تشکیلات جهاددانشگاهی در یک نگاه

 

ردیف

واحد

کدتخصیصی

موقعیت جغرافیایی

وضعیت منابع مالی

1

واحد الزهرا (س)

01

تهران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

2

واحد استان آذربایجان غربی

02

آذربایجان غربی

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

3

واحد استان اردبیل

03

اردبیل

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

4

واحد اصفهان

04

اصفهان

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

5

واحد استان البرز

05

البرز

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

6

واحد امیرکبیر

06

تهران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

7

واحد استان ایلام

07

ایلام

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

8

واحد استان بوشهر

08

بوشهر

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

9

واحد تربیت مدرس

09

تهران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

10

واحد استان چهارمحال و بختیاری

10

چهارمحال و بختیاری

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

11

واحد استان خراسان جنوبی

11

خراسان جنوبی

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

12

واحد استان خراسان شمالی

12

خراسان شمالی

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

13

واحد استان زنجان

13

زنجان

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

14

واحد استان سمنان

14

سمنان

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

15

واحد استان سیستان و بلوچستان

15

سیستان و بلوچستان

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

16

واحد شهید بهشتی

16

تهران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

17

واحد صنعتی اصفهان

17

اصفهان

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

18

واحد علوم پزشکی تهران

18

تهران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

19

واحد علوم پزشکی شهید بهشتی

19

تهران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

20

واحد علامه طباطبایی

20

تهران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

21

واحد استان فارس

21

فارس

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

22

واحد استان قزوین

22

قزوین

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

23

واحد استان قم

23

قم

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

24

واحد استان کردستان

24

کردستان

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

25

واحد استان کرمان

25

کرمان

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

26

واحد استان کهگیلویه و بویراحمد

26

کهگیلویه و بویراحمد

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

27

واحد استان گلستان

27

گلستان

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

28

واحد استان لرستان

28

لرستان

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

29

واحد استان مازندران

29

مازندران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

30

واحد استان مرکزی

30

مرکزی

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

31

واحد استان هرمزگان

31

هرمزگان

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

32

واحد استان همدان

32

همدان

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

33

واحد هنر

33

تهران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

34

استان آذربایجان شرقی

01

آذربایجان شرقی

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

35

استان خراسان رضوی

02

خراسان رضوی

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

36

سازمان تهران

03

تهران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

37

خواجه نصیرالدین طوسی

04

تهران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

38

استان خوزستان

05

خوزستان

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

39

صنعتی شریف

06

تهران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

40

علم و صنعت

07

تهران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

41

استان کرمانشاه

08

کرمانشاه

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

42

استان گیلان

09

گیلان

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

43

استان یزد

10

یزد

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

 

ردیف

پژوهشگاه

کدتخصیصی

موقعیت جغرافیایی

 

44

پژوهشگاه رویان

01

تهران

دارای ردیف مستقل بودجه ای

45

پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی ابن سینا

02

تهران

دارای ردیف مستقل بودجه ای

46

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

03

تهران

دارای ردیف مستقل بودجه ای

 

ردیف

پژوهشکده

کدتخصیصی

موقعیت جغرافیایی

 

47

پژوهشکده معتمد

01

تهران

دارای ردیف مستقل بودجه ای

48

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

02

البرز

دارای ردیف مستقل بودجه ای

49

پژوهشکده علوم بهداشتی ( مرکز تحقیقات سنجش سلامت)

03

تهران

دارای ردیف مستقل بودجه ای

50

پژوهشکده علوم پایه کاربردی

04

تهران

دارای ردیف مستقل بودجه ای

51

پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری

05

تهران

دارای ردیف مستقل بودجه ای

52

پژوهشکده گیاهان دارویی

06

البرز

دارای ردیف مستقل بودجه ای

53

پژوهشکده فرآوری مواد معدنی

07

تهران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

54

پژوهشکده مطالعات توسعه

08

تهران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

55

پژوهشکده تکنولوژی تولید

09

خوزستان

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

56

پژوهشکده توسعه تکنولوژی

10

تهران

دارای ردیف مستقل بودجه ای

57

پژوهشکده برق

11

تهران

دارای ردیف مستقل بودجه ای

58

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات

12

تهران

دارای ردیف مستقل بودجه ای

59

پژوهشکده محیط زیست

13

گیلان

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

60

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

14

خراسان رضوی

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

61

پژوهشکده گردشگری

15

خراسان رضوی

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

62

پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

16

خراسان رضوی

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

63

پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی

17

آذربایجان شرقی

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

64

پژوهشکده زلزله و سوانح طبیعی

18

کرمان

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

65

پژوهشکده یارا (ترمیم بافت زخم)

19

تهران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

 

ردیف

پارک های علم و فناوری و مجتمع تحقیقاتی

کدتخصیصی

موقعیت جغرافیایی

 

66

مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی (هلجرد)

01

البرز

اعتبارات کمکی

67

پارک علم و فناوری البرز

02

البرز

دارای ردیف مستقل بودجه ای

68

پارک علم و فناوری واحد استان کرمانشاه

03

کرمانشاه

دارای ردیف مستقل بودجه ای

69

پارک ملی صنایع فرهنگی نرم و خلاق

04

تهران

دارای ردیف مستقل بودجه ای

 

ردیف

سازمان ها و مراکز تخصصی

کدتخصیصی

 

 

70

سازمان تجاری سازی فنآوری و اشتغال دانش آموختگان (ستفا )

01

تهران

اعتبارات کمکی

71

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

02

تهران

اعتبارات کمکی

72

سازمان انتشارات

03

تهران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

73

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)

04

تهران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

74

سازمان دانشجویان

05

تهران

اعتبارات کمکی

75

مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان ایران

06

تهران

اعتبارات کمکی

76

مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی

07

تهران

اعتبارات کمکی

77

سازمان توسعه نوآوریهای دانشجویان (ایسیدو)

08

تهران

اعتبارات کمکی

78

مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران

09

البرز/تهران

دارای ردیف مستقل بودجه ای

79

مرکز اطلاع رسانی بازار کار

10

تهران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

80

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

11

تهران

اعتبارات کمکی

 

 

 

 

 

ردیف

مراکز  رشد

کدتخصیصی

 

 

81

مرکز رشد زیست فناوری

 ( پژوهشگاه رویان )

01

تهران

اعتبارات کمکی

82

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

02

تهران

اعتبارات کمکی

83

مرکز رشد فنآوری فرآورده های گیاهان دارویی

03

اردبیل

اعتبارات کمکی

84

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

04

کرمانشاه

اعتبارات کمکی

85

مرکز رشد فناوری (خراسان شمالی )

05

خراسان شمالی

اعتبارات کمکی

86

مرکز رشد واحدهای فنآوری پیشرفته مخابرات

06

تهران

اعتبارات کمکی

87

مرکز رشد واحدهای فنآوری کشاورزی

07

آذربایجان غربی

اعتبارات کمکی

88

مرکز رشد واحدهای فنآوری گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی  

08

ایلام

اعتبارات کمکی

89

مرکز رشد واحدهای فنآوری

09

 لرستان

اعتبارات کمکی

90

مرکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی

10

البرز

اعتبارات کمکی

91

مرکز رشد واحدهای فناوری ( هرمزگان )

11

 هرمزگان

اعتبارات کمکی

92

مرکز رشد واحدهای فناوری ( مرکزی - محلات و نیم ور )

12

مرکزی

اعتبارات کمکی

93

مرکز رشد فناوری های نوین سلامت اهواز

13

خوزستان

اعتبارات کمکی

94

مرکز رشد فناوری های نوین سلامت مشهد

14

خراسان رضوی

اعتبارات کمکی

95

مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی

(سازمان قرآنی دانشگاهیان)

15

تهران

اعتبارات کمکی

96

مرکز رشد زیست فناوری پزشکی

(پژوهشگاه ابن سینا)

16

تهران

اعتبارات کمکی

97

مرکز رشد گیاهان دارویی

( سازمان استان یزد )

17

یزد

اعتبارات کمکی

98

مرکز رشد واحدهای فناور صنایع

18

زنجان

اعتبارات کمکی

 

 

 

 

 

ردیف

دانشگاه ها و موسسات

کدتخصیصی

موقعیت جغرافیایی

 

99

دانشگاه علم و فرهنگ

01

تهران

دارای ردیف بودجه کمکی

100

دانشگاه علم و هنر

02

یزد

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

101

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی

03

تهران

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

102

دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین پزشکی

04

تهران

اعتبارات کمکی

103

موسسه آموزش عالی کرمانشاه

05

کرمانشاه

دارای ردیف مستقل بودجه ای

104

موسسه آموزش عالی خوزستان

06

خوزستان

دارای ردیف مستقل بودجه ای

105

موسسه آموزش عالی رشت

07

گیلان

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

106

موسسه آموزش عالی اصفهان

08

اصفهان

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

107

موسسه آموزش عالی کاشمر

09

خراسان رضوی

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

108

موسسه آموزش عالی همدان

10

همدان

درآمد اختصاصی + اعتبارات کمکی

109

خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا)

11

تهران

دارای ردیف مستقل بودجه ای

110

خبرگزاری بین المللی قرآنی( ایکنا)

12

تهران

دارای ردیف مستقل بودجه ای

111

صندوق پس انداز قرض الحسنه داشجویان ایران

13

تهران

اعتبارات کمکی

112

صندوق پژوهش و فناوری

14

تهران

اعتبارات کمکی