جهاد دانشگاهی لغو شد.
استفاده از امکانات اقامتی در شهراصفهان در پاییز و زمستان۱۳۹۷
۰۱ آبان ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۹

استفاده از امکانات اقامتی در شهراصفهان در پاییز و زمستان۱۳۹۷

استفاده از هتل پارسیان سوئیت اصفهان همچنان امکان پذیر است.