اقامه دعوای کیفری و حقوقی علیه اعضایی که در هیات های تخلفات اداری پرونده دارند

۰۹ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۵ اصلاحات مجموعه مقررات
تعداد بازدید:۳۶۲
اقامه دعوای کیفری و حقوقی علیه اعضایی که در هیات های تخلفات اداری پرونده دارند

نظر شما :