جهاد دانشگاهی

آخرین مطالب

بازگشایی مراکز اقامتی
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۸:۱۱

بازگشایی مراکز اقامتی

لغو دورکاری کارکنان
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۰۰

لغو دورکاری کارکنان

بخشنامه نصاب معاملات سال ۱۳۹۹
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۷

بخشنامه نصاب معاملات سال ۱۳۹۹

اخبار عمومی

ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹
۰۸ مهر ۱۳۹۸ | ۱۶:۴۸

ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹

بخشنامه مالیات حقوق ۱۳۹۸
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۵

بخشنامه مالیات حقوق ۱۳۹۸

پرداخت علی الحساب افزایش حقوق سال ۹۸
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۷:۵۷

پرداخت علی الحساب افزایش حقوق سال ۹۸

مصوبات