جهاد دانشگاهی

آخرین مطالب

اطلاعیه بیمه درمان تکمیلی
۱۰ آذر ۱۳۹۷ | ۰۸:۱۱

اطلاعیه بیمه درمان تکمیلی

اعلام مصادیق خویشاوندی نسبی و سببی اعضای جهاد
۰۲ آبان ۱۳۹۷ | ۱۴:۴۶

اعلام مصادیق خویشاوندی نسبی و سببی اعضای جهاد

مصادیق خویشاوندی نسبی و سببی اعضا اعلام شد.
اصلاح قانون به‌کارگیری بازنشستگان
۰۱ آبان ۱۳۹۷ | ۱۷:۲۶

اصلاح قانون به‌کارگیری بازنشستگان

قانون به‌کارگیری بازنشستگان اصلاح شد.
اصلاح فوق العاده جذب هیات امنا
۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۵:۴۴

اصلاح فوق العاده جذب هیات امنا

اعلام ضرایب حقوقی سال ۱۳۹۷
۲۷ تیر ۱۳۹۷ | ۱۳:۳۳

اعلام ضرایب حقوقی سال ۱۳۹۷

ضرایب حقوقی سال ۱۳۹۷ کارکنان جهاددانشگاهی اعلام شد.